Volné umění

Katedra volného umění vznikla po roce 1990 a svým rozvrstvením pokrývá vzdělání v tradičních výtvarných disciplínách. Je rozčleněna na ateliéry, v nichž výuku individuálně vedou výrazné umělecké a pedagogické osobnosti, které ostatně prolínají celou historií UMPRUM v Praze. Obory volného umění se na UMPRUM rozvíjejí na jedné straně ve vztahu k dalším specializovaným školám, jejichž těžiště spočívá ve studiu oborů volného umění a na straně druhé v komunikaci s obory užitého umění a designu UMPRUM. Kreativní pedagogické vedení ateliérů spolu s možností mezioborového dialogu a spolupráce vytváří specifický potenciál pro studium volných oborů. Nedílnou součástí vzdělávání jsou přednášky a semináře z historie umění, estetiky a společenských věd, které studenty orientují v historii jejich oborů a nabízejí jim základy orientace v prostoru humanitních věd. Ateliéry ve své výuce zdůrazňují kontextuální myšlení, rozvíjejí dialog uměleckého díla s přírodou, prostorem, architekturou, historií i společenskými procesy. Kromě specifické výuky v ateliérech je součástí katedry školení v disciplínách figurální kresby, sochařské průpravy a kurzy z oblasti technologie digitálních médií.

V oborech volné tvorby v historii UMPRUM působila řada významných osobností:
Josef Václav Myslbek, Jakub Schikaneder, František Ženíšek, Stanislav Sucharda, Jan Preisler, Ladislav Šaloun, Josef Mařatka, Otto Gutfreund, Jan Lauda, Jan Bauch, Emil Filla, Josef Kaplický, Josef Wagner, Alois Fišárek, Bedřich Stefan, František Tichý, Jan Kavan a další.

Číst více...
KONTAKTY

ADRESA
Nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1

VEDOUCÍ KATEDRY VOLNÉHO UMĚNÍ

doc. MgA. Dominik Lang

METODIČKA KATEDRY VOLNÉHO UMĚNÍ
Mgr. Kristýna Péčová
kristyna.pecova@umprum.cz

SEKRETARIÁT KATEDER
Jiřina Bartáková
251 098 135
jirina.bartakova@umprum.cz

Jitka Andělová, DiS.
251 098 132
jitka.andelova@umprum.cz