Orgány školy

KOLEGIUM REKTORA

REKTOR
prof. PhDr. et. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

PROREKTORKA PRO VĚCI STUDIJNÍ
Ing. Jarmila Kemrová

PROREKTOR PRO VNĚJŠÍ VZTAHY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI
doc. MgA. Radek Sidun

PROREKTOR PRO VĚDU A VÝZKUM
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

KVESTOR
Mgr. Petr Pelcl

ROZŠÍŘENÉ KOLEGIUM REKTORA

Představuje stálý poradní orgán rektora

REKTOR
prof. PhDr. et. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

PROREKTORKA PRO VĚCI STUDIJNÍ
Ing. Jarmila Kemrová

PROREKTOR PRO VNĚJŠÍ VZTAHY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI
doc. MgA. Radek Sidun

PROREKTOR PRO VĚDU A VÝZKUM
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

KVESTOR
Mgr. Petr Pelcl

VEDOUCÍ KATEDRY ARCHITEKTURY
prof. ak. arch. Imrich Vaško

VEDOUCÍ KATEDRY DESIGNU
prof. M. A. Jan Němeček

VEDOUCÍ KATEDRY VOLNÉHO UMĚNÍ
Mgr. Slávka Sobotovičová, Ph.D.

VEDOUCÍ KATEDRY UŽITÉHO UMĚNÍ
Ateliéry Sklo; Keramika; K.O.V.
MgA. Milan Pekař

VEDOUCÍ KATEDRY UŽITÉHO UMĚNÍ
Ateliéry Módní tvorba; Design oděvu a obuvi; Textilní tvorba
MgA. Pavel Ivančic

VEDOUCÍ KATEDRY GRAFIKY I
doc. MgA. Michaela Kukovičová

VEDOUCÍ KATEDRY GRAFIKY II
MgA. Zuzana Bukovinská

VEDOUCÍ KATEDRY TEORIE A DĚJIN UMĚNÍ
doc. Mgr. Martina Pachmanová, PhD.

VEDOUCÍ CENTRA DOKTORSKÝCH STUDIÍ
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

PŘEDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU
doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D.