doc. Mgr. Cyril Říha Ph.D.


Zařazení / Funkce
/ Docent
ateliér Průmyslový design / Vědecký pracovník
/ Odborný asistent - metodik

tel. +420 251 098 296
cyril.riha@umprum.cz

 

Cyril Říha se zabývá teorií města a současné architektury. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Působí jako pedagog na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM, poslední roky zde zastává i roli prorektora pro vědu a výzkum. Je členem Expertní hodnoticí komise programu TAČR ÉTA, dramaturgické skupiny večerů PechaKuchaNight Prague, rady projektu „Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97“ a redakční rady časopisu Vesmír. Ve škole předsedá Grantové a Ediční komisi a je členem umělecké rady a oborové rady doktorského studia.

 

 

SEZNAM PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

 

/ Editorství monografií

  

L. Hubatová-Vacková, P. Pauknerová, C. Říha, Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus, UMPRUM, Praha 2015, 540 stran, ISBN 978-80-87989-00-5.

 * Publikace získala 2. místo v soutěži „Nejkrásnější české knihy roku 2015“ v kategorii Odborná literatura (grafická úprava: Anežka Hrubá Ciglerová)

 

M. Hejl, L. Hejlová, C. Říha et al., 2x100 mil. m2. Atomized modernity. On architecture of large housing complexes in Czechoslovakia 1914-2014, katalog pro 14. bienále architektury v Benátkách, Kolmo.eu, Praha 2014, ISBN 978-80-260-6127-4, 404 stran.

 * Publikace získala 1. místo a Cenu Ministerstva kultury ČR v soutěži „Nejkrásnější české knihy roku 2014“ v kategorii Odborná literatura (grafická úprava: Mikuláš Macháček a Linda Dostálková) (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/2678-2014/)

 * Publikace získala stříbrnou medaili v rámci mezinárodní soutěže „Schönste Bücher aus aller Welt“, udělovanou v rámci knižního veletrhu v Lipsku,

http://www.stiftung-buchkunst.de/de/schoenste-buecher-aus-aller-welt/2016/silbermedaille.html

 

C. Říha (vyd.), Nefoťte mě před knihovnou. Kniha pro Jana Rouse, Praha 2009, 208 stran, ISBN 978-80-86863-36-8.

 

L. Hubatová-Vacková, C. Říha (vyd.), Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let, Praha 2007, 366 stran, ISBN 80-86863-21-2.

 

C. Říha, M. Steinbachová (vyd.), Texty o architektuře 03/05. Napříč švýcarskou architekturou, Praha 2005, 72 stran, ISBN 80-903218-2-8.

 

C. Říha, M. Steinbachová (vyd.), Texte über Architektur. Quer durch die Schweizer Architektur, Praha 2005, 136 stran, ISBN 80-903218-3-6.

 

 

/ Spoluautorství kolektivních monografií

 

M. Bartlová, J. Vybíral et al., Budování státu / Building a State. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design, UMPRUM, Praha 2015, 381 stran, ISBN 978-80-87989-01-2.

 

  

/ Kapitoly, studie a články

 

a) kapitoly a studie

 

C. Říha, „O růstu a tvaru“, in: S. Tsikoliya (ed.), Akademické platformy výpočetního navrhování, UMPRUM, Praha 2018, str. 11-13.

C. Říha, „Nenápadné spojení různého“, in: Petr Hájek et al., Anastomosis – propojené město, Art-Now, Praha 2016, str. 6-9, ISBN 978-80-260-9596-5, počet stran 162.

C. Říha, „Sociální rozměr designu by měl být samozřejmostí“ / Social dimension of design shoul be a matter of course, dialog Filipa Dědice s Cyrilem Říhou, in: F. Dědic – E. Slunečková, Co je to. Design a výzkum / What is it. Design and Research, CZECHDESIGN.CZ, Praha 2016, str. 6-19, ISBN 978-80-906423-0-0, počet stran 72.

C. Říha, „Cesty vprostřed stromů“, in: J. Šépka, M. Tůmová, Jak se dělá město, PROSTOR, Praha 2015, str. 622-627, ISBN 978-80-87064-15-3, počet stran 640.

C. Říha, „Barokní ozvěny v současné architektuře a filmu“, in: Imro Vaško, Architektúra pohyblivého obrazu, UMPRUM, Praha 2014, str. 161-173, ISBN 978-80-86863-88-7, počet stran 193.

Cyril Říha, „Le Corbusierovo skryté dědictví“, in: L. Stejskalová, Myslet město. Současné městské strategie, UMPRUM, Praha 2014, str. 247-263, ISBN 978-80-86863-47-4, počet stran 282.

* Publikace získala Cenu TypoDesignClubu za grafické zpracování v soutěži „Nejkrásnější české knihy roku 2014“ (grafická úprava: Jakub Korouš a Adam Uchytil) (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/2678-2014/)

 C. Říha, „Idea a fenomén“, in: Jiří Ševčík - Monika Mitášová (eds.), Česká a slovenská architektura 1971 - 2011. Texty, rozhovory, dokumenty, AVU, Praha 2013, str. 673-684. ISBN 978-80-87108-28-4, počet stran 954.

 C. Říha, „O druzích měst. V České republice pak zvláště“, in: Milena Bartlová (ed.), Ř! Česká národní identita v současném výtvarném umění, VŠUP, Praha 2012, str. 52-58, ISBN 978-80-86863-46-7, počet stran 68, projekt NAKI DF12P01OVV041.

 C. Říha, „Nenápadné spojení různého / Unpretentious connection of varieties“, in: Ivan Němec – Barbara Fuchshofen-Gruss (eds.), Life in the New Building of Czech Technical University in Prague / Život v novostavbě Českého vysokého učení technického v Praze, cfa design, Praha 2012, str. 306-309, ISBN 978-80-260-3456-8, počet stran 408 (z toho čistý text 34 stran).

 C. Říha, „Cities as living organisms? On structural analogies between urban and biological systems“, in: A. Nekrep et al. (eds.), Summer school „From idea to innovation. Complexity of creational process“, Maribor: RAZ:UM, 2012 , s. 62-63 (abstrakt).

 C. Říha, „Cities from the sky. The satellite images perspective on urban systems“, in: A. Nekrep et al. (eds.), Summer school „From idea to innovation. Complexity of creational process“, Maribor: RAZ:UM, 2012 s. 64-65 (abstrakt).

 C. Říha, „Anthropocentrism in Sciences – Introduction and Reflections“, in: M. Boyer et al. (eds.), Collegium Helveticum Hefte, č. 10, The Role of Anthropocentrism in Science, Zurich 2010, str. 9-11.

 C. Říha, „Užitek a škodlivost historie pro život (budov)“, in: týž (vyd.), Nefoťte mě před knihovnou, Praha 2009, str. 157-159.

 C. Říha, „The Standardization and Exportation of Baťa Towns in Central Europe“, in: Centropa, vol. IX, No. 2 (May 2009), s. 127–143.

 C. Říha, „Architecture in the Age of Mechanical Reproduction“, in: A. Wittwer et al. (eds.), Reproducibility – Arts, Science and Living Nature, Collegium Helveticum Hefte, č. 5, Zurich 2008, str. 69-72.

 C. Říha, „V čem je panelák kamarád. Kvantitativní ohledy kvalit české panelové výstavby 70. let“, in: L. Hubatová-Vacková, C. Říha (vyd.), Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let, Praha 2007, str. 17—37.

 C. Říha, „Leonardos theoretische Malerei“, in: L. Hagedorn, H. R. Sepp (vyd.), Andere Wege in die Moderne. Forschungsbeiträge zu Patočkas Genealogie der Neuzeit, Würzburg 2006, str. 77—97.

 C. Říha, „Prostor v rovnocenném vztahu k člověku“, in: M. Ajvaz et al. (vyd.), Prostor a jeho člověk, Praha 2004, str. 313—314.

 C. Říha, „Tibor Honty“ a „František Drtikol“, in: Fotografové - photographers, České centrum fotografie, Praha 1999.

 

 

b) kratší články

 C. Říha, „Dům, který se šije na míru“, in: Era21, 3/2018, str. 19.

 C. Říha, „O růstu a tvaru. K akademickým platformám výpočetního navrhování“, in: Arch, 10/2017, str. 65.

 C. Říha, „Města coby chytré organismy“, in: Vesmír, 2/2016, str. 86-88.

 C. Říha, „Fyzikální a matematické krajiny“, in: Arch, 7-8/2015, str. 69-70.

 „Absorbing Modernity? Rozhovor Jany Tiché s Cyrilem Říhou a Martinem Hejlem o 14. bienále architektury v Benátkách“, in: Zlatý řez, č. 37 – zima 2014, str. 54-67.

 C. Říha, „Rozhovor s J. Šépkou a M. Tůmovou“, in: J. Šépka, M. Tůmová, Jak se dělá město, PROSTOR, Praha 2015, str. 628-633, ISBN 978-80-87064-15-3, počet stran 640.

 C. Říha, „Dům jako učební pomůcka. S architektem Petrem Hájkem o konceptu budovy Krkonošského centra environmentálního vzdělávání“, in: Architekt, 6/2013, str. 26-27.

 C. Říha, "Dvojznačné vyrovnávání se s tradicí", in: Era21, 5/2013, str. 11.

 C. Říha, "Kadaň - Město jako téma. Diskuse s Janem Šépkou a Mirkou Tůmovou o Kadani, městě, vizích a jejich naplňování", in: Architekt, 4-5/2013, str. 82-89.

 C. Říha, „O žebříčcích“, in: Art&Antiques, 12+1/2012, str. 2.

 C. Říha, „Anastomosis. Nenápadné spojení různého“, in: Architekt, 3/2012, str. 85.

 C. Říha, „O krajině“, in: Art&Antiques, 2/2012, str. 2.

 C. Říha, „O hustotě“, in: Art&Antiques, 12+1/2011, str. 2.

 C. Říha, „O světových stranách“, in: Art&Antiques, 6/2011, str. 3.

 C. Říha, „O makropohledu“, in: Art&Antiques, 12/2010, str. 3.

 C. Říha, „O rychlosti“, in: Art&Antiques, 6/2010, str. 3.

 C. Říha, „O vztazích“, in: Art&Antiques, 2/2010, str. 3.

 C. Říha, „O růstu“, in: Art&Antiques, 6/2009, str. 3.

 C. Říha, „Antropocentrismus ve vědách“, in: Akademický Bulletin, 4/2009, str. 26-27.

 C. Říha, „Nejednoznačné dědictví modelu T“, in: Era 21, 1/2009, str. 5 (editorial).

 C. Říha, „O velikosti“, in: Art&Antiques, 12/2008, str. 3.

 C. Říha, „Velké pražské Benátky“, in: Era 21, 5/2008, str. 47.

 C. Říha, „O hybridní architektuře. Rozhovor s Petrem Hájkem, Janem Šépkou a Tomášem Hradečným (HŠH architekti)“, in: Era 21, 5/2008, str. 62-69.

 C. Říha, „Dům majestátný, či hospodárný?“, in: Koncept, 1/2008, str. 22.

 C. Říha, „Důsledná ročenka“, in: Era 21, 4/2008, str. 11.

 C. Říha, „O spontánnosti“, in: Art&Antiques, 6/2008, str. 2.

 C. Říha, „O prázdnu“, in: Art&Antiques, 3/2008, str. 1.

 C. Říha, „Třeštící New York“, in: Era 21, 1/2008, str. 10.

 C. Říha, „Město a složitost“, in: Era 21, 3/2007, str. 5 (editorial).

 C. Říha, „Pecha Kucha Night Prague“, in: Era 21, 3/2007, str. 9.

 C. Říha, „Tři obrazy role architekta ve společnosti“, in: Era 21, 6/2006, str. 8—9.

 C. Říha, „Arcidiecézní muzeum Olomouc. Pět fragmentů k mozaice“, in: Era 21, 5/2006,  str. 50—51.

 C. Říha, „Architektura + sport“, in: Era 21, 4/2006, str. 10.

 C. Říha, „Picasso + Matisse? Aneb Content po švýcarsku“, in: Era 21, 4/2006, str. 10—11.

 C. Říha, „Tak trochu neutralizovaná rozepře“, in: Ad architektura, 02/2006, str. 68.

 C. Říha, O. Busta, L. Brom, „JFK  — Ještěd f kleci“, in: Stavba, 4/2005, str. 16—17.

 C. Říha, „Chvála mnohosti. Architektonické symposium „Místa v prostoru“, 6.—8. 10. 2005 v klášteře v Bechyni“, in: Era 21, 5/2005, str. 58—59.

 C. Říha, „Návrat dinosaurů“, in: Architekt, 6—7/2005, str. 91—93.

 C. Říha, „Prostorová šachovnice“, in: Architekt, 11/2004, str. 16.

 C. Říha, „Rakouské architektonické skupiny“, in: Architekt, 8/2004, str. 52—55.

 C. Říha, „Ne tak docela transparentní krabice“, in: Vesmír, 6/2004, str. 358—360.

 C. Říha, „Město-velikost a slabý urbanismus“, in: Fórum, 1/2004, str. 33—34.

 C. Říha, „Zeď a infikovaný organismus“, in: Vesmír, 3/2004, str. 178—180.

  

c) studie v e-časopisech

 

C. Říha, „Střety architektury, urbanismu a politiky“, in: Artalk Revue, 3/zima 2018, http://artalk.cz/2018/12/11/strety-architektury-urbanismu-a-politiky/.

 

  

/ Překlady monografií

 

G. Folkers, Anything new under the Sunspots?, Zürich 2007, 79 stran, ISBN 978—3—9522441—5—9.

P. Aubenque, Rozumnost podle Aristotela, Praha 2003, 270 stran, ISBN 80—7298—075—0.

 

/ Překlady studií a článků

 

D. Sudjic — Ch. Jencks, „Můžeme ještě věřit v ikonické budovy?“, in: Era 21, 4/2007, str. 60—64.

V. Pliška, „Nové léky a stará rizika: případ TGN1412“, in: Vesmír, 6/2007, str. 388—389.

H.-P. Schreiber, „Výzkum na lidech“, in: Vesmír, 6/2007, str. 390.

A. Bertaud, „Prostorová struktura středo- a východoevropských měst: jsou více evropská než socialistická?“, in: Era 21, 3/2007, str. 48—53.

B. Tschumi, „Koncept, kontext a obsah“, in: Ad architektura, 03/2006, str. 20—21.

A. Betsky — J. Herzog & P. de Meuron, „Rozhovor o De Youngově muzeu v San Franciscu“, in: Ad architektura, 02/2006, str. 68—70.

S. Holl, „Idea a fenomény“, in: Ad architektura, 01/2006, str. 40.

E. Diller, R. Scofidio, „Turismus“, in: Architekt, 6—7/2005, str. 104—106.

F. Roche, „Bydlet“, in: Architekt, 5/2005, str. 60.

F. Roche, „Entropie“, in: Architekt, 5/2005, str. 60—61.

F. Roche, „(Vědecká) fikce a krize masové kultury“, in: Architekt, 4/2005, str. 64—66.

B. Tschumi, „Prostory a události“, in: Architekt, 3/2005, str. 58—59.

B. Tschumi, „Požitek z architektury“, in: Architekt, 2/2005, str. 58—61.

T. Ando, „Světlo“, in: Architekt, 1/2005, str. 70—71.

G. Deleuze, F. Guattari, „Hladké a rýhované“, in: M. Ajvaz et al. (vyd.), Prostor a jeho člověk, Praha 2004, str. 315—326.

T. Ando, „Mučivá trýzeň vytrvalého přemýšlení“, in: Architekt, 12/2004, str. 74—75.

T. Ando, „Vstříc novým horizontům v architektuře“, in: Architekt, 11/2004, str. 64—66.

P. Eisenman, „Afekty katastrofy aneb co všechno způsobuje katastrofa“, in: Architekt, 8/2004, str. 58—59.

P. Eisenman, „Silná forma, slabá forma“, in: Architekt, 7/2004, str. 52—54.

P. Johnson, „‚You da man!‘ — ‚Ty seš ten pravej‘, in: Architekt, 7/2004, str. 10.

Wolf D. Prix — Helmut Swiczinsky / Coop Himmelb(l)au, „Konec architektury“, in: Architekt, 6/2004, str. 60—61.

Wolf D. Prix — Helmut Swiczinsky / Coop Himmelb(l)au, „Architektura je nyní“, in: Architekt, 6/2004, str. 61.

S. Nagai, „Místo: pomíjivé obrazy. Dílo Rieko Kimury“, in: H. R. Sepp et al. (vyd.), art&fenomen, Praha 2004, str. 30—31.

R. Kimura, „Absolutní místo“ , in: H. R. Sepp et al. (vyd.), art&fenomen, Praha 2004, str. 24.

R. Koolhaas, „Globalizace“, in: Architekt, 4/2004, str. 64—66.

A. a M. Mattelart, „Na křižovatce vědeckých diskursů“, in: Teorie vědy, 2/2003, str. 17—54.

J. Patočka, „Pět zlomků ke schématu dějin“, in: týž, Péče o duši III, Praha 2002, str. 503—511.

J. Patočka, „Při kreslení geometrických útvarů...“, in: týž, Péče o duši III, Praha 2002, str. 760—762.

J. Patočka, „Předpokládáme-li, jak je to přirozené...“, in: týž, Péče o duši III, Praha 2002, str. 763—765.

J. Patočka, „Avšak atomista...“, in: týž, Péče o duši III, Praha 2002, str. 766—769.

J. Patočka, „Vznik a zkáza Evropy“, in: týž, Péče o duši III, Praha 2002, str. 783—784.

J. Patočka, „Impérium“, in: týž, Péče o duši III, Praha 2002, str. 797—799.

J.-P. Vernant, „Odysseus osobně“, in: I. Chvatík (vyd.), Fenomén jako filosofický problém. Sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka, Praha 2000, str. 95—126.

 

/ Odborné redakce

 

A. Kliková, Mimo princip identity, Praha 2007.

S. Holl, Paralaxa, přel. A. Všetečková, Brno 2003.

J. Derrida, Tradice vědy a skrývání smyslu. Komentář k Husserlově Původu geometrie, přel. M. Pokorný, Praha 2003.

J. Derrida, Síla zákona, přel. M. Petříček, Praha 2002.

G. Deleuze, F. Guattari, Co je filosofie?, přel. M. Petříček, Praha 2001.

M. Heidegger, Aristotelova Metafyzika IX, 1—3. O bytí a skutečnosti síly, přel. I. Chvatík, Praha 2001.

R. Koolhaas, „Studijní cesta. Vzpomínky (na AA) (první a poslední)“, přel. V. Kavan, in: Architekt, 5/2004, str. 58—61.

 

/ Edice

Artalk Revue č. 3 – Střet, zima 2018, http://artalk.cz/category/artalk-revue/3zima-2018stret/.

J. Patočka, „Renesance: Ficinus, Pico, Pomponatius“, in: Kritický sborník, XX, str. 160—203 (spolu s F. Karfíkem).

spolupráce při vydávání Sebraných spisů J. Patočky:

J. Patočka, Péče o duši II, Sebrané spisy, sv. 2, Praha 1999.

J. Patočka, Dopisy Václavu Richterovi, Sebrané spisy, sv. 20, Praha 2001.

J. Patočka, Péče o duši III, Sebrané spisy, sv. 3, Praha 2002.

J. Patočka, Umění a čas I, Sebrané spisy, sv. 4, Praha 2004.

J. Patočka, Umění a čas II, Sebrané spisy, sv. 5, Praha 2004.

 

Příspěvky na mezinárodních konferencích a workshopech:

 

Uncertainty in Cities, Global X-Network Conference in Prague, CTS, 18. – 21. 4. 2015.

FYSIS and TECHNE. On mutual relationships between natural and technical objects, mezinárodní workshop „Cities as Organisms. Scaling and Networks in Urban, Social, and Biological Systems“, University of Maribor, 19. – 20. 2. 2015.

Cities as Living Organisms? On Structural Analogies between Urban and Biological Systems, letní škola „From idea to innovation. Complexity of creative process“, panel System thinking/Complex systems, University of Maribor, Slovenia, 18. 9. 2012.

Cities from the Sky. The Satellite images Perspective on Urban Systems, letní škola „From idea to innovation. Complexity of creative process“, panel System thinking/Complex systems, University of Maribor, Slovenia, 18. 9. 2012.

Universal Patterns in Cities, mezinárodní workshop „Universal Diversity Patterns Across Sciences“, Praha, 7.-9. 5. 2010.

Urbanization without a City or Reinvention of the Urban?, mezinárodní symposium „Utopia of Modernity: Zlín“, Zlín, 19-23.5. 2009 (spolu s R. Bittner). http://www.projekt-zipp.de/cz/zlin/zlin/Videodokumentace/Cyril+%C5%98%C3%ADha

First- and Third-Person Perspective on the City, workshop „Taking Perspectives in Sciences, IGPP, Freiburg im Breisgau, 4.-6. 4. 2008.

Architecture in the Age of Mechanical Reproduction, 10th Villa Lanna Meeting - Science or Else?, „Reproducibility – Arts, Science and Living Nature“, 11.-13. 1. 2008.

Map of European Architecture, výzkumný projekt realizovaný na workshopu „Trans-Transit-Transition“, European Architecture Students Assembly (EASA), Bergün, Švýcarsko, 6. – 21. 8. 2005 (spolu s O. Bustou, A. Gebrianem a J. Magasanikem).

Das Jan Patocka-Archiv am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Nachlaß und Edition des tschechischen Philosophen, workshop rakouského Literárního archivu, Rathaus, Wien, duben 2002 (spolu s L. Hagedornem).

Leonardos theoretische Malerei, mezinárodní konference „Jan Patočka und Philosophie der Renaissance“, vila Lanna, Praha, duben 2002.

Harmonismus in der Renaissance, mezinárodní workshop k projektu „Der andere Weg in die Moderne. J. Patockas Beitrag zur Genealogie der Neuzeit“, IWM, Wien, listopad 2000.

 

 

Jednorázové přednášky (výběr):

 

10. 12. 2018     Pověz mi, jak jsi velký, a já ti řeknu, jaký jsi. O problému škálování u měst a živých organismů, přednáška v rámci cyklu URBÁNNÍ SYSTÉMY, Salónik, Bratislava hlavná stanica, https://salonik.sk/2018/12/04/cyril-riha-povez-mi-jak-jsi-velky-a-ja-ti-reknu-jaky-jsi-o-problemu-skalovani-u-mest-a-zivych-organismu/.

19. 6. 2017        O teorii architektury a o teoriích architektury, moderovaná diskuse s O. Ševčíkem (připravil J. Tourek) v galerii Viper

26. 4. 2017        Antropocén. Několik poznámek ke vztahu lidské a přírodní kreativity, Ateliér sochy, UMPRUM

6. 12. 2016        Spolupráce, moderovaná diskuse s Monikou Mitášovou a CŘ (připravila I. Čobejová), Norm-a space, http://www.norm-a.com/index.php?page=gallery_program

12. 11. 2015     Hvězdné nebe nad hlavou, odpadky pod nohama. Terrain vague jako skrytá část ledovce, v rámci akce Týden vědy a techniky AV ČR, refektář kláštera dominikánů (spolu s J. Paloušem a R. Haluzíkem)

7. 1. 2014           3x20, vystoupení v rámci přednáškového cyklu UMPRUM v Praze; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/257151-3x20-cyril-riha-maxim-velcovsky-imrich-vasko/

6. 6. 2013           Kontrola a možnosti řízení, panelová diskuse v rámci projektu Myslet město, UMPRUM v Praze (spolu s Janem Bloudkem, Radkem Špicarem a Janem Kaslem); http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000109-kontrola-a-moznosti-rizeni-mesta/

28. 5. 2013        Myslet město: Plánování versus spontaneita. O (extrémních) strategiích vývoje města, v rámci festivalu „Kontejnery k světu“, Plzeň (spolu s L. Stejskalovou); https://www.youtube.com/watch?v=lh5gvSxA5qA

26. 4. 2013        Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let, v rámci cyklu „Tištěná architektura“, Vladimírovo knihkupectví Sirius, Jablonec n. Nisou (spolu s Kristýnou Zajícovou)

1. 11. 2012        Města z letadla, v rámci cyklu 34xVŠUP, Státní vědecká knihovna v Hradci Králové

9. 5. 2012           K čemu je dobrý mezioborový pohled z ptačí perspektivy na současná města?, v rámci cyklu Středy na AVU; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/169767-on-line-z-avu-cyril-riha-pohled-na-soucasna-mesta/

3. 11. 2010        Transdisciplinarita na druhou, CTS 20x20, kino Lucerna

20. 7. 2010        Strategie organizace městského (kulturního) prostoru, v rámci diskusního panelu Městský kulturní prostor, Offcity, Pardubice.

30. 6. 2010        Bunching phenomena in urban traffic system. What can urban theorist learn from physics, v rámci tzv. „středečního semináře“, Faculty of Civil Engineering, University of Maribor.

9. 6. 2010           Městské zásahy Praha 2010, DOX (spolu s kanceláří Robust)

8. 6. 2010           Makropohled na (veřejný) prostor města, v rámci projektu Offcity×, Divadlo 29, Pardubice.

21. 5. 2010        Volný městský prostor z (víc než) ptačí perspektivy, v rámci akce URBAN´BURAN vol. 3, prostor Blox, Dočasné centrum umění, Jižní město

21. 10. 2008      Hledání pravidelností v chaosu současného světa. Čím se zabývá věda o komplexitě, UMPRUM v Praze, v rámci cyklu Umění včera a dnes

23. 4. 2008         (Současné) město a komplexní systémy, FA ČVUT, v rámci cyklu „Současná architektonická tvorba“

31. 3. 2008         Užitek a škodlivost historie pro život (budov), UMPRUM v Praze (v semináři J. Rouse)

16. 1. 2008         Sanace – Doplnění – Přeměňování, Škola architektury AVU

20. 9. 2007         IV. Pecha Kucha Night Prague, kino Aero

17. 4. 2007         Napříč švýcarskou architekturou, v rámci cyklu „Současná architektura“ na FA ČVUT v Praze

2. 4. 2007           Zeď jako hranice mezi vně a uvnitř, UMPRUM v Praze (v semináři J. Rouse)

27. 3. 2007         Město a složité systémy, v rámci přednášek Úvod do fil. diskursu pro FHS UK (spolu s M. Pětovou)

14. 11. 2006      Velcí a lehcí dinosauři. O možnostech mutace v urbanismu, v rámci cyklu přednášek „Současná architektura“ na UMPRUM v Praze

 

Granty:

 

„Archiatlas“, NČA, 2006-07 (spolu s M. Mitášovou a L. Bromem)

„Metropolitní etika. Modely jednání ve vztahu k městům jakožto komplexním systémům“, GA ČR, 2007-09, 401/07/P068

 „Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti“, VZ MŠMT, 2005-11, MSM 0021620845 (člen řešitelského týmu)

 „Teoretický výzkum komplexních jevů“, Program rozvoje vědních oblastí na UK, 2012-16, P022 (člen řešitelského týmu)

 „Umění, architektura, design a národní identita“, NAKI MK ČR, 2012-15, DF12P01OVV041 (člen řešitelského týmu)

 „Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace & otevřenost vysokého školství v ČR (KREDO)“, IPN MŠMT, 2013-15 (expert VŠ)

 „Transdisciplinární výzkum antropocénu“, program Progres na UK, od 2017, Q50

 „Rozvoj efektivních principů řízení na UMPRUM“, program OP3V, od 2017, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002429 (garant sekce pro strategické dokumenty)

 „Architektura a česká politika v 19. - 21. století“, NAKI II MKČR, 2018-2022, DG18P02OVV041 (zástupce vedoucího řešitelského týmu)

 „Posílení konkurenceschopnosti a kvality doktorských studijních programů uměleckých škol v národním a mezinárodním kontextu“, CRP, 2018-2019 (hlavní řešitel za UMPRUM, koordinující škola AMU)

 

Architektonické a urbanistické projekty:

 

„Podobný dům“, dřevostavba domu s dvěma bytovými jednotkami, Vítkovice v Krkonoších, projekt a realizace 2012-16, spolupráce s kanceláří Petr Hájek architekti.

urbanistický projekt „Město a krajina“ pro soutěž na zpracování ideového návrhu urbanistického řešení území vnitřní části města Plzně, únor-březen 2012, spolupráce s kanceláří K2

projekt „City Interventions Prague“, duben 2010, spolupráce s kanceláří Robust (O. + H. Busta, R. Damec)

architektonický projekt „Vodní dům“, leden 2010, spoluautorství s ateliérem Šépka architekti

architektonicko-výtvarný projekt „Památník George S. Pattona – Plzeň 2009“, říjen 2009, spolupráce se sdružením Robust (O. + H. Busta, R. Damec)

urbanistický projekt „Microcities. 4 scenarios for Abu Dhabi“, leden/únor 2008, spolupráce s kanceláří Sporadical/Česká inženýrská a.s.

 

 

Účast na výstavách/kurátorství výstav:

 

„Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu“, závěrečná výstava projektu NAKI, Veletržní palác NG v Praze, 20. 11. 2015 – 7. 2. 2016 (člen autorského týmu, kurátor sekce „Životní prostor“).

„Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus“, výstava v rámci projektu NAKI, Galerie UM, 11. 11. 2015–5. 1. 2016 (kurátor spolu s L. Hubatovou-Vackovou a P. Pauknerovou).

„Vysoký čas spojování odlišeného a vrstvení materiálů“, výroční výstava UMPRUM 2014, Veletržní palác NG v Praze, 21. 1. - 15. 3. 2015 (kurátor spolu s R. Brychtou a V. Havránkem).

„2x100 mil. m2“, expozice československého pavilonu na mezinárodním Bienále architektury v Benátkách, Giardini di Castello Venezia, 7. 6. – 23. 11. 2014  (kurátorská spolupráce s KOLMO.eu).

„Anastomosis. Propojené město“, DOX, Praha, 30.1. - 26. 3. 2012 (odborný garant).

„Městské zásahy Praha 2010“, DOX, 13. 5. – 2. 8. 2010 (spolupráce s kanceláří Robust).

„Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let“, Galerie VŠUP, 2.—24. října 2007 (spolupráce na koncepci a instalaci).