Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová Ph.D.


Zařazení / Funkce
Katedra teorie dějin a umění / Odborný asistent
Katedra teorie dějin a umění / Katedra dějin
Absolvent
Kontakty

Klára Brůhová je historička architektury s hlavním zaměřením na dějiny architektury a urbanismu 20. stol. Zabývá se problematikou poválečné architektury v ČR a aktuálně diskutovanou otázkou její památkové ochrany, je autorkou knihy Praha nepostavená o nerealizovaných architektonických a urbanistických projektech v hlavním městě a v současné době se věnuje rovněž výzkumnému tématu žen-architektek ve 2. polovině 20. stol. a historiografii architektury z feministické perspektivy (viz // see: www.zenyvarchitekture.cz).

 

VÝUKA NA UMPRUM

ARCHITEKTURA PO R. 1945

ČESKÁ ARCHITEKTURA PO R. 1945

ČESKÁ MODERNÍ ARCHITEKTURA

 

KVALIFIKACE // QUALIFICATION

ZAMĚSTNÁNÍ A SPOLUPRÁCE // CAREER

od 2019 odborná asistentka na Katedře teorie a dějin umění VŠUP v Praze // since 2019 Assistant Professor at the Department of Theory and History of Art at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

od 2015 odborná asistentka na Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT v Praze // since 2015 Assistant Professor at the Department of Theory and History of Architecture at the Faculty of Architecture, CTU in Prague

2013–2018 spolupráce s lektorským oddělením Národní galerie Praha // 2013–2018 cooperation with the lecturing department of the National Gallery Prague

2013–2016 spolupráce s Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT v Praze // 2013–2016 cooperation with the Research Centre of Industrial Heritage of the Czech Technical University in Prague

2008–2012 spolupráce s několika architektonickými kancelářemi a samostatné projekty interiérových řešení // jobs and internships in architectural offices and independent interior design projects

 

VÝZKUM // RESEARCH

od 2023 členka výzkumného týmu projektu Místa tvořivosti. Uměleckoprůmyslové vzdělávání: konstrukce identit, záchrana minulosti a design budoucnosti (DH23P03OVV061) v programu aplikovaného výzkumu a vývoje Ministerstva kultury České republiky Národní a kulturní identita – NAKI III // 2020–2022 participating in the research project "Places of Creativity"

od 2021 spoluřešitelka projektu Architektura (ž.). Ženy, emancipace, architektura v druhé polovině 20. století (GAČR 21-22749S) – standardní projekt GAČR (partnerská instituce: Národní galerie Praha) // since 2021 co-leader of the research project "Architecture (f.). Women, emancipation, architecture in the second half of the 20th century"

2020–2022 členka výzkumného týmu projektu Architektura a politika (DG18P02OVV041) v programu aplikovaného výzkumu a vývoje Ministerstva kultury České republiky Národní a kulturní identita – NAKI II // 2020–2022 participating in the research project "Architecture and Politics"

2018–2022 členka výzkumného týmu projektu Architektura osmdesátých let v České republice – Osobitost, identita a paralelní úvahy na pozadí normalizace (DG18P02OVV013) v programu aplikovaného výzkumu a vývoje Ministerstva kultury České republiky Národní a kulturní identita – NAKI II // 2020–2022 participating in the research project "Architecture of the Eightees in the Czech Republic"

 

STUDIUM // EDUCATION

2020–2023 magisterské studium na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity v Praze – obor genderová studia // 2020–2023 Master studies at the Faculty of Humanities, Charles University in Prague – Gender Studies

2010–2015 doktorské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze – obor dějiny architektury a památková péče // 2010–2015 Doctoral studies at the Faculty of Architecture CTU in Prague – History of Architecture and Monument Protection

2011–2013 magisterské studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze – obor teorie a dějiny designu a nových médií // 2011–2013 Master studies at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague – Theory and History of Design and New Media

2008–2011 balakářské studium na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze – obor dějiny umění // 2008–2011 Bachelor studies at the Faculty of Arts, Charles University in Prague – History of Art 

2004–2010 bakalářské a magisterské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze – obor architektura a urbanismus // 2004–2010 Bachelor and Master studies at the Faculty of Architecture CTU in Prague – Architecture and Urbanism

 

ZAHRANIČNÍ STÁŽE // INTERNATIONAL INTERNSHIPS

2013–2014 Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien

2007–2008 Fakultät Architektur, Technische Universität Dresden

 

OCENĚNÍ // HONORS 

Cena rektora ČVUT v Praze za rok 2015 – za vynikající disertační práci // Rector's Award of the CTU in Prague for 2015 – for an outstanding Ph.D. thesis 

Cena Josefa Hlávky za rok 2015 – za vynikající disertační práci // Josef Hlávka Award for 2015 – for an outstanding Ph.D. thesis

 

 

 

ODBORNÉ PUBLIKACE // SCHOLARLY PUBLICATIONS

 

KNIHY // BOOKS

-          BRŮHOVÁ, K. Pražské vize. Fantastické stavby, které nikdy nevznikly. Praha: Paseka, 2018. ISBN 978-80-7432-897-8. (Prague Visions. Fantastic Buildings that Were Never Built)

-          BRŮHOVÁ, K. Praha nepostavená: Vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole. Praha: ČVUT. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06155-8. (Unbuilt Prague. The Banks of Vltava River in the Planning of Modern Metropolis)

-          VORLÍK, P. a BRŮHOVÁ, K. Beton, Břasy, Boletice. Praha na vlně brutalismu. Praha: ČVUT. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2019. ISBN 978-80-01-06567-9. (Brutalist Prague)

-          VORLÍK, P., K. BRŮHOVÁ a Marco MAIO. Jasan Burin, Architekt, Jistoty a pochyby. Praha: Zlatý řez, 2014. ISBN 978-80-87068-14-4. (Architect Jasan Burin)

-          VORLÍK, P. a BRŮHOVÁ, K. (eds.) Nepostavená architektura osmdesátých let. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2020. ISBN 978-80-01-06734-5. (Unbuilt Architecture of the 1980s)

 

VÝZKUMNÉ DATABÁZE // RESEARCH DATABASES

-        BRŮHOVÁ, K., HUBER-DOUDOVÁ, H., HLAVÁČKOVÁ, P., MALOŠÍKOVÁ, Š. a ZAHRÁDKOVÁ, N. Ženy v architektuře. Architektura a emancipace v České republice po roce 1945 [specializovaná veřejná databáze] 2023. zenyvarchitekture.cz (spolupráce na koncepci a obsahu)

-        VORLÍK P. et al. Architektura osmdesátých let [Specialized Map with Expert Content] 2022. http://www.architektura80.cz/.mapa (spolupráce na obsahu)

 

PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH // PAPERS IN PROCEEDINGS

-        BRŮHOVÁ, K. Petřínská komunikace: „Dar obyvatelstvu pražskému k desátým narozeninám republiky“, In: Kolektiv autorů. Republika v pohybu, Praha: Academia, 2022, s. 389–414. ISBN 978-80-200-3258-4. ("The Petřín Road: A Gift to the People of Prague on the Tenth Anniversary of the Republic" – paper from the conference "On the Threshold of a New Era")

-        BRŮHOVÁ, K. The Playscapes of a Child's Imagination. In: TOSTÕES, A. a Y. YAMANA, eds. Inheritable Resilience: Sharing Values of Global Modernities (volume 4). 16th International Docomomo Conference Tokyo Japan 2020+1, 2021-08-29/2021-09-02. Docomomo International – Docomomo Japan, 2021. s. 1596–1601. ISBN 978-4-904700-78-5.

-          BRŮHOVÁ, K. a FRÝŽELKA, M. (za kolektiv semináře Poválečná architektura – program Design, FA ČVUT), Herními plastikami za Prahu krásnější, In: Čo pre vas znamena umenie vo verejnom priestore? Zborník textov online konference 16. – 18. 6. 2021, s. 54–63. ISBN 978-80-973962-0-6.  ("Play Sculptures for More Beautiful Prague" – paper from the conference What does art in public space mean to you?, June 2021)

-          BRŮHOVÁ, K., Vize a realita dětských hřišť, In: Panelová sídliště – revitalizace vs. ochrana hodnot. Panelová sídliště – revitalizace vs. ochrana hodnot. Konference NPÚ, Brno 17. – 18. 4. 2019. Praha 1: Národní památkový ústav, 2019, s. 36–49. ISBN 978-80-7480-134-1.

-          BRŮHOVÁ, K. 100 let republiky, veřejná prostranství v urbanismu Prahy jako hlavního města samostatného státu. In: Veřejná prostranství. Sborník z konference AUÚP ČR. Veřejná prostranství. Konference AUÚP ČR, Pardubice 8. – 9. 11. 2018. Brno: Ústav územního rozvoje, 2019, s. 6-11. ISBN 978-80-87318-74-4.

-          BRŮHOVÁ, K. Věra Machoninová: First Lady of the Czechoslovak Brutalist Architecture. In: SERAŽIN, H., C. FRANCHINI a E. GARDA, eds. Women's Creativity since the Modern Movement (1918-2018). Toward a New Perception and Reception. Women’s Creativity since the Modern Movement (1918-2018): Toward a New Perception and Reception, Torino, 2018-06-13/2018-06-16. Lublaň: France Stele Institute of Art History, 2018. s. 410-419. ISBN 978-961-05-0106-0.

-          BRŮHOVÁ, K. Metamorphosis of the Parliament in Prague: Building the Czechoslovak National Identity through Architectural Ideas and Urban Context. In: TOSTÕES, A. a N. KOSELJ, eds. Metamorphosis. The Continuity of Change. 15th International Docomomo Conference: Metamorphosis – The Continuity of Change, Lublan, 2018-08-28/2018-08-31. Lisabon: Docomomo International, 2018. s. 661-663. ISBN 9789899964549.

-          BRŮHOVÁ, K. Game, Function and Art: Children's Playground Artefacts in Post-war Czechoslovakia. In: TOSTOES, A., Z. FERREIRA a C. TELES, eds. Adaptive Reuse. The Modern Movement Towards Future. 14th International Docomomo Conference. Adaptive Reuse. The Modern Movement Towards the Future, Lisabon, 2016-09-06/2016-09-09. Lisabon: Docomomo International, 2016. s. 214-219. ISBN 978-989-99645-0-1.

-          BRŮHOVÁ, K. Mají si kde hrát...? Dětské prolézačky v socialistickém Československu. In: VICHERKOVÁ, V., ed. Poválečná architektura: nové hodnoty?. Praha, 2016-10-05. Praha: ČVUT FA. Ústav teorie a dějin architektury, 2017. ISBN 978-80-01-06076-6.

-          BRŮHOVÁ, K. Nerealizované projekty pro Prahu za první republiky. In: PAVEL, M. et al. Architektura mezi uživatelem a tvůrcem. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014, s. 32–48. ISBN 978-80-01-05659-2. Dostupné z: http://fa.cvut.cz/Cz/Publikace/ArchitekturaMeziUzivatelemATvurcem

-          BRŮHOVÁ, K. Automobilismus a plánování velké Prahy. In: VORLÍK, P., ed. Architektura ve službách motorismu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2013. s. 81-84. ISBN 978-80-01-05220-4.

-          BRŮHOVÁ, K. Urbanismus Josipa Plečnika a motiv dvojmostí/Trojmostí. In: CHMEL, F. et al., eds. Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. s. 32-36. ISBN 978-80-01-04988-4.
 

KAPITOLY V KNIHÁCH // CHAPTERS IN PUBLICATIONS

-          BRŮHOVÁ, K. Mýtus jediného tvůrce, In: VORLÍK, P., ed. Le Corbusier +, Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2023, s. 32–39. ISBN 978-80-01-07230-1.

-          BRŮHOVÁ, K. „Západní“ konstrukční systém pro prominentní kancelářské budovy. Zdenka Nováková – Dagmar Šestáková, Sídlo podniku zahraničního obchodu Chemapol-Investa v Praze, 1964–1970. In: ŘÍHA, C. et al. Architektura a česká politika v 19.–21. století. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2022. s. 268–273. ISBN 978-80-88308-65-2. („Western“ Construction Systém for Prominent Office Buildings. In: Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries, Prague 2022)

-          BRŮHOVÁ, K., ZIKMUND, J., MLYNČEKOVÁ, L. a VICHERKOVÁ, V. Architektonická práce, pro systém i mimo něj, In: VORLÍK, P. a GUZIK, H. Ambice. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta architektury, 2022, s. 70–103. ISBN 978800107028‑4 (Architectural Work, In and Outside the System. In: Ambitions. The Architecture of the Eightees, Prague 2022)

-          BRŮHOVÁ, K. Alois Hloušek a Ladislav Konopka, In: Vladimir 518. ARCHITEKTURA58–89. Praha: Big Boss, 2022, svazek 2, s. 301–314. ISBN: 78-80-908359-3-1

-          BRŮHOVÁ, K. Hřiště — participace s mediální podporou, In: VORLÍK, P. Improvizace. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta architektury, 2021, s. 172–195. ISBN 978800106902‑8 (Playgrounds –Public Participation and the Support of the Media. In: Improvisation. The Architecture of the Eightees, Prague 2021)

-          BRŮHOVÁ, K. Architektura a emancipace. Situace žen na poli architektury v socialistickém Československu. In: ROLLOVÁ, V. a JIRKALOVÁ, K. (edd.) Budoucnost je skryta v přítomnosti. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2021. s. 282–331. ISBN 978-80-88308-053-9. (chapter "Architecture and Emancipation. The Situation of Women in the Field of Architecture in Socialist Czechoslovakia" in a publication "The Future Is Hidden in the Present)

-          BRŮHOVÁ, K. Boris Čepek [rozhovor]. In: VORLÍK, P. et al. Rozhovory / architektura osmdesátých let. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2020. s. 140–147. ISBN 978-80-01-06778-9.

-          BRŮHOVÁ, K. Jaroslav Kosek [rozhovor]. In: VORLÍK, P. et al. Rozhovory / architektura osmdesátých let. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2020. s. 244–251. ISBN 978-80-01-06778-9.

-          BRŮHOVÁ, K. Architektura – univerzalita – kompetence. In: BRYCHTA, R., ed., Ateliér Architektura 4, UMPRUM. Prototyp. Praha 2020. s. 66–69. ISBN 978-80-88308-49-2.

-          BRŮHOVÁ K. a VICHERKOVÁ V. Nejen odborníci protestují. In: VORLÍK, P. a POLÁČKOVÁ, T. (eds.) Architektura na červeném seznamu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2020. s. 150–153. ISBN 978-80-01-06759-8.

-          BRŮHOVÁ, K. Věčné úkoly – reprezentativní jádro hlavního města. In: VORLÍK, P. a BRŮHOVÁ, K. (eds.) Nepostavená architektura osmdesátých let. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2020. s. 60–81. ISBN 978-80-01-06734-5.

-          BRŮHOVÁ, K. Zeměkoule a robinsoniády. In: VORLÍK, P. et al. (A)typ / architektura osmdesátých let. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. s. 75–83. ISBN 978-80-01-06641-6.

-          BRŮHOVÁ, K. Výuka na zdravém vzduchu. In: VORLÍK, P. et al. (A)typ / architektura osmdesátých let. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. s. 217–222. ISBN 978-80-01-06641-6.

-          BRŮHOVÁ, K. Cesta k parlamentu. In: BRYCHTA, R. a FIALKOVÁ, E., eds., Ateliér Architektura 4, UMPRUM. Nový parlament České republiky. Praha 2018. s. 126–137. nemá ISBN.

 

ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH PERIODIKÁCH, PRŮZKUMY // ARTICLES IN PEER REVIEWED JOURNALS, SURVEYS

-         BRŮHOVÁ, K., HLAVÁČKOVÁ, P. a MALOŠÍKOVÁ, Š. Kde jsou architektky? Odborné časopisy a formování genderových aspektů architektonického diskurzu, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, Praha, VVP AVU (Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění), 2022, č. 33, s. 38-83, ISSN 1802-8918.

-          BRŮHOVÁ, K. Czechoslovak Parliament in Prague – proposals, competitions and debates on its location and architecture. Architektúra & Urbanizmus. 2020, 54(1-2), 88-105. ISSN 004-8680.

-          BRŮHOVÁ K. Historie – dějiny místa a stavby / BRŮHOVÁ K. a V. VICHERKOVÁ. Popis a rozbor – urbanismus a širší kontext. In: VORLÍK, P. et al. Stavebně-historický průzkum Nové scény a restaurační budovy Národního divadla [Výzkumná zpráva] 2020.

-          VORLÍK, P. et al. Česká poválečná architektura „pod ochranou a bez“. Zprávy památkové péče. 2017, 77(4), 456-462. ISSN 1210-5538. (spolupráce)

-          BRŮHOVÁ, K. Architektura Bohumila Hübschmanna. Konstrukce a estetika. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2015, 15(5), 60-63. ISSN 1213-3116.

-          BRŮHOVÁ, K. Automobilismus a plánování Velké Prahy. Zlatý řez. 2012,(35), 36-41. ISSN 1210-4760.

-          BRŮHOVÁ, K. Historie zástavby na Ještědu, Architektonická soutěž, Projekt a stavba věže. In: VORLÍK, P. et al. Základní stavebně historický průzkum Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2012, s. 3-4. Zpráva č. 1.

 

HESLA V PUBLIKACÍCH A DATABÁZÍCH // LEXICAL ENTRIES

-          heslo „Milada Petříková-Pavlíková“: ZIKMUND-LENDER, L. et al. Královéhradecký architektonický manuál. Dostupné z: https://kam.hradcekralove.cz/

-          heslo „Husův sbor, České Budějovice“, s. 127–130: POPELOVÁ, L. et al. Sbory Církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2018. ISBN 978-80-01-06509-9.

-          heslo „Vila Kateřiny Vondrákové, později Václava Orta a Anny Ortové“, s. 72–74, „Vila Bedřicha Grosse“, s. 221–222, „Vila Emila a Kláry Rosenbergových“, s. 223–225, „Vila Bohumila Mladějovského, později vila Jaroslava Moučky“, s. 230–231, „Vila Františka Stočese“, s. 232–234: URLICH, P. et al. Slavné vily Prahy 6 – Bubeneč. Praha: Foibos, 2017. ISBN 978-80-87073-99-5.

-          heslo: „Bohumil Hübschmann, úřední budovy ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí“, s. 121: BARTLOVÁ, M. a VYBÍRAL, J., eds., Budování státu, Praha 2015. ISBN 978-80-87989-01-2.

-          hesla v publikaci a databázi: ZIKMUND, J. et al. Industriální topografie / Zlínský kraj. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05552-6. Dostupné z: http://vcpd.cvut.cz/industrialni-topografie-zlinsky-kraj-dvd/

-          hesla v publikaci a databázi: ZIKMUND, J. et al. Industriální topografie / Jihočeský kraj. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05551-9. Dostupné z: http://vcpd.cvut.cz/industrialni-topografie-jihocesky-kraj-dvd/

-          hesla v publikaci a databázi: BERAN, L. et al. Industriální topografie / Hlavní město Praha. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2013. Industriální topografie. ISBN 978-80-01-05394-2. Dostupné z: http://vcpd.cvut.cz/23-490-publikace-industrialni-topografie-hlavni-mesto-praha.aspx

-          hesla v publikaci a databázi: BERAN, L. et al. Industriální topografie / Olomoucký kraj. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2013. Industriální topografie. ISBN 978-80-01-05230-3.

-    -          hesla v pdatabázi: VORLÍK, P. et al. Dějiny architektury – databáze osobností a staveb. [Specializovaná mapa s odborným obsahem] 2012.

 

ČLÁNKY NERECENZOVANÉ, KRITIKY // ARTICLES, CRITIQUES

 

-          BRŮHOVÁ, K. a MALOŠÍKOVÁ Š. Protože architektky nejsou vidět. Jak a proč vznikl projekt Ženy v architektuře. cz. 2024. 25. 1. 2024. Dostupné z: https://www.earch.cz/revue/clanek/protoze-architektky-nejsou-videt-jak-a-proc-vznikl-projekt-zeny-v-architekture

-          BRŮHOVÁ, K. Prag 7 Bezirksrathaus. ATELIER BOD ARCHITEKTI, Architektur Aktuell 2021/12 (501), 96-107. ISSN 0570-6602, s. 96–107.

-          BRŮHOVÁ, A. a BRŮHOVÁ, K. Jaká je cena architektury? Deník Referendum. 2021. 23. 9. 2021. Dostupné z: https://denikreferendum.cz/clanek/33134-jaka-je-cena-architektury

-          BRŮHOVÁ, K., M. JANOUŠEK, P. PALUDOVÁ, L. PASKOVÁ, B. RAKOVSKÁ, L. TOLAROVÁ a K. VANĚJEV. Hřiště pro dětskou fantazii. Zahrada Park Krajina. 2021 (3/2021), 8–11. ISSN1211-1678.

-          BRŮHOVÁ, K. Město pro všechny. Veřejný prostor by měl být férový. Heroine. 2021. 6. 4. 2021.  ISSN 2694 – 7072. Dostupné z: https://www.heroine.cz/zena-a-svet/4519-mesto-pro-vsechny-verejny-prostor-by-mel-byt-ferovy

-          BRŮHOVÁ, K. Místa na okraji (recenze knihy). Stavba. 2020, (4/2020), 12. ISSN 1210-9568.

-          BRŮHOVÁ, K., M. JANOUŠEK, P. PALUDOVÁ, L. PASKOVÁ, B. RAKOVSKÁ, L. TOLAROVÁ a K. VANĚJEV. Hřiště pro dětskou fantazii. Milk and Honey. 2020, (39), 12–15. http://www.mlikoamed.cz/archiv/

-          BRŮHOVÁ, K. K čemu jsou architekti (recenze knihy). Art + Antiques. 2019, 2019(7+8), 88-89. ISSN 1213-8398.

-          BRŮHOVÁ, K. Poválečná architektura – společenský i výstavní fenomén (recenze výstav). Artalk. 2019, ISSN 1805-6989. Dostupné z: https://artalk.cz/2019/05/06/povalecna-architektura-spolecensky-i-vystavni-fenomen/

-          BRŮHOVÁ, K. První posluchačka - arch. Milada Petříková-Pavlíková. ALFA - Bulletin Fakulty architektury ČVUT. 2019, 2019(03), 5-8.

-          BRŮHOVÁ, K. Mezinárodní svaz studentstva. Dějiny a současnost. 2018, 40(09), 28-29. ISSN 0418-5129.

-          BRŮHOVÁ, K. Proč potřebujeme svobodný prostor? (recenze výstavy). Artalk. 2018, ISSN 1805-6989. Dostupné z: http://artalk.cz/2018/08/06/proc-potrebujeme-svobodny-prostor/

-          BRŮHOVÁ, K. a Anežka BARTLOVÁ. Cena pro Vojtěcha Lahodu a otázka ochrany poválečné architektury. Art + Antiques. 2017, 2017(7+8), 7. ISSN 1213-8398.

-          BRŮHOVÁ, K. Cesty moderny: Josef Hoffmann, Adolf Loos a jejich následovníci (recenze výstavy). A2. 2015,(3/2015), 31. ISSN 1803-6635.

-          BRŮHOVÁ, K. Baugruppe ist echt super! (recenze výstavy). A2. 2015, (5/2015), 10. ISSN 1803-6635.

-          BRŮHOVÁ, K. Základy a elementy. Biennale di Venezia (recenze výstavy). A2. 2014, 2014(12), 12. ISSN 1803-6635.

-          BRŮHOVÁ, K. Meziválečné garáže v Čechách (recenze knihy). e-Architekt. 2012, ISSN 1214-0686. Dostupné z: http://www.earch.cz/clanek/7592-recenze-knihy-mezivalecne-garaze-v-cechach.aspx

 

VÝSTAVY A KURÁTORSKÁ ČINNOST // CURATED EXHIBITIONS

-          účast na výstavě Oslobodený priestor: starostlivosť – architektúra – feminizmus [dílo na výstavě] 2023-09-21 – 2024-04-28, Galéria města Bratislavy. https://www.gmb.sk/detail/oslobodeny-priestor-starostlivost-architektura-feminizmus (BRŮHOVÁ, K., HUBER-DOUDOVÁ, H., HLAVÁČKOVÁ, P., MALOŠÍKOVÁ, Š. a ZAHRÁDKOVÁ, N. Ženy v architektuře [interaktívní projekce výzkumné databáze]; BRŮHOVÁ, K., 3 rozhovory s českými architektkami [audioinstalace])

-          BRŮHOVÁ, A., K. BRŮHOVÁ, K. HOŘENÍ, A. PEČLOVÁ a J. PLACHÝ. Vadí × nevadí: Jak se žije rodičům v Praze? [výstava] 2021-05-26 – 2021-07-10, galerie Vi per. http://www.vipergallery.org/vystava/vadi-x-nevadi-jak-se-zije-detem-a-rodicum-v-praze 

-          DOUDOVÁ, H., K. BRŮHOVÁ, R. SEDLÁKOVÁ A P. VORLÍK. Nebourat! Podoby brutalismu v Praze. [výstava] 2020-03-06 - 2020-11-22 Veletržní palác, Národní galerie Praha.

-          POLÁČKOVÁ, T., P. VORLÍK, K. BRŮHOVÁ, V. VICHERKOVÁ, L. MLYNČEKOVÁ a P. SMĚTÁK. Poválečná 45–89: Kriticky ohrožený druh. [výstava] 2019-09-23 - 2019-10-21 Ústav teorie a dějin architektury FA ČVUT, Praha.

-          Czech DOCOMOMO Virtual Exhibition – MOMOVE. [výstava] 2017. (spolupráce)

-          BRŮHOVÁ, K., P. VORLÍK a V. VICHERKOVÁ. Poválečná 45–89: Stavby, projekty, architekti. [výstava] 2017-10-02 - 2017-10-30 Ústav teorie a dějin architektury FA ČVUT, Praha.

-          BRŮHOVÁ, K., K. MERGEROVÁ a P. VORLÍK. Poválečná 45–89: Příběhy pražské architektury. [výstava] 2016-11-07 - 2017-01-10 FA ČVUT, Praha.

-          BRŮHOVÁ, K., K. MERGEROVÁ a P. VORLÍK. Poválečná 45–89. [výstava] 2016-05-30 - 2016-06-16 FA ČVUT, Praha.

-          VORLÍK, P. et al. DOCOMOMO Virtual Exhibition - Czech modern architecture. [výstava] 2016-11-30 - 2016-12-31 Docomomo International, Lisabon.

 

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY A DEBATY (výběr) // LECTURES AND DEBATES (selection)

-          BRŮHOVÁ, K., HLAVÁČKOVÁ, P. a MALOŠÍKOVÁ, Š. Where are the Women-Architects? Professional Magazines and the Shaping of Gender Aspects of Architectural Discourse (vyzvaný příspěvek na mezinárodní konferenci Symposium Re-Reading the Contemporary Press: Constructing Art, Architecture and Social Histories, Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology). 2023-11-23. https://www.favu.vut.cz/f26745/d248547?fbclid=IwAR1BVMZYxzkO_wc_Mwxeb-AWTFhpnHH3GLv5Tc4UXQah7Wq8NpxFWB8ZYnI&aid_redir=1 

-          BRŮHOVÁ, K., Milada Petříková-Pavlíková: první promovaná československá architektka. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] Tábor: Den architektury. 2023-10-01. https://www.denarchitektury.cz/program/tabor-posta-od-manzelu-petrikovych/

-          BRŮHOVÁ, K. Praha nepostavená. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] Jablonec nad Nisou: knihkupectví Serius. 2023-05-19.

-          BRŮHOVÁ, K. Nerealizovaný parlament pro Prahu. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] Diskusní večer na téma „Urbanismus a „republiky““ v rámci platformy Urbanismus +. 2023-05-02.

-          BRŮHOVÁ, K. Ženy v architektuře. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] Praha: Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 2022-11-28

-          BRŮHOVÁ, K., HLAVÁČKOVÁ, P. a MALOŠÍKOVÁ, Š. Where are the women? Architectural canon and the periodicals [Příspěvek na odborné mezinárodní konferenci] Budapest: 10th International ESPRit Conference, Museum of Fine Arts – Central European Research Institute for Art History (KEMKI) – Artpool Art Research Center, Budapest, Hungary. 2022-09-08, https://www.espr-it.eu/news/events/152-esprit-conference-2022

-          BRŮHOVÁ, K. Praha – idea „Ringstrasse“. [Vyzvaná komentovaná exkurse] Den architektury. 2021-10-04. https://www.denarchitektury.cz/program/praha-idea-ringstrasse/

-          BRŮHOVÁ, K. a HOŘENÍ, K. Město, rodiče a děti. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] Diskusní večer na téma „Urbanismus a bezpečí“ v rámci platformy Urbanismus +. 2021-09-14.

-          BRŮHOVÁ, K. Urbanismus a gender [Účast v panelové debatě] pořádáno platformou Sdruženy. Nárameč u Třebíče. 2021-07-17. 

-     -         BRŮHOVÁ, K. Příběh pražského parlamentu: Nerealizované prvorepublikové vize. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] Fresh Eye: Obraz versus čas. 2021-30-03. Dostupné na: http://fresh-eye.cz/video/obraz-versus-cas-klara-bruhova-pribeh-prazskeho-parlamentu-nerealizovane-prvorepublikove-vize/

-          BRŮHOVÁ, K. Archivovat architekturu. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] Den architektury. 2020-10-04.

-          BRŮHOVÁ, K. Karlov a Albertov: prolínání architektonických stylů. [Vyzvaná komentovaná exkurse] Den architektury. 2020-10-03.

-          BRŮHOVÁ, K. a VORLÍK, P. Beton, břasy, boletice. Praha na vlně brutalismu. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] Klub Za starou Prahu. 2019-12-09.

-          Brutalistní architektura. [Účast v panelové debatě] Café NONA. 2019-10-13.

-          BRŮHOVÁ, K. Pražská nábřeží – projekty (ne)realizované. [Vyzvaná komentovaná exkurse] Den architektury. 2019-10-04.

-          Archint 1989_cz:de: Brutal Treatment of Brutalism. [Účast v panelové debatě] Tschechisches Zentrum Berlin. 2019-09-05.

-          BRŮHOVÁ, K. Praha nepostavená. [Vyzvaná komentovaná exkurse] Multikulturní centrum Praha. 2019-04-09.

-          BRŮHOVÁ, K. Praha nepostavená – pražská nábřeží. [Vyzvaná komentovaná exkurse] Den architektury. 2018-09-30.

-          BRŮHOVÁ, K. The History of the Parliament in Prague. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] Tschechisches Zentrum Berlin. 2018-09-18.

-          BRŮHOVÁ, K. Pražská nábřeží: nerealizované vize. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] Národní galerie Praha. 2018.

-          BRŮHOVÁ, K. Dopravní vize pro Prahu. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] CAMP – Centrum architektury a městského plánování. 2018-06-26.

-          BRŮHOVÁ, K. Příběh pražského parlamentu. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] Klub Za starou Prahu. 2018-12-03.

-          BRŮHOVÁ, K. Nerealizované projekty pro Prahu za první republiky. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] Rektorát ČVUT. 2016-10-13.

-          BRŮHOVÁ, K. Meziválečné bydlení na Letné. [Vyzvaná komentovaná exkurse] Den architektury. 2016-10-02.

-          BRŮHOVÁ, K. Město a tvorba veřejného prostoru. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] Národní galerie Praha. 2015.

-          BRŮHOVÁ, K. Inženýrská estetika – krása surového. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] Národní galerie Praha. 2015-02-17.

-          BRŮHOVÁ, K. Pohodlí moderního bydlení. [Nepublikovaná vyzvaná přednáška] Národní galerie Praha. 2014.

-          BRŮHOVÁ, K. a DOUDOVÁ H. Ztracení architekti. [Vyzvaná komentovaná exkurse] Den architektury. 2012-09-30.

 

VEŘEJNÉ AKTIVITY (výběr) // OTHER ACTIVITIES (selection)

-          BRŮHOVÁ, K. návrhy na zápis staveb mezi kulturní památky: Parkhotel, Praha-Holešovice (2017), Mezinárodní svaz studentstva, Praha-Josefov (2018), dostavba Národního divadla, Praha-Nové Město (2018), Pošta Stodůlky, Praha-Stodůlky (s Pavlem Smětákem, 2020)

-          BRŮHOVÁ, K. a VORLÍK P. navazující TZ a apely na Ministerstvo Kultury ČR: https://www.archiweb.cz/n/domaci/navrh-na-prohlaseni-tri-budov-za-nemovite-kulturni-pamatky (2018), https://www.archiweb.cz/n/domaci/navrh-na-prohlaseni-parkhotelu-za-nemovitou-kulturni-pamatku (2017)

-          petiční výzva a otevřený dopis za zachování areálu Transgas (2018, s Veronikou Vicherkovou), otevřený dopis za zachování budovy býv. Mezinárodního svazu studentstva (2019), býv. Vojenských staveb (2021), býv. PZO Chemapol - Investa (2021, s Helenou Huber-Doudovou) aj.

 

MÉDIA (výběr) // MEDIA (selection)

-          Ženy v architektuře [vstup]. Události + Události v kultuře. Česká televize 11. 1. 2024 (s Helenou Huber-Doudovou). https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/224411000120111/cast/1020888/

-          Architektky budují databázi. Je třeba vyzdvihnout úspěšné ženy v profesi, zní v Akcentu [rozhovor]. ČRo Vltava 16. 1. 2024 (se Zdenkou Marií Novákovou) https://vltava.rozhlas.cz/architektky-buduji-databazi-je-treba-vyzdvihnout-uspesne-zeny-v-profesi-zni-v-9154210

-          „Nová odbavovací hala je mimořádná stavba. ‚Štastný Hlavák‘ ji zdevastuje,“ říká architektka Brůhová [rozhovor]. Alarm. 11. 12. 2023. https://a2larm.cz/2023/12/nova-odbavovaci-hala-je-mimoradna-stavba-stastny-hlavak-ji-zdevastuje-rika-architektka-bruhova/

-          Návrh Nového Hlaváku ničí kus historie, říká historička architektury Brůhová [rozhovor]. Kontext – podcast iDnes.cz. 12. 2023. https://www.idnes.cz/podcasty/kontext/podcast-kontext-klara-bruhova-stastny-hlavak-nova-odbavovaci-hala-hlavni-nadrazi.V231209_155210_podcast_imzv

-          Národní archiv: Paměť genderu – podcast [rozhovor] Mluvicí objekty, podcastová série Českého rozhlasu. Červen 2023 (se Šárkou Malošíkovou, Alžbětou Brůhovou a Ivou Knappovou) https://mluviciobjekty.cz/05-Narodni-archiv

-          Co trápí rodiče s dětmi v Praze? Na mnoha místech se cítí jako nezvaní hosté [rozhovor]. Bulvár – podcast magazínu A2larm. 1. 6. 2021 (s Alžbětou Brůhovou a Karinou Hoření) https://a2larm.cz/2021/06/co-trapi-rodice-s-detmi-v-praze-na-mnoha-mistech-se-citi-jako-nezvani-hoste/  

-          Vadí × nevadí: Jak se žije dětem a rodičům v Praze? [vstup]. Artyčok.tv. 26. 5. 2021 (s Alžbětou Brůhovou, Karinou Hoření a Jakubem Plachým) https://artycok.tv/44767/vadi-x-nevadi-jak-se-zije-detem-a-rodicum-v-praze 

-          Berlíňané chtějí víc zeleně a života na ulici, omezují proto průjezd aut. Co na to Praha? [vstup]. On Air. ČRo – Radio Wave 3. 5. 2021. https://wave.rozhlas.cz/berlinane-chteji-vic-zelene-a-zivota-na-ulici-omezuji-proto-prujezd-aut-co-na-8477388

-          Nejde jen o hřiště. Diskuze o kvalitě života rodičů ve městě je širší. [rozhovor]. Art Café. ČRo 21. 4. 2021. (s Karinou Hoření) https://vltava.rozhlas.cz/nejde-jen-o-hriste-diskuze-o-kvalite-zivota-rodicu-ve-meste-je-sirsi-8473341?player=on

-          Proč architekti mluví víc než architektky? O ženách a taky o sesterství se sestrami Brůhovými. [rozhovor]. Bourání. ČRo – Radio Wave 9. 2. 2021 (s Alžbětou Brůhovou) https://wave.rozhlas.cz/proc-architekti-mluvi-vic-nez-architektky-o-zenach-a-taky-o-sesterstvi-se-8422919   

-          Promenáda u Družby je moderní odpovědí na českobudějovická loubí. [rozhovor]. Milk and Honey. 2020,(36), 22–25. http://www.mlikoamed.cz/archiv/

-          Předlistopadová architektura v Česku: Kontroverzní demolice i marné snahy o památkovou ochranu. Mezinárodní svaz studentstva [podcast]. Mozaika, ČRo 4. 11. 2019. (s Veronikou Vicherkovou) https://vltava.rozhlas.cz/predlistopadova-architektura-v-cesku-kontroverzni-demolice-i-marne-snahy-o-8099428

-          Architektura, která stále provokuje? Praha na vlně brutalismu [rozhovor]. Reflexe: Vizuální umění! ČRo 11. 6. 2019. (s Petrem Vorlíkem) https://vltava.rozhlas.cz/architektura-ktera-stale-provokuje-praha-na-vlne-brutalismu-7960443

-          Jak mohla vypadat Praha? Na letenské pláni mělo stát technické město nebo moderní parlament [rozhovor]. Art Café. ČRo 28. 1. 2018. (s Marií Kordovskou) https://vltava.rozhlas.cz/jak-mohla-vypadat-praha-na-letenske-plani-melo-stat-technicke-mesto-nebo-moderni-6678030 

-          U většiny projektů z knihy je fajn, že zůstaly jen na papíře. [rozhovor] On Air. ČRo – Radio Wave 17. 7. 2018. (s Janem Šrámkem)  https://wave.rozhlas.cz/u-vetsiny-projektu-z-knihy-je-fajn-ze-zustaly-jen-na-papire-rika-autorka-7567828

-          Kniha Pražské vize představuje historický zápas o urbanistickou tvář metropole [rozhovor]. Magazín Leonardo. ČRo 6. 7. 2018. https://plus.rozhlas.cz/kniha-prazske-vize-predstavuje-historicky-zapas-o-urbanistickou-tvar-ceske-7558430

-          Návrhy z dob, kdy se Praha chtěla vyrovnat Vídni či Paříži. [rozhovor] Artzóna. Česká televize 25. 2. 2018. https://www.ceskatelevize.cz/specialy/artzona/360/navrhy-z-dob-kdy-se-praha-chtela-vyrovnat-vidni-ci-parizi-4dWRT

-          Praha nepostavená. [rozhovor] Události komentáře. Česká televize 22. 1. 2018. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/218411000370122/obsah/595499-praha-nepostavena

-          Vznik nové vládní čtvrti není třeba. Výstavním bulvárem Prahy jsou nábřeží Vltavy, říká architektka. [rozhovor]. Aktuálně.cz. 17. 1. 2018. https://magazin.aktualne.cz/bydleni/vystavnim-bulvarem-prahy-jsou-nabrezi-vltavy-vznik-nove-vlad/r~4a836764fa1911e79704ac1f6b220ee8/

-          Krása brutalismu? [spolupráce na podcastu]. ČRo 6. 8. 2017. (s Václavem Aulickým a Lukášem Beranem) https://www.radio.cz/cz/rubrika/dokumenty/krasa-brutalismu