Dílny

Dílny Vysoké školy uměleckoprůmyslové zajišťují široké zázemí pro praktickou realizaci uměleckých výstupů studentů jednotlivých ateliérů. Jejich vybavení poskytuje prostor také pro materiálové a technologické experimenty. Vysoký standard řemeslných výstupů je zajištěn odborným vedením dílenských mistrů.

V současné době je většina dílen soustředěna v Technologickém centru UMPRUM Mikulandská 5, Praha 1.

Organizačně jsou dílny rozděleny do třech celků:
Celoškolní dílny zahrnují Dílnu Kovo, Dřevo, Sádru, Laser, Lakovna a Fotostudio.
Oborové dílny umožňují práci v dílnách Sítotisk, Ofset, Hlubotisk, Knihtisk, Knižní vazba, CNC, 3D tisk, Clay a dílně Katedry volného umění .
Specializované dílny jsou úzce propojené s jednotlivými ateliéry, patří k nim dílny Film, Fotokomora, Postprodukce, Sklo, Keramika, K.O.V.- šperk a Textil.

V hlavní budově UMPRUM nám. Jana Palacha 80, Praha 1, zůstávají dílny: Litografie, Módní tvorba, Oděv a obuv a Obuv a Kůže.


Garantovaná otvírací doba je od 9.00 do 15.00 hodin

KONTAKT

VEDOUCÍ UMĚLECKÝCH DÍLEN
Mgr.A. Halina Haškovcová
251 098 413
608 730 549
halina.haskovcova@umprum.cz