Press

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1
1. patro – místnost 111b (vstup přes knihovnu UMPRUM)

KONTAKTNÍ OSOBA
Mgr. Kamila Stehlíková
739 304 060
251 098 201
kamila.stehlikova@umprum.cz