Výstava závěrečných bakalářských a magisterských prací 

DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2018

Událost: 15. 6. 2018 - 22. 6. 2018
křest katalogu 

Ada Kale

Vytvořeno: 20. 6. 2018
Výstava 

Vabank

Událost: 21. 6. 2018 - 30. 9. 2018
 

PROMOCE 2018

Událost: 28. 6. 2018
uvedení knihy 

Ex-pozice

Událost: 20. 6. 2018
Výstava v Galerii UM 

Naskle, balíme!

Událost: 15. 6. 2018 - 14. 7. 2018
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Postupující uchazeči do 2. kola - bakalářské studium, Ateliér fotografie II

Na základě 1. kola přijímacího řízení prezenčního studia, studijního programu: B8206 Bakalářské studium - Výtvarná umění, Ateliér fotografie II postupují do 2. kola níže uvedení uchazeči  - viz. příloha

  • Postupující do 2. kola se dostaví na detašované pracoviště UMPRUM - Karlín, Praha 8 - Karlín, Prvního pluku 5, místnost č. 401. Registrace probíhají v úterý 12. 6. 2018 ve 12:30.
  • Uchazeči, kteří v prvním kole neuspěli, si v úterý 12. 6. ve 12:30 vyzvednou soubory domácích prací v místnosti č. 405.
Vytvořeno: 11. 6. 2018
Výstava klauzurních a semestrálních prací 

ARTSEMESTR léto 2018

Událost: 6. 6. 2018 - 10. 6. 2018
 

Pražská muzejní noc 2018 na UMPRUM

Událost: 9. 6. 2018
 

Informace k přijímacímu řízení 2018/2019 bakalářské studium, Ateliér fotografie II

Přijímací řízení začíná dne 11. 6. 2018 v 9:00 hodin na detašovaném pracovišti UMPRUM – Karlín, Praha 8 – Karlín, Prvního pluku 5.

S sebou přineste:

1. tuto pozvánku

2. průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas

3. soubor domácích prací

4. pomůcky ke zpracování talentových úkolů

 

Průběh přijímacího řízení:

1. kolo: 

Po odevzdání domácích prací budou uchazeči na základě předložených dokladů zaregistrováni. Po-té budou po dobu tří hodin zpracovávat výtvarné úkoly 1. kola přijímacího řízení.

Domácí práce a výsledky zpracování úkolů 1. kola budou klasifikovány hodnocením uspěl – neuspěl. Výsledky prvního kola budou zveřejněny nejpozději v pondělí dne 11. 6. 2018 přibližně v 17:00 hodin na webových stránkách UMPRUM.

 

2. kolo:

Začíná v úterý, dne 12. 6. 2018 ve 12:30 hod. a končí ve čtvrtek 14. 6. 2018 na detašovaném pracovišti UMPRUM – Karlín, Prvního pluku 5.

Postupující uchazeči se zaregistrují pro účast ve 2. kole, při registraci obdrží doklad pro vstup a další doplňující informace; bez této registrace nemohou v přijímacím řízení pokračovat.

Druhé kolo je zahájeno testem z dějin umění a celkového kulturního přehledu, na který navazují talentové úkoly. Uchazeči, kteří nepostupují, si vyzvednou zpět domácí práce.

Vytvořeno: 8. 6. 2018