Knihovna

O KNIHOVNĚ

Knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové je specializovanou a vysoce odbornou součástí celé UMPRUM. 

Byla založena v roce 1885 a autorem původního unikátního interiéru knihovny je známý český architekt Jan Kotěra. Obsahuje spoustu vzácných a starých tisků a také mnoho cizojazyčné literatury. Odebírá česká i zahraniční periodika a její základní fond tvoří cca 70 000 knih. Knihovna slouží především pedagogům a studentům UMPRUM, pro veřejnost funguje ve speciálním režimu, zejména pro prezenční výpůjčky do studovny. Tematické zaměření knihovního fondu odpovídá zaměření ateliérů školy podle uměleckých oborů (především se jedná o témata spojená s architekturou, průmyslovým designem, produktovým designem, sochařstvím, malbou, intermediální konfrontací, fotografií, sklem, keramikou a porcelánem, módní tvorbou, designem oděvu a obuvi, textilní tvorbou, ilustrací a grafikou, tvorbou písma a typografií, grafickým designem a vizuální komunikací, grafickým designem a novými médii, filmovou a televizní grafikou, teorií a dějinami umění nebo dalšími příbuznými obory). Knihovní fond není volně přístupný (volný výběr není možný), pouze periodika běžného roku jsou dostupná ve studovně. Uživatelům je k dispozici online katalog. Knihovní fond je ukládán v elektronické podobě s retrospektivou od roku 1950, starší je veden v lístkovém katalogu. K dispozici jsou také přístupy do elektronických informačních zdrojů (např. Building Type Online, EBSCO Art & Architecture Source, ČSN online, Databáze matériO); do citačního manažeru Citace PRO Plus nebo do elektronických verzí zahraničních i českých časopisů. Samostatnou databázi pak tvoří digitální knihovna Kramerius. 

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 118 93  Praha 1
1. patro – místnost 112a

OBECNÉ KONTAKTY
251 098 205
knihovna@umprum.cz

VEDOUCÍ KNIHOVNY
Mgr. Štěpánka Tůmová
251 098 228
stepanka.tumova@umprum.cz

KNIHOVNICE
PhDr. Jiřina Dejmková
jirina.dejmkova@umprum.cz 

Bc. Sára Lepší
sara.lepsi@umprum.cz 

Mgr. Zuzana Stádníková
zuzana.stadnikova@umprum.cz

 

SPOLUPRACUJÍCÍ:

Bystrík Klčo


OTEVÍRACÍ DOBA
PO 9:00–16:00
ÚT 9:00–16:00
ST 9:00–18:00
ČT 9:00–16:00
PÁ 9:00–12:00