Uchazeč

UMPRUM nabízí bakalářské, magisterské, navazující magisterské i doktorské studium. Výuka probíhá na šesti katedrách: Architektury, Designu, Užitého umění, Grafiky, Volného umění a Teorie a dějin umění.

Vyberte typ studia a získejte informace pro podání přihlášky přijímacího řízení pro akademický rok 2025/26

Nově připravujeme
KONTAKTY :