MgA. Klára Čermáková


Zařazení / Funkce
Ateliér volného umění II (Malba) / Výtvarná tvorba
Absolvent
Ateliér volného umění II (Malba) / Grafika a vizuální komunikace
Absolvent
/ Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, ZUŠ a SŠ