Romana Drdová

Un Ange Passe - Výstava Galerie 207

Událost: 30. 11. 2015 - 4. 12. 2015
Umění včera a dnes - cyklus přednášek

Lenka Klodová - Nic nového z oboru pornografie pro ženy

Vytvořeno: 25. 11. 2015

Otevřená odpověď rektora školy Jindřicha Smetany

Dobrý den, pane rektore.


Chtěla jsem se zeptat, zda se bude naše škola oficiálně vyjadřovat k událostem, které se zrovna dějí, ať už ve Francii nebo u nás v souvislosti se včerejším státním svátkem. Zatím jsem žádné oficiální stanovisko nezaznamenala.

 
Děkuji,

Alžběta Brůhová

 

---------------------------------------

 

Milá Alžběto,

V odpovědi na Váš dotaz bych rád sdělil následující:

Jako představitel veřejné vysoké školy jednoznačně podporuji důsledně koordinovaný a solidární společný postup všech států Evropské unie jak v otázce uprchlické krize, tak v boji proti terorismu. Vedle toho jsem si vědom, že ani uvnitř liberálně demokratického světového společenství nejsou pohledy na hlavní problémy dneška jednotné. Proto je nutné ponechávat prostor pro hledání společného konsensu maximálně otevřený a neuzavírat se buď vystrašeně, opatrnicky nebo přímo sobecky, do chatrných nacionálních ohrádek.

Alžběto, zjevně očekáváte, že se zmíním o letošním připomínkovém aktu akademické obce na Albertově. Byl to neskutečně trapný zážitek, kdy právě hodnoty, jako je svoboda, tolerance, solidarita atd., kterých je 17. listopad symbolem, byly v zásadě popřeny. Jakoby mělo být datum, místo i celý památník pokořen!  Osobně to chápu jako posttraumatický projev pana prezidenta po loňském zážitku na témže místě. Tehdy mně bylo vzhledem k přítomnosti pěti dalších prezidentů také velmi stydno. U obou aktů jsem byl bohužel fyzicky přítomen. Plně se ztotožňuji s hodnocením situace předsedou České konference rektorů T. Zimou, které vyjádřil téhož dne v ČT s nadhledem, stručně a zároveň dostatečně.

I proto jsem se rozhodl takto inscenovanou „operu“ nenastavovat a nečinit ze sebe dalšího užitečného blba v komparsu – protože cítím, že o rozvíření vášní a pobouřených reakcí dnes v podstatě jde (viz Ovčáčkova „…předem připravená provokace studentů…“).

Naopak považuji za mimořádně smysluplnou akci nazvanou Skutečné uctění památky 17. listopadu na Albertově, která by se měla uskutečnit v neděli 22. listopadu od 15 hodin.

Milá Alžběto, těším se, že se v neděli na Albertově setkáme.  Nejen my, ale i další kumpáni z „pražské a mimopražské kavárny“.

Zdravím

Jindřich Smetana

 

 

Vytvořeno: 20. 11. 2015
Viktor Čech

Role nezáviského kurátora - Přednáška galerie 207

Událost: 24. 11. 2015
Gratulujeme

Jan Drška laureát Ceny Josefa Hlávky

Vytvořeno: 19. 11. 2015
Umění včera a dnes - cyklus přednášek

ONDŘEJ PŘIBYL: Stará pošta a Řez stonkem

Událost: 24. 11. 2015
Přednáška z cyklu Budoucnost designu

Guy Juleir: Design vs. finanční krize

Událost: 26. 11. 2015
Přednáška a výstava

Designing Ambiguity - Rintala Egertsson Architects

Událost: 19. 11. 2015 - 19. 1. 2016
Máme otevřeno i ve státní svátek 17. listopadu 2015!

Výstava Tam a zpátky

Vytvořeno: 16. 11. 2015
David Přílučík

Train For Mutuality - Výstava Galerie 207

Událost: 16. 11. 2015 - 20. 11. 2015

Kalendář


Po
Út
St
Čt
So
Ne