Student

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze dnes, stejně jako v době svého založení v roce 1885, zaujímá specifické postavení ve vzdělávacím systému České republiky. Základem studijního procesu byla a zůstává práce v tvůrčích ateliérech vedených zkušenými umělci, kteří dovedou vnést uplatnění základních principů tvorby do praxe svých žáků, v kombinaci s výukou teoretickou.

Dnešní koncepce výuky na spočívá, stejně jako v minulosti na třech pilířích: teorii a filozofii umění, technických disciplínách a ateliérové umělecké tvorbě. Zároveň však UMPRUM usiluje o to, aby se stala moderní prestižní uměleckou školou, vyhledávanou nejen domácími, ale i zahraničními studenty, s otevřeným přístupem k aktuálním otázkám formulovaným v mezinárodním uměleckém prostředí. Jejím cílem je nabízet komplexní umělecké vzdělání v oblasti architektury, designu, vizuální komunikace, volných i aplikovaných umění garantované významnými osobnostmi umělecké scény.

V roce 2004 reagovala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze na absenci teorie umění, umělecké kritiky a kurátorských studií ve studijních programech českých vysokých škol akreditací teoretického studijního programu. Jeho hlavním principem je sblížení teoretické a kritické reflexe s aktuální uměleckou praxí. Oproti univerzitním katedrám dějin umění klade tento program větší důraz na rozvíjení nových teoretických a metodologických přístupů, jakož na jejich interdisciplinární dimenzi, což si vynucuje samotný předmět moderního a současného umění.

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Milé studentky, milí studenti

pokud se ocitnete v nesnadné životní situaci, která vám svými důsledky komplikuje studium, neváhejte a vyhledejte pomoc v naší psychologické poradně. Požádat o termín sezení můžete prostřednictvím emailu ze své školní adresy. Další informace naleznete zde.