Dílny

Dílny Vysoké školy uměleckoprůmyslové zajišťují široké zázemí pro praktickou realizaci uměleckých výstupů studentů jednotlivých ateliérů. Jejich vybavení poskytuje prostor také pro materiálové a technologické experimenty. Vysoký standard řemeslných výstupů je zajištěn odborným vedením dílenských mistrů.

V současné době je většina dílen soustředěna v Technologickém centru UMPRUM Mikulandská 5, Praha 1.

Organizačně jsou dílny rozděleny do třech celků:
Celoškolní dílny zahrnují Dílnu Kovo, Dřevo, Sádru, Laser, Lakovna, CNC a Robotika, 3D tisk, Fotostudio a Foto/film Daylight.
Oborové dílny umožňují práci v dílnách Sítotisk, Ofset, Hlubotisk, Knihtisk, Knižní vazba, Riso,  Design, Clay, Fotokomora, Postrpodukce, Green Sreen studio a dílny Katedry volného umění .
Specializované dílny jsou úzce propojené s jednotlivými ateliéry, patří k nim dílny Film, Sklo brusírna a pece, Keramika, K.O.V.- šperk, Textil, Krejčovská dílna a Obuv a kůže.

V hlavní budově UMPRUM nám. Jana Palacha 80, Praha 1, zůstávají dílny: Litografie, Obuv a Kůže a Krejčovská dílna.


Garantovaná otvírací doba je od 9.00 do 15.00 hodin

KONTAKT

VEDOUCÍ UMĚLECKÝCH DÍLEN
Mgr.A. Halina Haškovcová
251 098 413
608 730 549
halina.haskovcova@umprum.cz