prof. Mgr. Karel Císař Ph.D.


Zařazení / Funkce
Katedra teorie dějin a umění / Profesor
Kontakty

tel.: +420 251 098 134

karel.cisar@umprum.cz

https://vsup.academia.edu/KarelCisar

 

 

 

Karel Císař je profesorem teorie a dějin moderního a současného umění. Přednáší filosofii a teorii moderního a současného umění a dějiny fotografie, filmu a videa. Vystudoval filosofii na Univerzitě Karlově (Ph.D., 2006) a na Ženevské univerzitě (Diplôme d'études supérieures, 2001). V letech 2000-2016 působil ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. a v letech 2001-2008 přednášel na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 2010-2011 se účastnil programu „Art Historical Scholarship in Central and Eastern Europe“ pořádaného The Sterling and Francine Clark Art Institute v Williamstownu v Massachusetts za podpory Andrew W. Mellon Foundation a Getty Foundation. Jeho články vyšly v časopisech Camera Austria, Flash Art International a Texte zur Kunst. Knižně publikoval mj. sborníky Co je to fotografie? (2004), s P. Koťátkem, Text a dílo: případ Menard (2004) a Beckett: filosofie a literatura (2010), výstavní katalogy Věci, o kterých s nikým nemluvím (2010), Stav věcí (2012), Obrazy a předobrazy (2019), abcd. Česká funkcionalistická typografie 1927–1940 (2023) a soubory esejů Abeceda věcí. Poznámky k modernímu a současnému umění (2014) a Signatury všech věcí. Poznámky k teorii moderního a současného umění (2021). Za první z nich byl nominován na Cenu F. X. Šaldy za vynikající výkon v oblasti umělecké kritiky za rok 2014. V témže roce byl oceněn pracovním grantem Ceny Igora Zabela za kulturu a teorii. Kurátorsky připravil například výstavy „Vzpomínky na budoucnost“ (Galerie Václava Špály, 2009), „Obrazy a předobrazy“ (Galerie hlavního města Prahy, 2013), „Sam Lewitt Cheyney Thompson. Síť. Gradient. Opilecký krok" (Dům umění města Brna, 2017), „Lucy McKenzie & Atelier E.B“ (Galerie Meyer Kainer, Vídeň, 2022) a "abcd - Česká funkcionalistická typografie ze sbírky Karla Císaře a studie k reliéfům 2016/2017 Floriana Pumhösla" (Galerie UM, Praha 2023). V roce 2022 byl hostujícím členem uměleckého poradního sboru Kontaktu. Umělecké sbírky skupiny Erste a nadačního fondu ERSTE pro podporu Východoevropského umění.