Official Notice Board

Articles filter

Harmonogram státních závěrečných zkoušek - 22. 2. 2024 - budova UMPRUM

Studijní agenda
před týdnem

Směrnice rektora č. 7/2024 - o uznávání studia v rámci zahraničních studentských mobilit realizovaných na základě programu Erasmus+ a dalších mobilitních programů

Směrnice rektora
před týdnem

Směrnice rektora č. 6/2024 Obecná pravidla pro uznávání absolvovaných předmětů

Směrnice rektora
před týdnem

Směrnice rektora č. 5/2024 - klauzurní práce na UMPRUM

Směrnice rektora
před dvěma týdny

Výběrové řízení na Katedře architektury UMPRUM

Výběrová řízení
před dvěma týdny

Přijímací řízení 2024/25 - postupující uchazeči do 2. kola

Přijímací řízení
22. 1. 2024

Harmonogram obhajob disertačních prací - 1. 2. 2024

Studijní agenda
19. 1. 2024

Směrnice rektora č. 3/2024 - Příspěvek na stravování

Směrnice rektora
16. 1. 2024

Směrnice rektora č. 4/2024 - Nárok na dovolenou

Směrnice rektora
16. 1. 2024

Rozhodnutí rektora č. 2/2024 - o mimořádném termínu Státní závěrečné zkoušky

Rozhodnutí rektora
15. 1. 2024

Rozhodnutí rektora č. 3/2024 - Zřízení a působnost Rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pro komercializaci

Rozhodnutí rektora
15. 1. 2024

Směrnice rektora č. 2/2024 o komercializaci výsledků výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti školy

Směrnice rektora
15. 1. 2024

Směrnice rektora č. 1/2024 o fungování UMlab – kreativní laboratoře UMPRUM

Směrnice rektora
15. 1. 2024

Head and Assistant of the Studio of Fine Arts III (Art and Digital Technology)

Výběrová řízení
15. 1. 2024

Head and Assistant of the Architecture I studio with a focus on sustainable architecture

Výběrová řízení
15. 1. 2024