Volné umění

Katedra volného umění UMPRUM je přes rozčlenění na pět samostatných mediálně rozličných ateliérů propojeným a v rámci studia prostupným celkem, organizujícím například společný program přednášek, workshopů nebo exkurzí, zejména pak společným semestrální program výuky zahraničních hostujících umělkyň a umělců. Zaměření ateliérů následuje vzdělání v tradičních uměleckých disciplínách (sochařství, instalace, veřejný prostor a médium výstavy, environment, malířství, kresba, pohyblivý a digitální obraz, performance, text a zvuk), zároveň přitom zohledňuje současné nároky na absolventy a absolventky uměleckých škol pro jejich budoucí pracovní uplatnění v širokém poli výtvarného umění. (Včetně orientace v systémech podpory umění, v otázce pekarizace práce, etiky financování umění, odbornou jazykovou vybavenost).

Vyučující u studujících podporují experimenty a nabízí prostor pro hledání vlastních osobitých témat v různých výtvarných přístupech a programově vybízí ke kontaktu napříč katedrou i mimo ni. Nedílnou součástí studia je i komunikace s dalšími obory UMPRUM, práce v technologických dílnách a přednášky a semináře z historie a teorie umění, estetiky, filozofie, společenských a humanitních věd. 

Samotná výuka na KVU tak zdůrazňuje mezioborovost, promýšlení umělecké práce a kritické myšlení v různých kontextech a typech angažovanosti: uměleckých, společenských a občanských, historických i ekologických. Vztah k žité realitě čelící mnoha krizím a způsoby, jakými se k nimi coby jednotlivci i společnost můžeme (umělecky) vztahovat, je prostupujícím tématem i důrazem veškerých aktivit katedry. Upozorňujeme na  jedinečnou vlastnost uměleckého řemesla, kterou je imaginace a emapatie, která náš obor odlišuje od ostatních.  Důležitým orientačním bodem je program Centra pro umění a ekologii - Kafkárna, které vzniklo z iniciativy ateliéru VU1 a přes výchozí optiku současného umění nabízí program a zázemí celé škole i veřejnosti.

Studium se zaměřuje na hledání kreativních řešení výtvarných problémů, na tvorbu koncepce, obsahu, formy a kontextualizace vlastního uměleckého díla. Důležitou součástí je i schopnost teoretické a kritické reflexe vlastní tvorby a její veřejné prezentace. Studující si osvojí znalosti z oblasti dějin, teorie a filosofie umění, přičemž jsou vedeni také k osvojení si široké škály řemeslných dovedností a technologických postupů a jejich využití ve vlastní tvorbě. Získají přehled o terminologii, základních metodách a přístupech daného oboru. Naučí se vyhledávat a interpretovat informace či inspirační zdroje relevantní pro tvůrčí zpracování vybraného tématu a také se orientovat v aktuálním výstavním a galerijním provozu. Důležitou součástí studia je získání základních prezentačních dovedností.   

Studium je rozděleno na bakalářský stupeň, který nabízí skrze výše zmíněné aspekty možnost definování vlastních témat, a navazující magisterský stupeň, který plně podporuje profesionálně-tvůrčí a osobnostní rozvoj. Výuka v obou stupních klade důraz na kritické myšlení, etické zásady a občanskou uvědomělost studujících. 

Katedra ctí zásady férové spolupráce a dobré komunikace se studujícími, buduje podmínky udržitelnosti společných i vlastních kapacit a zasazuje se o kultivaci akademického prostředí obecně. Katedra usiluje o vzájemnou interakci, spolupráci v kolektivu a solidární a pečující společenství.  

Absolvent*ka bude moci uplatnit své vzdělání jedním z následujících způsobů:  

  •         jako výtvarný umělec*kyně pracující na volné noze;  
  •         jako člen*ka kreativního týmu v kulturní i komerční sféře a kreativním průmyslu;  
  •         jako zaměstnanec*kyně galerijní či muzejní instituce;  
  •         jako poradce*kyně pro výtvarné umění ve veřejném sektoru;  
  •         jako akademicky pracovník*nice v oblasti výtvarného umění;  
  •         jako vyučující v oblasti výtvarného umění v rámci základního, středního a vysokého školství;  
  •         jako odborný uměleckořemeslný pracovník*nice s ohledem na mediální zaměření vystudovaného ateliéru nebo absolvované (volitelné) odborné předměty a kurzy (restaurátor*ka, filmový průmysl, dokumentární či reportážní fotografie, grafická práce, koordinační či produkční aktivity uměleckých projektů apod.).  

V současnosti na katedře působí Martin Blažíček, Amálie Bulandrová, Denisa Bytelová, Dominik Gajarský, Tereza Jindrová, Martins Kohout, Dominik Lang, Michal Novotný, Michal Pěchouček, Vojtěch Pecka, Tereza Porybná, Jiří Ptáček, Sláva Sobotovičová, Aleksandra Vajd, Lenka Vítková a další.

Kresby pro katedrové plakáty: Anna Žofie Langová

Číst více...
INSPIROMAT 2.1

INSPIROMAT 2.1

včera
DŮM A ZAHRADA

DŮM A ZAHRADA

Kafkárna
Výstava
před šesti dny
Klauzury: Gates for Nourishment by Otherness

Klauzury: Gates for Nourishment by Otherness

Prezentace
Výstava
26. 1. 2024