Centrum doktorských studií

Centrum doktorských studií se zabývá jednak koordinací studia v doktorských programech na UMPRUM s vědou a výzkumem, jednak napomáhá studujícím v záležitostech týkajících se organizace postgraduálního studia, mezinárodních kontaktů a vědecké práce. Cílem jeho činnosti je mimo jiné zvýšení kvality teoretického a uměleckého doktorského studia a efektivity jeho organizace, zlepšení péče o studující při průchodu studiem, vytváření praktických podmínek pro projekty interdisciplinární spolupráce a posílení možností sdílení výsledků doktorských programů s celou školou. Společně se Zahraničním oddělením se také zaměřuje na oblast internacionalizace doktorského studia. V neposlední řadě se zasazuje o rozvoj koncepce uměleckého výzkumu jako klíčové oblasti zájmu školy.

CDS prakticky zajišťuje pravidelná zasedání oborových rad doktorských programů, konání zkušebního kolokvia, stará se o informovanost studujících v záležitostech výuky a příležitostí v oblasti vědy a výzkumu, zahraničních mobilit a dalších aktivit studujících. Zasazuje se o metodologickou podporu rozvoje doktorských programů. Dále organizuje průběh přijímacího řízení, obhajob a státních doktorských zkoušek. CDS pracuje v úzké spolupráci se Studijním oddělením, které má v gesci standardní záležitosti spojené s průchodem studiem.

KONTAKT

VEDOUCÍ CENTRA DOKTORSKÝCH STUDIÍ
(řídí a koordinuje aktivity doktorského studia a je přímo podřízena prorektorovi pro vědu a výzkum)
doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.
lada.hubatova@umprum.cz

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA CENTRA DOKTORSKÝCH STUDIÍ
(metodická podpora, příprava zasedání oborových rad a doktorských kolokvií, organizace přijímacího řízení, obhajob a státních doktorských zkoušek)
Ing. Iva Henault
iva.henault@umprum.cz

REFERENTKA STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA (STUDIUM V JAZYCE ČESKÉM)
Ing. Iveta Antálová
iveta.antalova@umprum.cz

NERD 2024 – 2. soutěž vyhlášena!

NERD 2024 – 2. soutěž vyhlášena!

Centrum doktorských studií
NERD
před týdnem
recenze Lenky Štěpánkové

recenze Lenky Štěpánkové

Udržitelnost
Centrum doktorských studií
21. 6. 2024
Mezinárodní doktorandská konference Identity

Mezinárodní doktorandská konference Identity

Centrum doktorských studií
5. 6. 2024