Zahraniční stáže

Studijní pobyty a praktické stáže studentů mají na UMPRUM mnohaletou tradici. Realizují se převážně prostřednictvím programu Erasmus+. V rámci tohoto programu je uzavřeno více než 40 bilaterálních dohod s renomovanými partnerskými školami z prakticky každé evropské země. Kromě toho je podepsáno 18 dohod o výměně studentů se školami mimo tento program, převážně v mimoevropských destinacích. Praktické stáže si studenti vyhledávají sami. Kromě vlastní iniciativy mohou využívat různé databáze hostitelských subjektů a zkušeností studentů z dosud uskutečněných stáží. Každá stáž přináší neocenitelné poznatky, zážitky, nové dovednosti, celoživotní přátelství i užitečné kontakty. Výhodou je stipendium, které výrazně přispívá k pokrytí nákladů stáže, i uznání kreditů ze zahraničního studia či praxe. Rovněž absolventské stáže v rámci programu Erasmus+ představují důležitý přínos pro zahájení profesionálního života.

JAK POSTUPOVAT

Každoročně v březnu je vyhlašován termín pro podávání přihlášek na stáže jak studijní, tak praktické, a to na celý akademický rok. Předchází informační schůzka na začátku letního semestru. Vybrané studenty schvaluje kolegium rektora, následuje individuální přihlašování na školy resp. kontaktování vhodných hostitelských organizací. Je možné podávat i dodatečné přihlášky během roku, využívat prázdninových praktických stáží, absolvovat  více stáží během daného akademického roku.

Podrobnější informace na intranetu

Sledujte Vyjeď.cz
Evropská karta mládeže

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1
přízemí –⁠⁠ 006a

KONTAKTNÍ OSOBY
Ing. Lucie Bělinová
251 098 281
lucie.belinova@umprum.cz

PhDr. Alena Koňáková Helingerová
251 098 281
alena.konakova-helingerova@umprum.cz


ÚŘEDNÍ HODINY
PO–ČT 9:30–11:30

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook