Teorie a dějiny umění

Katedra teorie a dějin umění je místem setkávání umělecké teorie a praxe. Nabízí studentům širokou škálu kurzů, představujících vývoj výtvarné kultury od pravěku až k současnosti. Zhruba třetina z nich je věnována dění na umělecké scéně posledních padesáti let. Vedle obecných témat, překračujících hranice výtvarných oborů, pokrývá tato výuka také speciální problematiku jednotlivých uměleckých disciplín - volného umění, architektury i designu. Katedra nabízí rovněž kurzy z filozofie a estetiky, jakož i výuku pedagogických disciplín a managementu umění.

Katedra zabezpečuje rovněž navazující magisterské studium v oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění. Pětisemestrální program je určený absolventům bakalářského studia dějin umění nebo příbuzných oborů. Výchozí premisou tohoto studia je přesvědčení, že synergie, vzniklá při společné profesionální přípravě, prospěje jak budoucím umělcům, tak historikům umění, kritikům a kurátorům moderního a současného umění - a v neposlední řadě samotné vzdělávací instituci.


Informace pro zájemce o studium
Navazující magisterské studium
Doktorské studium

Uměnovědné disciplíny byly důležitou součástí studia už od založení Uměleckoprůmyslové školy v roce 1885. Prvními profesory dějin umění byli tehdy nejvýznamnější český estetik Otakar Hostinský a výtvarný kritik Karel B. Mádl. Jejich pokračovateli byli mimo jiné vynikající historikové umění Antonín Matějček, Václav Vilém Štech, Jaromír Pečírka, Václav Nebeský a František Kovárna.

K principům uměleckého vzdělávání na současné UMPRUM patří vyváženost intelektuálního a uměleckého růstu posluchačů. Škola vytváří prostor pro reflexi a sebereflexi jejich tvořivosti, což je nutně spjato s přemýšlením o dílech jiných umělců - jak v současné, tak v historické perspektivě. Široce založené studium humanitních disciplín je proto nedílnou součástí učebních programů. Výuka dějin a teorie umění, jakož i filozofie a estetiky, má posluchače vybavit potřebným množstvím poznatků a rozvíjet jejich schopnost zaujímat kritická stanoviska a formulovat teoretické koncepty.

Číst více...
KONZULTAČNÍ HODINY
KABINET 312
Lada Hubatová-Vacková
ÚT / 14:00 - 15:30 (domluva předem emailem)

Klára Brůhová
ÚT / 8:30 - 10:00 (domluva předem e-mailem)

Veronika Rollová
ST / 10:35 - 12:00 (domluva předem e-mailem)

KABINET 411
Klára Peloušková
ST / 9:00 - 10:30 (domluva předem e-mailem)
 
KABINET 424a
Martina Pachmanová
ÚT / 13:00 - 14:30 (domluva předem e-mailem)

Cyril Říha
ÚT / 16:15 - 17:45 (domluva předem e-mailem)
 
Johana Lomová
ST / 10:30 - 12:00 (domluva předem emailem) 
 
KABINET 422
Milena Bartlová
PO / 13:00 - 14:30 (domluva předem e-mailem)
 
Jan Wollner
ST / 11:30 - 13:00 (domluva předem emailem)
 
TC Mikulandská, kavárna
Karel Císař
ÚT / 10:30 - 12:00 (domluva předem emailem)

Pavla Pauknerová
PÁ / 12:30 - 14:00 (domluva předem e-mailem)

REKTORÁT
Jindřich Vybíral 
konzultace jsou možné po domluvě emailem
 
Jitka Šosová
konzultace jsou možné po domluvě emailem