KLÁRA BRŮHOVÁ: PRAHA NEPOSTAVENÁ

Klára Brůhová: Praha nepostavená

Připojte se k nám ve čtvrtek 24. 11. od 14 hodin v ateliéru A2 (místnost č. 102)
KLÁRA BRŮHOVÁ: PRAHA NEPOSTAVENÁ
Ateliér A2 / Future Architectures Platform na pražské UMPRUM zve na přednášku historičky architektury Kláry Brůhové, která se bude zabývat tématem nerealizovaných architektonických návrhů v meziválečné Praze.
Úsvit 20. století a následné období Československé republiky přinesly Praze řadu nových architektonických a urbanistických vizí. Pořádaly se soutěže na řešení budov, komplexů, dopravních tahů i celých velkých území, které měly významně promluvit do podoby města. Zdaleka ne všechny navrhované projekty se však dočkaly realizace. Přednáška se bude věnovat několika takovým vizím – a také důvodům, které mohly stát za tím, že nakonec zůstaly jen na papíře.