Design

Katedru designu tvoří tři ateliéry, jejichž výukové programy pokrývají širokou oblast designu. Je možné zde studovat bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium. Výuku zajišťují stálí i externí pedagogové a instruktoři v dílnách. Katedra designu průběžně spolupracuje s významnými českými výrobci a institucemi. Vedle ateliérové výuky se studenti zúčastňují soutěží v národním a mezinárodním měřítku. Součástí výuky jsou semestrální stáže na zahraničních partnerských školách designu.
Názvy ateliérů odpovídají jejich zaměření a studijní náplni.

Historie katedry
Historie výuky designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové má kořeny ve Škole umění ve Zlíně, která vznikla z iniciativy firmy Baťa v roce 1939. Byla to první škola v Československu, která se věnovala průmyslovému návrhářství a reklamní grafice.
Z mnoha významných umělců působících ve škole byl dominantní osobností sochař Vincent Makovský, který je oprávněně pokládán za zakladatele českého designu.

V roce 1959 byl zřízen Ateliér tvarování strojů a nástrojů, jehož iniciátorem byl Zdeněk Kovář. Ateliér byl začleněn do struktury UMPRUM v Praze.
V průběhu dalších let přibyly další dva ateliéry a v roce 1981 vznikla samostatná katedra s ateliéry ve Zlíně a v Praze.

Rok 2011 byl pro katedru přelomovým, jelikož všechny ateliéry byly soustředěny do hlavní budovy UMPRUM v Praze. Vzniklo tak koncentrované pracoviště s optimálními podmínkami pro komunikaci mezi studenty a ateliéry.

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1

VEDOUCÍ KATEDRY DESIGNU
prof. M.A. Jan Němeček
jan.nemecek@umprum.cz

METODIČKA KATEDRY DESIGNU
Mgr. Klára Peloušková
klara.pelouskova@umprum.cz

SEKRETARIÁT KATEDER
Jiřina Bartáková
251 098 135
jirina.bartakova@umprum.cz

Jitka Andělová, DiS.
251 098 132
jitka.andelova@umprum.cz