Přihlášení

Zapomněli jste nebo neznáte své uživatelské jméno a nebo heslo?

V případě, že neznáte svůj login nebo heslo do sítě UMPRUM, můžete požádat o vydání nového hesla Správce IT UMPRUM.

  • Správce IT UMPRUM může provést změnu/reset hesla.
  • Správce IT UMPRUM je povinen osobu, která žádá o změnu hesla (dále jen žadatel) ověřit.
  • Správce IT UMPRUM je povinen předat nové heslo pouze žadateli, jehož identita odpovídá uživateli, jehož heslo je nastavováno.
  • Ověření a předání přihlašovacích údajů je možné osobně na pracovišti HelpDesku, m.č. 409, 4. patro, hlavní budova UMPRUM, nám Jana Palacha 80/3, Praha 1 nebo systémovou zprávou prostřednictvím žádosti zaslané na helpdesk@umprum.cz

Změna a vydání hesla jiným způsobem

  • Změna a vydání hesla pomocí SMS, sdělení po telefonu, sdělení emailem nebo na základě plné moci NENÍ MOŽNÉ!

Jste novým studentem na UMPRUM?

Pro získání přihlašovacích údajů použijte aplikaci První heslo.

Tato aplikace umožňuje novým uživatelům - studentům získat po přihlášení jejich uživatelské jméno (username) a umožňuje nastavit Heslo UMPRUM bez nutnosti osobní návštěvy. Tento proces je možné absolvovat až po zanesení studia pracovníkem studijního oddělení do SIS UMPRUM, které proběhne 0-4 dny po Vašem zápisu do studia.

Aplikace je určena pouze pro nové studenty UMPRUM a lze jí použít do 90 dnů od zápisu do studia.

Pro získání prvního hesla potřebujete znát kód Vaší přihlášky a datum narození.

Pokud jste kód přihlášky zapomněli lze jej nechat zaslat znovu.

Získané uživatelské jméno a Heslo UMPRUM Vám nyní umožní přístup do systémů IS UMPRUM.