Přijímací řízení 

Informace k průběhu přijímacího řízení do MAGISTERSKÉHO studia Architektonická tvorba pro ak. rok 2020/21

Vážení a milí uchazeči,

 

v příloze naleznete čistopis pozvánky k přijímacímu řízení do magisterského studijního programu Architektonická tvorba na akademický rok 2020/2021, konané distančně na UMPRUM v Praze ve dnech 29. 6. - 2. 7. 2020.

Vyzýváme Vás, abyste nejpozději do 10. 6. 2020 doplnili přílohy k přihlášce a to především:

  • Portfolio – dle požadavků jednotlivých ateliérů – viz příloha, fyzické, zaslané na adresu UMPRUM nejpozději do 10. 6. 2020 (otisk poštovního razítka). Prosíme portfolio označit - PŘ MARCH06/Příjmení/Jméno/Ateliér.

V příloze naleznete také informace k portfoliu pro jednotlivé ateliéry a doporučené pomůcky k přijímacímu řízení.

Zdravíme,

Studijní oddělení

Událost: 25. 5. 2020 - 2. 7. 2020
Gratulujeme 

UMPRUM a Nejkrásnější české knihy roku 2019

Vytvořeno: 28. 5. 2020
Přijímací řízení 

Informace k průběhu přijímacího řízení do NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO studia Architektonická tvorba pro ak. rok 2020/21

Vážení a milí uchazeči,

 

v příloze naleznete čistopis pozvánky k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studijního programu Architektonická tvorba na akademický rok 2020/2021, konané distančně na UMPRUM v Praze ve dnech 29. 6. - 2. 7. 2020.


V příloze také najdete doporučený seznam pomůcek.

Zdravíme,

Studijní oddělení

Událost: 29. 6. 2020 - 2. 7. 2020
Výstava Galerie NIKA 

Jiří Macků, Vít Jebavý, Luciana Kvapilová: Feedback Loops

Událost: 28. 5. 2020 - 18. 6. 2020
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č.21/2020 - o rozšíření minimálního provozu školy v období karantény

Vytvořeno: 20. 5. 2020
Výroční výstava UMPRUM 

Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM

Událost: 12. 5. 2020 - 31. 5. 2020
 

Ateliér průmyslového designu vyučuje na Instagramu, představuje vize života v karanténě

Vytvořeno: 15. 5. 2020
Zlepšujeme cesty ke spolupráci 

UMPRUM jako platforma

Vytvořeno: 15. 5. 2020
Přijímací řízení 

Informace k průběhu přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Teorie a dějiny výtvarných umění pro ak. rok 2020/21

Vážení a milí uchazeči,

z důvodů mimořádné situace (opatření proti šíření koronaviru) proběhne přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu Teorie a dějiny výtvarných umění výjimečně distančně ve dnech 15. a 16. 6. 2020. Podrobnější informace naleznete v čistopisu pozvánky – viz příloha.

Ze stejného důvodu došlo k upřesnění některých příloh, které jste přikládali k elektronické přihlášce. Vyzýváme Vás, abyste nejpozději do 20. 5. 2020  (na e-mail studijni@vsup.cz) doplnili přílohy k přihlášce a to především:
  • Motivační dopis – 2 strany – podrobný výklad důvodů pro volbu studijního programu UMPRUM, očekávání na studium kladená, všechny dosavadní aktivity v oboru.
  • Přehled prostudované odborné literatury - obsahuje veškerou literaturu týkající se oboru teorie a dějiny umění, kterou uchazeči skutečně četli a to seřazenou sestupně podle významu, jaký konkrétní texty pro uchazeče měly.
  • Uchazeči mají možnost přepracovat i další podklady, které jsou součástí povinných příloh k přihlášce zveřejněných na stránkách UMPRUM www.umprum.cz v sekci uchazeč.
   
Pokud byly tyto přílohy uchazečem již doloženy, není nutné je opět zasílat (posouzení o doplnění či nedoplnění daných příloh zůstává v kompetenci uchazeče).
 
Prosím, do předmětu emailu napište - Dodatek k PŘ NMT/Vaše příjmení a jméno.


Děkujeme za pochopení,

Studijní oddělení

Vytvořeno: 12. 5. 2020