Uchazeč

UPOZORŇUJEME UCHAZEČE,

ŽE VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (BAKALÁŘSKÉHO, NAVAZUJÍCÍHO A MAGISTERSKÉHO PROGRAMU) BUDOU PO ZPRACOVÁNÍ ZVEŘEJNĚNY NEJPOZDĚJI V PONDĚLÍ 22. LEDNA 2024.

 

UMPRUM nabízí bakalářské, magisterské, navazující magisterské i doktorské studium. Výuka probíhá na šesti katedrách: Architektury, Designu, Užitého umění, Grafiky, Volného umění a Teorie a dějin umění.

Vyberte typ studia a získejte informace pro podání přihlášky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/25 

Nově připravujeme
KONTAKTY :