Uchazeč

UMPRUM nabízí bakalářské, magisterské, navazující magisterské i doktorské studium. Výuka probíhá na šesti katedrách: Architektury, Designu, Užitého umění, Grafiky, Volného umění a Teorie a dějin umění.

PODATELNA

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
přízemí – místnost 006b

OBECNÉ KONTAKTY
251 098 234
podatelna@umprum.cz
ID datové schránky: hwtj9ck

KONTAKTNÍ OSOBY
Jiří Němeček
jiri.nemecek@umprum.cz

Marie Nechanická
marie.nechanicka@umprum.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
PO–ČT 9:00–12:00 a 13:00–15:30
PÁ 9:00–13:00

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 118 93 Praha 1
přízemí – místnost 006b

OBECNÉ KONTAKTY
251 098 241
251 098 120
251 098 240 (fax)
studijni@umprum.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
PO 9:00–12:00
ÚT zavřeno
ST 13:00–16:00
ČT 13:00–16:00
PÁ zavřeno

VEDOUCÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ
Klára Hüttlová, BBus (Hons)
251 098 232
klara.huttlova@umprum.cz

REFERENTKY
Mgr. Iveta Schwarzová
251 098 241
iveta.schwarzova@umprum.cz
Navazující magisterský studijní program
Magisterský studijní program

Ing. Iveta Antálová
251 098 120
iveta.antalova@umprum.cz
Bakalářský studijní program
Doktorský studijní program

FAQ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Jak zaplatit přihlášku?
Poplatek za přijímací řízení ve výši 870,00 Kč (při platbách ze zahraničí musí být tato částka dosažena po odečtení všech poplatků) musí být uhrazen na účet UMPRUM před odesláním přihlášky.

Bankovní spojení a údaje
Název banky: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-5599810247 / 0100
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol: 401
Specifický symbol: <číslo přihlášky>
IBAN: CZ1401000000195599810247
Swift kód: KOMBCZPP
Platby složenkou se nepřijímají! V případě vkladu na účet (na pobočce KB), uveďte jméno a příjmení uchazeče a číslo přihlášky.

Jak odeslat přihlášku?
1) Přihlášku vyplníte elektronicky a zároveň vložíte na příslušná místa elektronické přihlášky dokumenty, které se odevzdávají elektronicky - tj. motivační dopis a životopis.
2) Přihlášku zaplatíte - jak? Viz. 1. bod "Jak zaplatit přihlášku". Nezapomeňte uvést do specifického symbolu kód Vaší přihlášky.
3) Přihlášku vytisknete a podepíšete.
4) Přihlášku odešlete poštou/odevzdáte osobně na podatelně UMPRUM spolu s dokumenty, které se odevzdávají fyzicky - tj. úředně ověřený doklad o studiu, kopii dokladu o zaplacení poplatku, cizinci dokládají i úředně ověřenou kopii certifikátu z cizího jazyka.
Pokud odevzdáváte pouze potvrzení o studiu, může být toto potvrzení odevzdáno jako zvláštní příloha (tj. není nutné, aby bylo Vaše studium potvrzeno přímo do formuláře přihlášky).
Podrobnosti o přílohách naleznete níže u informací k přijímacímu řízení u příslušného st. programu. Nezapomeňte kliknout na "Číst více"!!!
5) Poslední termín pro odeslání přihlášky poštou/odevzdání osobně na podatelně UMPRUM je 30. 11. 2022!!! Uchazeči, kteří si podají přihlášku po tomto datu nebudou do přijímacího řízení zařazení.

Posílá se portfolio spolu s přihláškou?
Ne, portfolio se neodevzdává do 30. 11. 2022 spolu s přihláškou. Portfolio se odevzdává dodatečně nejpozději 3. 1. 2023. Podrobnější informace ohledně odevzdání portfolia Vám budou zaslány a budou zveřejněny na webu UMPRUM.

Co je to úředně ověřená kopie?
Vidimace (jinak též úřední ověřování listiny) je úřední ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s předloženou listinou. Úředně ověřenou kopii Vám na počkání vystaví např. Česká pošta označená logem Czech POINT - podrobnější informace naleznete například zde.

Postupující uchazeči do 2. kola - bakalářské, magisterské a navazující magisterské st. v oblasti vz. Umění

Přijímací řízení
před týdnem

Výsledky mimořádného přijímacího řízení - doktorské studium Teorie a dějiny moderního a současného umění - ak. rok 2022/2023

Přijímací řízení
12. 10. 2022

Informace k mimořádnému kolu přijímacího řízení do doktorského studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění na ak. rok 2022/23

Přijímací řízení
5. 10. 2022

Výsledky přijímacího řízení - doktorské studium Výtvarná umění, ak. rok 2022/2023

Přijímací řízení
6. 6. 2022

Výsledky přijímacího řízení - doktorské studium Teorie a dějiny moderního a současného umění - ak. rok 2022/2023

Přijímací řízení
6. 6. 2022

Postupující uchazeči do 2. kola přijímacího řízení do doktorského studia - studijní program Teorie a dějiny moderního a současného umění pro ak. rok 2022/23

Přijímací řízení
31. 5. 2022

Postupující uchazeči do 2. kola přijímacího řízení do doktorského studia - studijní program Výtvarná umění pro ak. rok 2022/23

Přijímací řízení
17. 5. 2022

Informace k průběhu přijímacího řízení do doktorského studia - studijní program Výtvarná umění pro ak. rok 2022/23

Přijímací řízení
10. 5. 2022

Informace k přijímacímu řízení do doktorského studijního programu Teorie a dějiny moderního a současného umění na ak. rok 2022/23

Přijímací řízení
10. 5. 2022

Výsledky přijímacího řízení - Teorie a dějiny moderního a současného umění

Přijímací řízení
3. 5. 2022

Výsledky přijímacího řízení do magisterského studijního programu, bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v oblasti vzdělávání Umění

Přijímací řízení
21. 3. 2022

Informace k průběhu 2. kola přijímacího řízení - navazující magisterské studium

Přijímací řízení
3. 2. 2022

Informace k průběhu 2. kola přijímacího řízení - bakalářské a magisterské studium

Přijímací řízení
3. 2. 2022

Postupující uchazeči do 2. kola - oblast vzdělávání Umění

Přijímací řízení
21. 1. 2022

Přijímací řízení UMPRUM 2022/23 - informace pro 1. kolo

Přijímací řízení
5. 1. 2022

Výsledky přijímacího řízení 2021/22 - doktorské studium, Teorie a dějiny moderního a současného umění

Přijímací řízení
24. 8. 2021

Postupující uchazeči do 2. kola - doktorský studijní program Teorie a dějiny moderního a současného umění

Přijímací řízení
23. 8. 2021

Ateliér designu a digitálních technologií - informace pro postupující uchazeče

Přijímací řízení
19. 8. 2021

Přijímací řízení do Ateliéru designu a digitálních technologií - postupující uchazeči do 2. kola

Přijímací řízení
17. 8. 2021

Informace k průběhu přijímacího řízení do doktorského studia - studijní program Teorie a dějiny moderního a současného umění pro ak. rok 2021/22

Přijímací řízení
26. 7. 2021

Postupující uchazeči do 2. kola přijímacího řízení do doktorského studia - studijní program Výtvarná umění pro ak. rok 2021/22

Přijímací řízení
13. 5. 2021

Informace k průběhu přijímacího řízení do doktorského studia - studijní program Výtvarná umění pro ak. rok 2021/22

Přijímací řízení
7. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení do magisterského studijního programu, bakalářských, a navazujících magisterských studijních programů v oblasti vzdělávání Umění

Přijímací řízení
23. 4. 2021

Registrace uchazečů do 2. kola přijímacího řízení

Přijímací řízení
19. 3. 2021