DIPLOMKY & BAKALÁŘKY 2019

Událost: 14. 6. 2019 - 21. 6. 2019
Výstava Galerie NIKA 

Dávid Valovič: Vulcanico

Událost: 19. 6. 2019 - 8. 7. 2019
Kurzy pro veřejnost 

LETNÍ KURZY KRESBY A MALBY PRO VEŘEJNOST 2019

Vytvořeno: 11. 6. 2019
Výstava v Galerii UM 

Výpal. 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM

Událost: 8. 6. 2019 - 27. 7. 2019
 

ARTSEMESTR léto 2019

Událost: 5. 6. 2019 - 9. 6. 2019
UMPRUM na Knihexu 2019 

Knihex 2019

Událost: 8. 6. 2019
Výstava diplomových prací 

uTRŽITELNOST

Událost: 13. 6. 2019 - 18. 6. 2019
novinka – 3. svazek Edice Katedra 

Vytváření věcí

Vytvořeno: 5. 6. 2019
Výstava Ateliéru intermediální konfrontace 

ZVERIMEX

Událost: 11. 6. 2019 - 9. 7. 2019
 

Výsledky přijímacího řízení 2019/20 - doktorské studium

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 29. - 30. 5. 2019 byli do doktorského studia, studijních programů P8206 Výtvarná umění a P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění, přijati pro akademický rok 2019/20 tito uchazeči - viz příloha (bez záruky).

Vytvořeno: 31. 5. 2019