MgA. Hynek Alt M.F.A.


Zařazení / Funkce
Ateliér volného umění I / Volné umění I
Absolvent

Vedoucí ateliéru fotografie od roku 2008.
Se narodil v 1976 v Kutné Hoře. Absolvoval bakalářské a magisterské studium na Katedře fotografie FAMU v Praze. V roce 2000 se zúčastnil stáže na Middlesex University v Londýně. V roce 2006 absolvoval MFA program na State University of New York at New Paltz, kde studoval díky stipendiu Fulbrightovy nadace.

Společné i samostatné práce Aleksandry Vajd a Hynka Alta byly prezentovány na řadě výstav v České republice (GHMP, Galerie Futura, Ateliér Josefa Sudka, Galerie 5. patro) a v zahraničí (Moderna Galerija, Mestna Galerija, Lublaň; Center for Curatorial Studies, Bard College, NY; Samuel Dorsky Museum, New Paltz, NY; Czech Center New York, NY; Galerie 35, Berlin; Zak Gallery, Berlin).

Vajd a Alt získali řadu grantů (grant nadace Vordemberge-Gildewart Swiss Foundation, stipendium Fulbrightovy nadace, Stipendium Ministerstva kultury, Slovinsko) a ocenění (1. cena, Frame005, Česká republika; nominace na Deutsche Borse Photographic Award, Velká Británie; finalisté ceny OHO Group Award, Slovinsko; honorable mention, Aperture foundation, USA; finalisté ceny Henkel Art Award, Rakousko).

Aleksandra Vajd a Hynek Alt jsou zakládajícími členy platformy pro současnou fotografii a výtvarné umění Format 1, www.format1.org a redaktory časopisu Fotograf.

Jejich projekty jsou prezentovány na www.altvajd.com a www.manwomanunfinished.com.

Náš pracovní proces je založen na sběru vizuálních elementů v každodenním prostředí, jejich vyvázání z původních souvislostí a hledání nových spojení, analogií a posunů. Obrazy skládame do sekvencí nebo instalací, které existují jako nová samostatná součást reality. V permanentním dialogu zkoumáme otázky autorství, jedinečnosti, subjektivity, simulakra, stereotypu, sociální i sexuální identity, apropriace, simulace... Snažíme se využít myšlenkový posun v chápání reprodukce, reprezentace a simulace jako základních schopností fotografie.

halt@vsup.cz