FAQ k přijímacímu řízení

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

1. Postup práce
 • otevřete elektronickou přihlášku:
  prihlaska.umprum.cz
 • vyberte typ studia (bakalářské, magisterské, navazující)
 • vyberte požadovaný studijní program nebo specializaci/obor (ateliér) a pro vytvoření přihlášky použijte modré tlačítko se šipkou
 • v dalším kroku pro vstup do elektronické přihlášky uveďte svoji e-mailovou adresu a použijte tlačítko "Odeslat odkaz na přihlášení do e-mailu" a pozorně si přečtěte instrukce.
 • odkaz otevře vaší elektronickou přihlášku ke studiu a budete vyzváni k vyplnění jednotlivých kroků.
 • pro dokončení použijte tlačítko "Podat přihlášku".
 • zobrazí se informace o platbě pro zaplacení manipulačního poplatku za přihlášku.
 • v přehledu ve sloupci "Specializace/Obor (Zkratka)" pomocí funkce "Tisk" je možné přihlášku pro vlastní potřebu vytisknout.

V přijímacím řízení bude akceptována pouze jedna podaná a zaplacená přihláška.
Kliknutím na 'Podání přihlášky' se přihláška odešle, vytištěnou přihlášku již není třeba zasílat.

O podání a průběhu zpracování přihlášek je uchazeč informován emailovými zprávami.

Číst více...
2. Mohu použít papírovou přihlášku?

Přihláška je pouze elektronická. Není třeba zasílat papírovou kopii nebo doklad o zaplacení.

Číst více...
4. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?

K přihlášce uchazeči přikládají pouze kopii maturitního vysvědčení (kopii potvrzení o studiu, nebo kopie nostrifikace).
Přijatí uchazeči mají povinnost doložit při zápisu do studia úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace (v případě zahraničního vzdělání). Poté budou splněny veškeré zákonné i další požadavky pro přijetí ke studiu.

Číst více...
5. Jak se dostanu zpětně ke své přihlášce / přihláškám?

Odkazem z vašeho mailu, který vám byl zaslán při prvním vstupu do elektronické přihlášky.

Pokud jste zprávu smazali můžete si odkaz zaslat znovu

Otevřete stránku prihlaska.umprum.cz

Vyberte "Přehled přihlášek" - zadejte emailovou adresu, kterou jste uvedli pro vytvoření přihlášky a použijte tlačítko "Odeslat odkaz na přihlášení do e-mailu".

Pro přihlášení je možné použít i heslo, které je možné si nastavit v sekci "Můj účet". Zde je možné i změnit registrační email.

Číst více...
6. Chtěl(a) bych změnit ateliér

Založte si novou přihlášku a chybnou vymažte. Změna ateliéru v přihlášce není možná.

Číst více...
7. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

E-mail je povinný při založení přihlášky a telefonní číslo je doporučeno vyplnit, jelikož v případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail a telefon prosíme pravidelně sledujte . Nezapomeňte také průběžně kontrolovat složku se spamem, do níž se mohou e-maily občas zatoulat.

Upozornění:
Vždy použijte emailovou adresu, ke které budete mít vždy přístup!
V případě uchazečů, kteří na UMPRUM studovali doporučujeme nezadávat školní email !

Číst více...
7. Nahrání souborů vyžadovaných přijímacím oborem

Čtěte pozorně pokyny pro vložení souborů!

Pokud v průběhu podávání přihlášky vložíte soubor/y a zjistíte, že jste nahráli jiný/é než jste chtěli, není v průběhu podávání přihlášky možné soubor vymazat a nahrát jiný.

Řešení:
Buď podávání přihlášky ukončete, proveďte odhlášení a podejte přihlášku znovu nebo přihlášku dokončete a podejte. Potom ji můžete znovu upravit a v přihlášce nahrané soubory editovat.

Nahrávané soubory pojmenujte podle typu přílohy a přidejte vaše příjmení a jméno
např. motivacni_dopis_Novak_Jan.pdf

Číst více...

PLATBA ZA PŘIHLÁŠKU

1. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?

Informace o výši a způsobu platby se zobrazují ve třetím kroku při podání přihlášky. Po odeslání přihlášky jsou tyto informace dostupné u konkrétní přihlášky v "Přehledu" přihlášek pod tlačítkem "Info a platba".

Nejpozději po 10 dnech si můžete přijetí platby zkontrolovat v přehledu vašich přihlášek ve sloupci "Platba".

Platební možnosti:

QR kód
Bankovní převod

Upozornění:
Při platbě ze zahraničí bankovním převodem je nutné vždy zvolit režim platby OUR (poplatky hradí odesílatel platby).

 

Číst více...
2. Chyby v platbě
 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Při uvedení chybných údajů při platbě (variabilní symbol, specifický symbol, částka) je možné, že se nepodaří spojit platbu s přihláškou a přihláška nebude přijata. Pokud neobdržíte do 5 pracovních dnů potvrzení o přijetí platby na emailovou adresu, kterou jste uvedli do přihlášky, pošlete dotaz na prihlaska@umprum.cz
 • Nezúčastním se zkoušky, vrátíte mi poplatek?
  Nikoliv, manipulační poplatek se nevrací. 
   
  Upozornění:
  Při platbě ze zahraničí bankovním převodem je nutné vždy zvolit režim platby OUR (poplatky hradí odesílatel platby).
Číst více...
3. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Nejzašší datum zadání platby / převodu musí být stejné jako poslední termín pro podání elektronické přihlášky uvedené na webu.

Neuhrazená přihláška do stanoveného termínu je považována za neplatnou.

Číst více...
4. Byla přihláška zaplacena?

Pokud je odesána platba za přihlášku na bankovní účet školy, tak na základě výpisů z bankovního účtu se 1x za den provádí kontrola a párování došlých plateb.

Došlé platby se párují :
- automaticky (pokud je správně zadaný variabilní symbol a částka)
- ručně (většinou pokud se jedná o platbu ze zahraničí).

Pokud byla platba uhrazena na účet a spárována s přihláškou je uchazeči odeslána emailová notifikace "Přijetí platby za přihlášku o studium" nebo je možné se podívat do detailu vámi podané elektronické přihlášky (prihlaska.umprum.cz)

Pokud by do 3 pracovních dnů nepřišla informace o přijetí / spárování platby prosíme zašlete dotaz na adresu prihlaska@umprum.cz

Číst více...

OSTATNÍ

1. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil jsem, nedošla, ...)

Pozvánka k přijímacím zkouškám by měla k uchazeči dorazit nejpozději 2 týdny před termínem přijímací zkoušky. Není nutné mít s sebou u přijímacích zkoušek papírovou pozvánku, stačí pouze předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Číst více...
2. Nerozumím některým pojmům v nabídce
 • Studijní program je jednotka pokrývající určitou ucelenou tematickou oblast studia, např.  Design nebo Volné umění. Student je na vysokou školu přijímán ke studiu určitého studijního programu.
 • Specializace/Obor (Ateliér) představuje upřesnění toho, jak se student profiluje v rámci svého studijního programu. Student může studovat výhradně jeden ateliér . Studijní programy se liší také formou, viz též níže. V rámci jednoho studia (studia jednoho programu) lze za určitých okolností přestupovat mezi ateliéry, tj. měnit svoje studijní zaměření či formu.
 • Bakalářské studijní programy jsou zaměřeny zejména na přípravu k výkonu povolání, při nichž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahují též vybrané teoretické poznatky. Standardní doba studia včetně možné praxe je čtyři roky. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul "bakalář umění" (BcA.).
 • Magisterské a navazující magisterské studijní programy jsou zaměřeny jak na poznání ucelených teoretických základů příslušného oboru, tak na rozvoj schopností teorii prakticky využít. Navazujícím magisterským studiem absolvent získá úplné, plnohodnotné vysokoškolské vzdělání. Standardní doba studia magisterského studia je šest let. Standardní doba studia navazujícího magisterského studia je dva nebo tři roky. Absolventům se uděluje titul „magistr umění“ (MgA.).
 • Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Standardní doba studia jsou čtyři roky. Absolventům se uděluje akademický titul "doktor" (Ph.D.).
 • Prezenční forma studia je forma, která umožňuje studentovi vysoké školy pravidelnou účast na výuce, tj. na přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších vzdělávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky.
 • Kombinovaná forma studia (dříve dálková) je kombinací prezenční a distanční formy studia a je možná pouze v rámci doktorského studia.
Číst více...
3. Několik tipů, jak se co nejlépe připravit na přijímací řízení
 • Seznámit se s UMPRUM a dění na ní na webu, Facebooku školy nebo na celoškolních výstavách Artsemestr.
 • Dohodnout si individuální konzultace pro uchazeče, které poskytuje většina ateliérů.
 • Chodit na přípravné kurzy kresby a malby pro přijímací řízení (měsíc leden) - sledujte Kurzy pro veřejnost UMPRUM.
 • Navštívit Den otevřených dveří.
 • Pro teoretickou část přijímacího řízení do prvního ročníku bakalářského a magisterského studia doporučujeme prostudovat „Příběh umění“ od Ernsta Hanse Gombricha.
Číst více...
4. Nezobrazují se všechny informace v přihlášce správně nebo není možné ji dokončit?

Vyzkoušejte přihlášku otevřít v anonymní okně prohlížeče nebo zkusit použít jiný.

(Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari atd.)

Číst více...
5. Odevzdání portfolia

Portfolio se odevzdává prostřednictvím elektronické přihlášky prihlaska.umprum.cz
(může být i jinak, čtěte pozorně informace o průběhu přijímacího řízení vybraného studia)

Pokud není příslušným ateliérem uvedeno jinak, pro finální podobu portfolia volte výhradně formát PDF.
Pro převedení souborů různých formátů do PDF je možné využít online nástroje např. HiPDF
nebo Adobe PDF převaděč

Soubor, který budete ukládat ke své přihlášce, může mít maximální velikost 60 MB. Je-li u Vašeho ateliéru uvedena menší velikost, respektujte pokyny ateliéru.

Je-li v požadavcích odevzdání souboru větší velikosti, např. video, audio, album fotografií, využijte prosím některou z volně dostupných platforem, kam soubor uložíte a do pdf souboru zadáte pouze odkaz na takto zveřejněné dílo.

Pro video nebo audio soubory jsou takovou platformou například Youtube, SoudCloud či Vimeo, můžete použít i Google disk, Dropbox, OneDrive, Koofr, případně odkaz na vlastní webové stránky.

Vždy si zkontrolujte, že Vámi odevzdaný odkaz je funkční.
(Nepoužívejte Úschovnu a jiné podobné služby, které jsou časově omezené)

Pokyny pro odevzdávání portfólií:
Portfolio - bakalářské a šestileté magisterské studium
Portfolio - navazující magisterské studium

Upozornění:
Uchazeči bakalářského studia Katedry grafiky odevzdávajíí portfólia prezenčně ve stanoveném termínu.

Číst více...

V případě technických problémů s elektronickou přihláškou kontaktujte podporu prihlaska@umprum.cz