UMlab

UMlab - nová kreativní laboratoř UMPRUM je ústředním místem pro spolupráci akademické sféry se soukromým sektorem i státní správou. Na škole tak UMlab zaštiťuje "spolupráci s aplikační sférou" a jeho cílem je dlouhodobá podpora studentských projektů s potenciálem pro využití v praxi, úzká spolupráce s průmyslem, firmami a dalšími spolupracujícími institucemi a prezentace společných projektů.

Spolupráce s průmyslem

Propojení výuky a studentů/tek s průmyslem je jedním ze základů studia v rámci našich ateliérů. Spolupráce s podniky, institucemi veřejné správy i neziskovým sektorem má na UMPRUM dlouholetou tradici, kterou můžeme datovat již do doby jejího založení. Mezi naše partnery patří například společnosti Škoda Auto, Škoda Transportation, Vitra, Plzeňský Prazdroj, Česká národní banka, T-Mobile CZ, Baťa, ale i státní instituce, česká a zahraniční města, ministerstva, kulturní festivaly a další. V rámci spolupráce se věnujeme i výzkumu a vývoji. UMPRUM je nejen vysokou školou, ale také výzkumnou organizací.

Uvažujete o spolupráci?

Máte dobrý podnikatelský nápad a chcete využít kreativních schopností talentovaných studentů a studentek? Spolupracovat můžeme především v těchto oblastech, ale multidisciplinárně napříč jednotlivými ateliéry:

Architektura a urbanismus
Grafický design
Design nábytku a interiéru
Design průmyslových produktů
Design produktů - sklo, porcelán, kovy, plasty
Textilní a módní tvorba
Fotografie

Mějte prosím na paměti, že jednotlivé katedry naší školy mají svoji koncepci výukových plánů, úkoly však mohou být modifikovány pro spolupráci s aplikační sférou. Jsme především akademickým pracovištěm, z čehož plynou specifika, na která nemusíte být zvyklí ze soukromého podnikání. Škola ve smluvních vztazích bude například vždy garantem a prostředníkem. 

Jak postupovat?

  • obraťte se na UMlab - Kreativní laboratoř UMPRUM, která má spolupráce na starosti
  • na základě Vašich požadavků oslovíme vhodné ateliéry
  • domluvíme si podmínky spolupráce - časový plán, výsledek, peněžní plnění, nakládání s výsledkem, ochranu duševního vlastnictví a další…
  • sepíšeme smlouvu o dílo nebo smlouvu o spolupráci a licenční ujednání
  • tvoříme!

Myslete na to, že...

  • jsme prestižní umělecká vysoká škola, nikoli zdroj levné práce
  • i my si své partnery pečlivě vybíráme
  • zakázky a spolupráce se řídí harmonogramem akademického roku (semestry začínají 1. října a 20. února)
  • vše, co u nás vznikne, je školním dílem dle autorského zákona a nakládání s ním musí být licenčně ošetřeno
  • nepracujeme bez smlouvy - ta navíc ochrání jak nás, tak i Vá

 

Kde můžete získat finanční prostředky na kreativní či inovativní spolupráci s UMPRUM?

Můžete využít například následující nabídky na podporu spolupráce podnikatelského, výzkumného a kreativního sektoru:

Číst více...
KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
1. patro – místnost 110

KONTAKTNÍ OSOBA
Ing. Mgr. Kamila Matoušková
251 098 262
721 704 720
kamila.matouskova@umprum.cz

RADA UMLAB

Na dlouhodobém směřování a strategickém plánování se podílí Rada UMlab. Členové Rady jsou zástupci školy (z řad pedagogů i studentů) i externisté.

Michal Froněk
designér, Studio Olgoj Chorchoj a vedoucí Ateliéru produktového designu na UMPRUM

Jan Lukačevič
vědec a popularizátor vědy

Jiří Pelcl
designér

Radek Sidun
typograf, pedagog UMPRUM

Karolína Vintrová
studentka UMPRUM