Mgr. Jitka Šosová Ph.D.


Zařazení / Funkce
Internacionalizace / Prorektor
Katedra teorie dějin a umění / Odborný asistent
Katedra teorie dějin a umění / Teorie a dějiny moderního a souč. umění
Absolvent
Katedra teorie dějin a umění / Katedra dějin
Absolvent
Kontakty

Kurátorská činnost: 19181938. První republika, stálá expozice NGP, Veletržní palác. (asistentka hlavní kurátorky)

Tož to kupte! TGM a sbírka umění pro Pražský hrad, Konírna Pražského hradu, Praha 2018.

Jaroslav Serpan. Mezi uměním a vědou, Museum Kampa, Praha 2015

                                   

Vzdělávací činnost:

Cyklus přednášek z dějin umění, Scholastika, z.s. (2020–2023)

Kurzy dějin umění, designu a architektury, Univerzita třetího věku ČVUT, Praha (2015–2019)

Akademie celoživotního vzdělávání Prahy 7, cyklus přednášek

Akademie volného času, Městské muzeum v Králíkách, cyklus přednášek

Galerie Klatovy/Klenová, Klatovy, přednáškový cyklus

 

Koncepce doprovodných programů:

Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870 – 1970, Galerie UM, Moravská galerie,  2014

Z Prahy až do Buenos Aires. Ženské umění a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa, Galerie UM 2015

                                      

Publikační činnost:

Hledání lektorské identity, http://www.artalk.cz/2014/01/17/hledani-lektorske-identity/

Hledání lektorské identity, in: Anežka Bartlová, Jan Kratochvil, Ondřej Horák (eds.), Pro koho to děláš?, tranzit.cz, Praha 2013, nepag.

Meditace nad neklidem. Rudolf Volráb v Národní galerii, in: Art&Antiques 3/2014, 7071.

Boudník na Kladně, http://www.artalk.cz/2014/03/28/boudnik-na-kladne/

Významový rozměr bílé krychle, http://www.artalk.cz/2014/05/06/vyznamovy-rozmer-bile-krychle/

Jiný Kyjov, A2. Kulturní čtrnáctideník, X, 13. 8. 2014, 31.

Sochařství všedního dne, http://www.artalk.cz/2013/11/27/socharstvi-vsedniho-dne/

Co je mezi zdmi, in: A2. Kulturní čtrnáctideník, X, 21. 1. 2014, 11.

Český Kokoschka. Kokoschka a Praha ve Veletržním paláci, Art&Antiques 4/2015, 7475.

Skořápky reality, in: A2. Kulturní čtrnáctideník, XI, 2. 9. 2015, 12.

Jaroslav Serpan. Mezi uměním a vědou (kat. výst.), Museum Kampa, Praha 2015.

Znejistění jako kladná hodnota, in: Art&Antiques 12+1/2015-2016, 109.

Sběratelství Pražského hradu jako sociální politika?, in: Milena Bartlová a kol, Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní a národní identity, Praha 2017, 6765.

Alice Masaryková. Mecenáška umění na Pražském hradě, in: A&U. Architektúra a urbanizmus. Časopis pre teóriu architektúry a urbanismu, Bratislava 2018, Slovensko, 130141.

Druhé dějiny. Prostředky a nástroje psaní dějin umění po roce 1989, in: Magdalena Nová, Elena Babich (eds.), Dějiny umění: Nevíme, co nevidíme, Univerzita Karlova, Praha 2018, 146–152.

Civilizace v množném čísle (recenze), in: Art&Antiques 7+8/2018, 5658.

Tož to kupte! Tomáš Garrigue Masaryk a umělecká sbírka pro Pražský hrad (kat.výst.), Pražský hrad, Praha 2018.

Problematické protiklady (recenze), in: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 27/2019, 914.

Autor ve Veletržním paláci, in: Radim Vondráček, Petr Jindra (eds.), Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho „smrti“, Praha 2020, 238–242.

Sans retour. Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze (recenze), in: Art&Antiques 7+8/2021, 8485.

Lenka Merglová-Pánková – Jan Mergl, Jan Koula. Novorenesančník a vlastimil. Užité umění v tvorbě architekta 19. století (recenze), in: Umění / Art 3/2021, 368–370.

Rozpory a paradoxy Humboldtova fóra, in: Art&Antiques 10/2021.

Garcon, další kožich! Souborná výstava Meret Oppenheim v bernském Kunstmuseu, in: Art&Antiques 12/2021.

Georgia O’Keeffe v basilejské Foundation Beyeler, in: Art&Antiques 5/2022.

(Průběžná) inventura nakradeného umění, in: Art&Antiques 12/2022.

 

 

Konference:

Motivace v baťovském systému, Baťův institut, Zlín, 15. září 2015

Co bylo Československo? Stát, národ, kultura, Národní galerie v Praze 21. a 22. ledna 2016

11.sjezd českých historiků, 13.-15. září 2017, Olomouc

Nevíme, co nevidíme. Mezinárodní doktorandská konference, 26. 4. 2018, Praha

20.sjezd českých historiků umění, 20. a 21. září 2018, Praha

Kánon, 10. 1. 2020, Praha

VII. sjezd českých historiků a historiček umění, 23. a 24. září 2021, Ústí nad Labem (organizátorka, spolugarantka sekce)

Exbibition as Medium in the Bloc. Resonances Project, 10. a 11. 2022, Praha