Katedry

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se dělí na 6 kateder. Ty se dle svého zaměření člení na jednotlivé ateliéry. Kromě oborů spadajících pod program výtvarná umění škola poskytuje i obor teorie a dějin výtvarného umění. Základní studijní program je tvořen 4-letým bakalářským studiem a 6-letým magisterským studiem v oboru Architektura. Navazující programy zahrnují 2/3-letý magisterský program a doktorská studia.