FAQ k přijímacímu řízení

Jak zaplatit přihlášku?

 • Poplatek za přijímací řízení ve výši 870,00 Kč (při platbách ze zahraničí musí být tato částka dosažena po odečtení všech poplatků) musí být uhrazen na účet UMPRUM před odesláním přihlášky.
 • Bankovní spojení a údaje
 • Název banky: Komerční banka a.s.
  Číslo účtu: 19-5599810247 / 0100
  Konstantní symbol: 558
  Variabilní symbol:  401
  Specifický symbol: <číslo přihlášky>

  IBAN:  CZ1401000000195599810247
  Swift kód:  KOMBCZPP
 • Platby složenkou se nepřijímají! V případě vkladu na účet (na pobočce KB), uveďte jméno a příjmení uchazeče a číslo přihlášky.

Jak odeslat přihlášku?

 1. Přihlášku vyplníte elektronicky a zároveň vložíte na příslušná místa elektronické přihlášky dokumenty, které se odevzdávají elektronicky - tj. motivační dopis a životopis.
 2. Přihlášku zaplatíte - jak? Viz. 1. bod "Jak zaplatit přihlášku". Nezapomeňte uvést do specifického symbolu kód Vaší přihlášky.
 3. Přihlášku vytisknete a podepíšete.
 4. Přihlášku odešlete poštou/odevzdáte osobně na podatelně UMPRUM spolu s dokumenty, které se odevzdávají fyzicky - tj. úředně ověřený doklad o studiu, kopii dokladu o zaplacení poplatku, cizinci dokládají i úředně ověřenou kopii certifikátu z cizího jazyka.
  Pokud odevzdáváte pouze potvrzení o studiu, může být toto potvrzení odevzdáno jako zvláštní příloha (tj. není nutné, aby bylo Vaše studium potvrzeno přímo do formuláře přihlášky).
  Podrobnosti o přílohách naleznete níže u informací k přijímacímu řízení u příslušného st. programu. Nezapomeňte kliknout na "Číst více"!!!
 5. Poslední termín pro odeslání přihlášky poštou/odevzdání osobně na podatelně UMPRUM je 30. 11. 2022!!! Uchazeči, kteří si podají přihlášku po tomto datu nebudou do přijímacího řízení zařazení.

Posílá se portfolio spolu s přihláškou?

Ne, portfolio se neodevzdává do 30. 11. 2022 spolu s přihláškou. Portfolio se odevzdává dodatečně nejpozději 3. 1. 2023Podrobnější informace ohledně odevzdání portfolia Vám budou zaslány a budou zveřejněny na webu UMPRUM.

Co je to úředně ověřená kopie?

Vidimace (jinak též úřední ověřování listiny) je úřední ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s předloženou listinou. Úředně ověřenou kopii Vám na počkání vystaví např. Česká pošta označená logem Czech POINT - podrobnější informace naleznete například zde.