doc. Mgr. Cyril Říha Ph.D.


Zařazení / Funkce
Katedra teorie dějin a umění / Docent
Odborný asistent - metodik
Kontakty

Cyril Říha se zabývá teorií města a současné architektury. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Na UMPRUM působí jako pedagog na Katedře teorie a dějin umění a jako metodik na Katedře architektury. Je součástí Expertní hodnoticí komise programu TAČR SIGMA, rady projektu „Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97“ či redakční rady časopisu Vesmír, ve škole pak oborové rady doktorského studia a Rady studijních programů. Do roku 2022 byl hlavním řešitelem projektu NAKI "Architektura a česká politika v 19.-21. století", v současnosti je členem řešitelského týmu grantu TA ČR "Umění a design jako řešení změn v dopravě s nástupem autonomního řízení".

 

 

Výběr údajů k pedagogické, výzkumné a další tvůrčí činnosti a seznam nejvýznamnějších publikací

 

/ Pedagogická praxe:

2004-2008     externí výuka na FHS UK a FA TUL

od 2008          aktuální výuka na UMPRUM: kurzy Estetika novověku (Základy novověké vědy a filosofie), Seminář k současné architektuře, Komplexní jevy v architektuře a urbanismu, Diplomový seminář

 

/ Zahraniční stáže:

V rámci tříletého projektu Der andere Weg in die Moderne. J. Patočkas Beitrag zur Genealogie der Neuzeit, zpracování rukopisů z pozůstalosti J. Patočky a příprava jejich vydání: Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Wien, 7-9/2000, 1-3/2002, 11/2002.

 

/ Aktuální členství v redakčních a oborových radách a odborných komisích:

od 2011            člen rady segmentu architektura RUV

od 2011            člen redakční rady časopisu Vesmír

od 2013           člen rady projektu „Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97“

od 2017           člen Expertní hodnoticí komise programu TAČR ÉTA a SIGMA

od 2019           člen oborové rady doktorského studia na UMPRUM v Praze

od 2019           člen rady studijních programů na UMPRUM v Praze

od 2020          posuzovatel v rámci Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ)

 

 / Nejvýznamnější publikace:

 • Cyril Říha et al., Architektura a česká politika v 19.–21. století / Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries, Praha 2022.
 • Lada Hubatová-Vacková – Pavla Pauknerová – Cyril Říha, Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus, Praha 2015.
 • Martin Hejl – Lenka Hejlová – Cyril Říha et al., 2x100 mil. m2. Atomized modernity. On architecture of large housing complexes in Czechoslovakia 1914–2014, katalog pro 14. mezinárodní bienále architektury v Benátkách, Praha 2014.
 • Cyril Říha (ed.), Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí. Architektura a česká politika po roce 1989 / The Rule over Your Affairs Once Lost Will Return to You. Architecture and Czech Politics after 1989, Praha 2022.
 • Veronika Rollová – Cyril Říha (edd.), Umění a evoluce / Art and Evolution, Praha 2020.
 • Lada Hubatová-Vacková – Cyril Říha (edd.), Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let, Praha 2007.
 • Cyril Říha – Marcela Steinbachová (edd.), Texty o architektuře 03/05. Napříč švýcarskou architekturou / Texte über Architektur. Quer durch die Schweizer Architektur, Praha 2005.
 • Cyril Říha a kol., Životní prostor budovaného státu, in: Milena Bartlová – Jindřich Vybíral et al., Budování státu / Building a State. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design, Praha 2015, s. 155–163.
 • Cyril Říha, The Standardization and Exportation of Baťa Towns in Central Europe, Centropa IX, May 2009, č. 2, s. 127–143.
 • Cyril Říha, Architektura (v době) nejistoty, in: Imro Vaško, Nové milénium 2000-2018. Od pádu dvojičiek po smrť Zahy Hadid, Praha 2021, s. 220–229.
 • Cyril Říha – Petr Meduna – Marie Větrovcová, Globální město aneb urbanizace bez děr, in: Petr Pokorný – David Storch (edd.) a kol., Antropocén, Praha 2020, s. 436–473.
 • Cyril Říha, Terrain vague jako slepá skvrna urbanismu. Skrytý zrod vágnosti v moderním městě, in: Radan Haluzík (ed.) a kol., Města naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy, Praha 2020, s. 118–131.
 • Cyril Říha, Barokní ozvěny v současné architektuře a filmu, in: Imro Vaško, Architektúra pohyblivého obrazu, Praha 2014, s. 161–173.
 • Cyril Říha, Le Corbusierovo skryté dědictví, in: Lucie Stejskalová, Myslet město. Současné městské strategie, Praha 2014, s. 247–263.
 • Cyril Říha, Idea a fenomén, in: Jiří Ševčík – Monika Mitášová (edd.), Česká a slovenská architektura 1971–2011. Texty, rozhovory, dokumenty, Praha 2013, s. 673–684.

 

 / Architektonické a urbanistické projekty:

Dílčí spolupráce s architektonickými kancelářemi Sporadical, Robust, K2, Šépka architekti.

 • urbanistický projekt „Město a krajina“ pro soutěž na zpracování ideového návrhu urbanistického řešení území vnitřní části města Plzně, únor-březen 2012, spolupráce s kanceláří K2
 • projekt „City Interventions Prague“, duben 2010, spolupráce s kanceláří Robust (O. + H. Busta, R. Damec)
 • architektonický projekt „Vodní dům“, leden 2010, spoluautorství s ateliérem Šépka architekti
 • architektonicko-výtvarný projekt „Památník George S. Pattona – Plzeň 2009“, říjen 2009, spolupráce se sdružením Robust (O. + H. Busta, R. Damec)
 • urbanistický projekt „Microcities. 4 scenarios for Abu Dhabi“, leden/únor 2008, spolupráce s kanceláří Sporadical/Česká inženýrská a.s.

  

/ Kurátorství výstav:

 • „Architektúra a česká politika v 19.-21. storočí / Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries, Slovenské národné muzeum, Bratislava, 11. 10. 2022 – 5. 2. 2023 (kurátor, garant sekce 4: období po roce 1989).
 • „Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí“. Architektura a česká politika po roce 1989, TC Mikulandská UMPRUM, 17. 12. 2021 – 19. 2. 2022 (kurátor).
 • „Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu“, závěrečná výstava projektu NAKI, Veletržní palác NG v Praze, 20. 11. 2015 – 7. 2. 2016 (člen autorského týmu, kurátor sekce „Životní prostor“).
 • „Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus“, výstava v rámci projektu NAKI, Galerie UM, 11. 11. 2015 – 5. 1. 2016 (kurátor spolu s L. Hubatovou-Vackovou a P. Pauknerovou).
 • „Vysoký čas spojování odlišeného a vrstvení materiálů“, výroční výstava UMPRUM 2014, Veletržní palác NG v Praze, 21. 1. – 15. 3. 2015 (kurátor spolu s R. Brychtou a V. Havránkem).
 • „2x100 mil. m2“, expozice československého pavilonu na 14. mezinárodním Bienále architektury v Benátkách, Giardini di Castello Venezia, 7. 6. – 23. 11. 2014 (kurátorská spolupráce s KOLMO.eu); repríza Veletržní palác NG v Praze, 20. 2. – 17. 5. 2015.