UMlab

UMlab – kreativní laboratoř UMPRUM je ústředním místem pro spolupráci akademické sféry se soukromým sektorem i státní správou. Cílem UMlab je propojování výuky s praxí a koordinace spolupráce s firmami a dalšími spolupracujícími institucemi.

Spolupráce s průmyslem

Propojení výuky s průmyslem je jedním ze základů studia v rámci našich ateliérů. Spolupráce s podniky, institucemi veřejné správy i neziskovým sektorem má na UMPRUM dlouholetou tradici, kterou můžeme datovat již do doby jejího založení. Mezi naše partnery patří například společnosti Škoda Auto, Škoda Group, Vitra, Plzeňský Prazdroj, Preciosa, Komerční banka, T-Mobile CZ, Baťa nebo Ambiente, řada státních institucí (např. Česká národní banka, Státní tiskárna cenin), městské samosprávy (Magistrát hl. města Prahy, město Hradec Králové), ministerstva, kulturní festivaly a další.

Uvažujete o spolupráci?

Spolupracovat můžeme především v těchto oblastech, ale multidisciplinárně i napříč jednotlivými ateliéry:

Architektura a urbanismus
Grafický design
Ilustrace
Písmo a typografie
Animace a film
Digitální tvorba
Design nábytku a interiéru
Průmyslový design
Produktový design
Sklo, keramika, porcelán
Šperk
Textilní a módní tvorba
Fotografie

Pro více informací navštivte sekci Pro firmy a zájemce o spolupráci.

 

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
1. patro – místnost 110

UMlab - PROJEKTY SPOLUPRÁCE
MgA. Adéla Fejtková
251 098 262
605 906 805
adela.fejtkova@umprum.cz

PÉČE O PARTNERY
Mgr. Kateřina Ducháč
251 098 262
katerina.duchac@umprum.cz

RADA UMLAB

Na dlouhodobém směřování a strategickém plánování se podílí Rada UMlab. Členové Rady jsou zástupci školy (z řad pedagogů i studentů) i externisté.

Michal Froněk
vedoucí Ateliéru produktového designu

Jan Lukačevič
vědec a popularizátor vědy

Jiří Pelcl
designér

Radek Sidun
typograf, pedagog UMPRUM

Karolína Vintrová
studentka UMPRUM