O UMPRUM

Základním principem výuky je individuální přístup pedagogů ke studentům. Cílem je podchycení talentu a rozvoj kreativních schopností s ohledem na originální samostatné myšlení posluchačů s důrazen na společenské hodnoty a odpovědnost k prostředí. V současné době na UMPRUM studuje ve 24 ateliérech kolem 500 posluchačů. Dvakrát do roka je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací „Artsemestr”. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná škola bývalých postkomunistických zemí, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.

Historie

UMPRUM byla založena v roce 1885 v duchu idejí Gottfrieda Sempera. Během let se škola vyvíjela reagujíc na různá politická a společenská zřízení v zemi. Vznikla v době Rakousko-uherské monarchie, plně se rozvinula po vzniku  Československé republiky po roce 1918 a dokázala přežít i v podmínkách komunistického totalitního režimu, kdy se ocitla v izolaci od dění okolního světa.

VEDENÍ ŠKOLY

REKTOR
prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

PROREKTORKA PRO VĚCI STUDIJNÍ
Ing. Jarmila Kemrová

PROREKTOR PRO VNĚJŠÍ VZTAHY A MEZINÁRODNÍ SPOUPRÁCI
doc. MgA. Radek Sidun

PROREKTOR PRO VĚDU A VÝZKUM
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

KVESTOR
Mgr. Petr Pelcl

PŘEDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU
prof. Mgr. Karel Císař, Ph.D.