Nakladatelství

Nakladatelství UMPRUM započalo ediční činnost rokem 1996 a za dobu své existence vydalo množství původních i překladových knih z oblasti teorie a dějin umění a další vědecky hodnotnou literaturu – monografie, výpravné bilingvní publikace, katalogy k výstavám, retrospektivní katalogy či tiskoviny související s různorodými aktivitami školy, např. příručky o knižní vazbě a typografickém písmu, skripta o módě…

V roce 2017 vznikla v Nakladatelství UMPRUM Edice Dizertace P.S. (Post Scriptum), jejímž smyslem je vydávat výjimečné texty absolventů doktorských programů UMPRUM, a v roce 2018 Edice Katedra, jejímž prostřednictvím tak českým čtenářům zpřístupňujeme kritické a dnes již zásadní referenční teoretické texty o designu. Pro rok 2021 jsme přichystali novou řadu, Edici Staří mistři, abychom představili výjimečné práce absolventů Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM. Dalšími projekty jsou publikační výsledky vědecko-výzkumné práce, které vznikají jako výstupy v rámci Akademické a Studentské grantové soutěže UMPRUM nebo grantů Grantové agentury ČR, Ministerstva kultury ČR a jiných českých i zahraničních institucí.

Publikační výsledky Nakladatelství UMPRUM splňují přísná kritéria Registru informací o výsledcích (RIV), ve kterém jsou shromažďovány informace o výstupech projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků.

Čím jsou všechny knihy bez výjimky zajímavé a neotřelé, je bezesporu jejich grafický design, který navrhují a realizují studenti a absolventi UMPRUM nebo pedagogové. O tom svědčí i mnoho prestižních ocenění.

Ediční plán UMPRUM schvaluje osmičlenná Ediční rada na základě transparentního výběrového dotačního řízení.

Číst více...
KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
4. patro – místnost 424b

EDIČNÍ ODDĚLENÍ

Sylva Macková
tel. 251 098 121
sylva.mackova@umprum.cz

EDIČNÍ RADA

PŘEDSEDA
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum

INTERNÍ ČLENOVÉ
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.  
MgA. Milan Pekař, Ph.D.

EXTERNÍ ČLENOVÉ
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
PhDr. Hana Rousová
doc. PhDr. Jana Tichá, Ph.D.
prof. ak. mal. Rostislav Vaněk, dr.h.c.

HARMONOGRAM DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ

Vyhlášení dotačního řízení: středa 1. února 2023
Uzávěrka pro podání žádosti o dotaci: čtvrtek 30. března 2023
[Nakladatelství si vyhrazuje právo na změnu termínu!]

Věnujte prosím pozornost:
– správnému a úplnému vyplnění formuláře aktuální žádosti a rozpočtu;
– doložení všech povinných příloh;
– dodržení termínu uzávěrky pro podání žádosti o dotaci.
[Nesprávně nebo neúplně vyplněné žádosti a žádosti podané po uzávěrce nebudou přijaty!]

Kritéria pro výběr:
– vědecko-výzkumné projekty;
– publikace pedagogů, studentů či absolventů UMPRUM;
– učebnice, skripta, disertační práce doktorandů UMPRUM a výjimečné diplomové práce studentů UMPRUM;
– ostatní kvalitní a zásadní tituly, jejichž obsah se vztahuje k UMPRUM.

Pavel Liška, Robin R. Mudry (eds.): TEXTile Manifestoes

Pavel Liška, Robin R. Mudry (eds.): TEXTile Manifestoes

Sborník
před týdnem
Karolína Juříková: Overal magazín

Karolína Juříková: Overal magazín

Katalog
před týdnem
Yuk Hui: Technodiverzita

Yuk Hui: Technodiverzita

Odborná publikace
19. 12. 2022
Společný křest nakladatelství UMPRUM, AMU a Brkola

Společný křest nakladatelství UMPRUM, AMU a Brkola

Nakladatelství
14. 12. 2022
Křest knihy Yuk Hui: Technodiverzita

Křest knihy Yuk Hui: Technodiverzita

Nakladatelství
14. 12. 2022
Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí

Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí

Odborná publikace
13. 12. 2022
Zimní Knihex 2022

Zimní Knihex 2022

Nakladatelství
29. 11. 2022
Not Ok / Tvarosloví ošklivého písma

Not Ok / Tvarosloví ošklivého písma

Nakladatelství
21. 11. 2022
Knižní vazby z Dunhuangu

Knižní vazby z Dunhuangu

Skripta
15. 11. 2022