Galerie

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze provozuje dva galerijní prostory, které jsou sice svým charakterem zcela odlišné, ale velmi vhodně se doplňují a nabízejí prostor jak pro velké výstavy uměleckých děl, tak i místo pro krátkodobé prezentace studentských prací. V minulosti se jednalo také o Galerii 207.
VÝSTAVNÍ ODDĚLENÍ

Šárka Váňová
251 098 139
sarka.vanova@umprum.cz

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM)
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
4. patro, m.č. 424b