Mgr. Klára Peloušková


Zařazení / Funkce
Katedra teorie dějin a umění / Asistent
Katedra teorie dějin a umění / Katedra dějin
Absolvent
Katedra teorie dějin a umění / Teorie a dějiny moderního a souč. umění
Kontakty

Klára Peloušková je metodičkou Katedry designu a asistentkou/doktorandkou Katedry teorie a dějin umění. Působí rovněž jako vedoucí modulu pro udržitelnost a civilizační otázky Planeta B. Zabývá se především současnou teorií a metodologií designu s důrazem na politiky udržitelnosti a civilizační transformace. // Klára Peloušková is a Methodologist in the Department of Design and an Assistant/Doctoral candidate in the Department of Art History and Theory. She is also Program Lead of Planet B, a module for sustainability and civilizational issues. Her field of interest is contemporary design theory and methodology with an emphasis on the politics of sustainability and civilizational transformation.


VÝUKA //
COURSES

Planet B. Modul pro udržitelnost a civilizační otázky // Planet B. Module for Sustainability and Civilizational Issues

Současná teorie a metodologie designu, přednášky a seminář // Contemporary Design Theory and Methodology, lectures and seminars

Seminář digitální kultury // Seminar of Digital Culture

Seminář k tvůrčímu výzkumu (pro studující z Katedry designu) // Seminar of Creative Research (for students in the Department of Design)

Seminář akademického psaní (pro studující z Katedry designu) // Seminar of Academic Writing (for students in the Department of Design)


ZAMĚSTNÁNÍ //
PROFESSIONAL EXPERIENCE

Od února 2020 // since February 2020

Asistentka Katedry teorie a dějin umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze //
Assistant in the Department of Art History and Theory, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

Od září 2018 // since September 2018

Metodička na Katedře designu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze //
Methodologist in the Department of Design, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

Únor 2020 - Srpen 2022 // February 2020 - August 2022

Přednášející na Katedře teorií a dějin umění, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně //
Lecturer in the Department of Art Theory and History, Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology

Leden 2016 – leden 2019 // January 2016 – January 2019

Šéfredaktorka online magazínu o výtvarném umění Artalk.cz //
Editor-in-chief of the online magazine for contemporary art Artalk.cz

Únor – Květen 2015 // February – May 2015

Stáž v Peggy Guggenheim Collection v Benátkách //
Internship at the Peggy Guggenheim Collection in Venice

Červenec 2013 - Září 2014 // July 2013 - September 2014

Vedoucí a projektová manažerka rezidenčního programu studio das weisse haus při organizaci pro současné umění das weisse haus ve Vídni //
Project Leader of the residency program studio das weisse haus run by the organization for contemporary art das weisse haus in Vienna


VZDĚLÁNÍ //
EDUCATION

březen – červenec 2021 // March – July 2021

Postgraduální designově výzkumný program The Terraforming // Postgraduate design-research program The Terraforming
Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě // Strelka Institute for Media, Architecture and Design in Moscow

Od října 2018 // Since October 2018

Doktorské studium // Doctoral studies
Teorie a dějiny výtvarných umění // Theory and History of Art
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze // Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2015 – 2018

Magisterské studium, udělen titul Mgr. // Master studies, Mgr.
Teorie a dějiny moderního a současného umění // Theory and History of Modern and Contemporary Art
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze // Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2010 – 2015

Bakalářské studium, udělen titul Bc. // Bachelor studies, Bc.
Dějiny umění, Teorie interaktivních médií // History of Art, Theory of Interactive Media
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně // Faculty of Arts, Masaryk University in Brno

OCENĚNÍ // HONORS

- Cena profesora Milana Trognera v soutěži vysokoškolských studentů dějin umění Paragone, 2017 // Milan Trogner Award, Paragone – competition for students of art history, 2017

- Cena Věry Jirousové pro mladé kritiky výtvarného umění do 28 let, 2015 // Věra Jirousová Award for young art critics, 2015

VÝZKUMNÉ A JINÉ GRANTOVÉ PROJEKTY // RESEARCH AND OTHER GRANT PROJECTS

- More-than-Planet, Waag Futurelab Amsterdam, 2022–2023, Cfreative Europe program of the European Union (pozice: členka pracovní skupiny zaměřené na konceptuální rovinu projektu) // More-than-Planet, Waag Futurelab Amsterdam, 2022–2023, Cfreative Europe program of the European Union (role: member of a working group focused on the project's conceptual foundation)

- Rozvoj výukových metod na UMPRUM, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Evropské strategické a investiční fondy, 2020–2022 (pozice: metodička Katedry designu) // Development of Education Methods at UMPRUM, Operational Programm Research, Development and Education, The European Fund for Strategic Investments, 2020–2022 (role: Methodologist in the Department of Design)

- Transition Design: A New Challenge for Service and Interaction Design Education, Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, ve spolupráci s University of Oslo, EEA Grants, 2020–2022 (pozice: odborná konzultantka) // Transition Design: A New Challenge for Service and Interaction Design Education, Department of Information and Library Studies, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (role: consultant)


ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH RADÁCH A KOMISÍCH //
MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL COUNCILS AND COMMITTEES

- Odborná komise Ministerstva kultury ČR pro udělování dotací v oboru profesionálního výtvarného umění (publikační projekty) // Expert Committee of the Ministry of Culture, Czech Republic, for public funding in the realm of professional art (publication projects)

- Odborná komise Statutárního města Brna pro udělování dotací v kultuře (projekty z oblastí výtvarného umění, fotografie, designu a architektury) (2019, 2020) // Expert Committee of the City of Brno for public funding in culture (projects in the realm of art, photography, design and architecture) (2019, 2020)

- Redakční rada magazínu Artalk.cz // Editorial board of art magazine Artalk.cz

- Dramaturgická rada Pecha Kucha Night Praha (2019, 2020) // Dramaturgical Board of Pecha Kucha Night Prague (2019, 2020)

- Akviziční komise Moravské galerie v Brně pro oblast současného designu (2021) // Acquisition Committee of the Moravian Gallery in Brno for contemporary design (2021)

- Odborná porota cen Czech Grand Design (kategorie Designér roku a Výrobce roku) (2020-2022) // Expert Committee of the Czech Grand Design Awards (2020-2022)

- Odborná porota Ceny Věry Jirousové za výtvarnou kritiku (2019) // Expert Committee of the Věra Jirousová Award for art criticism (2019)


KAPITOLY V PUBLIKACÍCH A KATALOZÍCH VÝSTAV //
CHAPTERS IN PUBLICATIONS AND EXHIBITION CATALOGUES

- Udržitelnost jako pohyblivý terč současné praxe a teorie designu, in: Daniela Kramerová (ed.), Design a transformace: příběh českého designu 1990-2020, Praha - Brno 2022.

- Tranzitivní design v kontextu myšlení o udržitelnosti a společensko-ekologické tranzici, in: Roman Novotný - Klára Peloušková - Ladislava Zbiejczuk Suchá (eds.), Designeři jako vizionáři. Perspektivy tranzitivního designu ve vzdělávání, Brno 2022.

- Jiří Pelcl, UMPRUM a vzdělávání v designu, in: Adam Štěch (ed.), Jiří Pelcl Design, Brno – Praha 2021.

- Miliony zrnek písku, která nevidíme, in: Kamila Huptychová – Adam Tureček (eds.), Bylo nebylo, nebylo bylo: SKLO (kat. výst.), Galerie 8SMIČKA v Humpolci, 2020.

- Co zbylo z představ o společnosti zítřka? Ohlédnutí za revolučními ideály prizmatem vizuální tvorby studentů a studentek uměleckých škol, in: Klára Peloušková – Vojtěch Märc, Kdo, když ne kdy? Okupační stávka na VŠUP v roce 1989 (kat. výst.), Galerie UM v Praze, 2019.

- Práce v posthumánní době. Nahradí roboti i designéry?, in: Lada Hubatová-Vacková

(ed.), Studiolo Robotico R.U.R. – Salone del Mobile Milano (kat. výst.), Praha 2019.

- Od “dobrého designu” k designu jako nositeli sociálních vztahů. Ke stálým expozicím designu 20. a 21. století, in: Martina Pachmanová (ed.), Ex-pozice: O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury, Praha 2018.

- Český design nábytku 1989 - 2016, in: Jiří Pelcl – Pavla Rossini (eds.), Století dánské a české nábytkové tvorby: konvergence, divergence, Praha 2018.

- Klára Peloušková – Alena Štěrbová (eds.), DIALOG - Jiří Pelcl & Absolventi (kat. výst.), Galerie UM v Praze, 2016.

- Za nové publikum, in: Zuzana Janečková – Marika Kupková, Anketa, Galerie TIC v Brně, 2015.

- Klára Peloušková, Galerie ART 2013, katalog k celoročnímu výstavnímu programu, Galerie Art v Brně, 2013.


VYBRANÉ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY //
SELECTED ARTICLES

2023

- příspěvek v anketě Univerzitní stávka, invaze na Ukrajinu nebo kniha Grety Thunberg. Nejvýznamnější události pro klima za rok 2022, A2larm.cz, 2.1.2023
 
2022

- Design Antropocénu, rozhovory v rámci pořadu pro Artyčok.tv (režie: David Přílučík), 13. 10. 2022.

- Nový evropský Bauhaus jako estetika Evropské zelené dohody, a2larm.cz, 31. 3. 2022.

- Permanentní krize uměleckoprůmyslových expozic, art+antiques, únor 2022.

- Individuální odpovědná spotřeba v globálním měřítku nic neřeší (rozhovor), CZECHDESIGN, 14. 2. 2022.

2021

- Future Premium: Insurance as a Medium for Climate Mitigation and Governance, The Terraforming 2021, esej a video dostupné na webu projektu futurepremium.xyz nebo na webu výzkumného programu The Terraforming, 28. 7. 2021 (spolu s: Nico Alexandroff a Alisa Silanteva).

- RuStack: Envisioning an Internet beyond the Nation-State, Strelka Mag, 16. 7. 2021 (spolu s: Gregg Tendai Mudhuwiwa, Peter Polack, Valeria Tolkacheva).

2020

- Artalk Revue 5: Záměr, edice esejů věnovaných současné teorii designu (úvodní esej: Možnosti designu jako transformativní praxe), spolu s Romanem Novotným, Artalk.cz, září 2020.

- Sejde z očí, sejde z mysli. Design mezi služebností a udržitelností, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 28, 2020.

- Transition Design, Flash Art Czech & Slovak Edition 56, 2020.

- The Terraforming, Flash Art Czech & Slovak Edition 56, 2020.

- Ve službách klimatické politiky: Sympozium o Green New Deal a designu pro budoucnost, A2 – kulturní čtrnáctideník, 2020, č. 7.

- Lesk a bída spekulativního designu, Artalk.cz, duben 2020.

2019

- Jak designovat mezilidské vztahy?, Artalk.cz, prosinec 2019.

- Standard v designu: protimluv nebo utopie?, Artalk.cz, říjen 2019.

- Chce to odvahu!, recenze výstavy Broken Nature na Trienále architektury a designu v Miláně, Artalk.cz, srpen 2019.

- Jak spolu chceme žít? Ozvěny Bauhausu v současném Výmaru, in: A2 – kulturní čtrnáctideník, 2019, č. 20.

- Všechno se musí změnit, text o knize Designs of the Pluriverse Artura Escobara, Artalk.cz, červenec 2019.

- (Ne)udržitelnost jako trend i jako nutná podmínka designu, Artalk.cz, červen 2019.

- Cooking Sections: Všechno je do určité míry toxické, rozhovor, Artalk.cz, květen 2019.

- Existuje důvod, proč je designu “human-centered”, Artalk.cz, květen 2019.

- O designované slepotě, Artalk.cz, únor 2019.

2018

- Vzdělávat designem (recenze Istanbulského bienále designu na téma vzdělávání v designu), art+antiques, 11/2018

- Co má jídlo společného s designem (recenze výstavy Food Revolution 5.0 v berlínském Kunstgewerbemuseum), Artalk.cz, 4.9.2018

- Regionalita není synonymem druhořadosti (recenze výstavy Pocta suknu: Textil v kontextu výtvarného umění v galerii 8smička v Humpolci), Artalk.cz, 15.6.2018

- Katy Deepwell: Feminismus není jen jeden (rozhovor s historičkou umění Katy Deepwell), Artalk.cz, 11.6.2018

- Umění v komfortní zóně aneb Be better, be awesome, be great! (recenze výstavy Fake It till You Make It v Meet Factory), Artalk.cz, 9.5.2018

- Simon Starling: Moje umění není ilustrací myšlení jiných lidí (rozhovor s umělcem Simonem Starlingem), Artalk.cz, 7.5.2018

- Šperk, nebo bižuterie? (recenze výstavy Jablonec ‘68 v Pinakothek der Moderne v Mnichově), art+antiques, 4/2018

2017

- Dobrý design pro špatný svět (kritická reportáž z Dutch Design Week v Eindhovenu 2017), Designum, 4/2017

- Zpráva z regionů aneb Je libo prsíčko, nebo stehýnko? (recenze výstavy fotografky Terezy z Davle v AJG, Artalk.cz, 14.12.2017

- (Kritická) architektura a umění v podmínkách současné ukrajiny (rozhovor s umělcem Oleksandrem Burlakou), Artalk.cz, 11.12.2017

- Vůně slaniny v Jurkovičově vile (recenze výstavy Tomáše Džadoně v Jurkovičově vile v Brně), Artalk.cz, 2.8.2017

- Změnit umění, změnit instituce, změnit svět (rozhovor s umělcem Johnem Hillem), Artalk.cz, 24.4.2017

- Design jako aktér změny (recenze stálé expozice v londýnském Design Museum), Artalk.cz, 27.2.2017

- Olgoj Chorchoj: Logika emoce (recenze stejnojmenné výstavy v Moravské galerii v Brně), Designum, 1/2017

2016

- Zápisky z Designbloku 2016 (recenze přehlídky současného designu Designblok v Praze, 2016), Designum 4/2016

- Po oběžné dráze kolem architektury (recenze výstavy Amy Siegel v galerii VI PER), Artalk.cz, 26.10.2016

- Apoteóza Maxima Velčovského (recenze výstavy Maxima Velčovského v Moravské galerii v Brně), Flash Art, 9-11/2016

- O chytré horákyni (recenze výstavy Anji Kirschner v Galerii UM), Artalk.cz, 21.7.2016

- Nejlepší prezentací země je výrobek (rozhovor s Máriou Riškovou a Marošem Schmidtem ze Slovenského muzea designu), Artalk.cz, 20.6.2016

- Cirkus Andy tentokrát v Muzeu uměsta Brna (recenze výstavy Andyho Warhola v Muzeu města Brna), Artalk.cz, 29.4.2016

- Sázka na jistotu aneb Fait Gallery v novém (recenze prvního výstavního bloku v nových prostorách Fait Gallery v Brně), Artalk.cz

2015

- Tragédie života a smrti podle Christiana Boltanského (recenze výstavy Christiana Boltanského v Marian

Goodman Gallery v Paříži), Artalk.cz, 18.12.2015

- Chalupáři jeden za druhým (recenze finalistů CJCH 2015), Artalk.cz, 20.11.2015

- Co je Designblok? (recenze přehlídky současného designu Designblok v Praze, 2015), Artalk.cz, 4.11.2015

- Síla interpretace: lidová kultura v současném umění (recenze výstavy Anny Hulačové a Jiřího Příhody v hunt kastner), Artalk.cz, 2.10.2015

- Všechno je v pořádku (recenze výstavy Františka Skály ve Fait Gallery), Artalk.cz, 8.9.2015

- Hlas věcí. Jak umění probouzí design (recenze výstavy Věci a slova v Moravské galerii v Brně), Flash Art, 7-9/2015

- Trefa do černého? (recenze výstavy Jiřího Davida v československém pavilonu na benátském bienále), Artalk.cz, 10.8.2015

- Bienále speciál: Okwui Enwezor drží balanc (recenze hlavní přehlídky na benátském bienále), Artalk.cz, 30.6.2015

- Muzeum užitého umění dnes (rozhovor s kurátoského vídeňského MAKu Marlies Wirth), Artalk.cz, 25.2.2015

VYBRANÉ VÝSTAVY // SELECTED EXHIBITIONS

2020

Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM (spolu s Alžbětou Brůhovou, Darinou Zavadilovou, Vojtěchem Märcem, Markétou Vinglerovou a Martinem Vaňkem), Západočeská galerie v Plzni, 2020.

2019

Kdo, když ne kdy? Okupační stávka na VŠUP v roce 1989 (spolu s Vojtěchem Märcem), Galerie UM, Praha, 2019.

2016

DIALOG - Jiří Pelcl & Absolventi, výstava absolventů Jiřího Pelcl, Galerie UM, Praha, CZ

2014

Kassaboys (SK), Vybrané práce, Galerie TIC, Brno, CZ

Dhruv Malhotra (IN), Maria Meinild (DK), Hannah Schneider (DE), Kata Tranker (HU), 8 ROOMS : 4 AIRS, Presentation of the Artists in Residence, das weisse haus, Vídeň, AT


VEŘEJNÉ PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY A JINÁ VYSTOUPENÍ //
PUBLIC LECTURES

- Design for Transition, příspěvek na sympoziu Infrastructures for Regeneration, Brno, 31. 5. 2023.

- Hovory o designu: Tranzitivní design (v rámci cyklu přednášek designového studia Pábení), online, 23. 3. 2023.

- Od spekulace k veřejným službám. Design jako strategický nástroj, workshop na Social Innovation Forum 2023: The Future Is Now / Trends in Public Services (spolu s Terezou Navarovou, Romanem Novotným a Alexandrem Reznikowem), Praha, 28. 2. 2023.

- Towards a Planetary Cultural Landscape, workshop na Transmediale (spolu s Lukášem Likavčanem a Solveig Suess, v rámci projektu More-than-Planet), Berlín, Německo, 2. 2. 2023.

- Od udržitelnosti k obyvatelnosti. Radikální podoby současného designu, přednáška na Súkromné škole umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Bratislava, 19. 12. 2022.

- Planet B. Module for Sustainability and Civilizational Issues, příspěvek na ELIA Biennial Conference 2022. No Stone Unturned, Helsinky, Finsko, 25. 11. 2022.

- Graphic Design and Sustainability, přednáška na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (s Vítem Jebavým), 15. 11. 2022.

- Imagining Education of Tomorrow. What Do Artists and Designers Need to Learn?, moderování debaty v rámci přehlídky mladého umění Pokoje, 11. 11. 2022.

- Planet B, příspěvek na odborném sympoziu CRITICAL DE?!GN. DESIGNERS TROUBLEMAKERS - Symposium about Critical Graphic Design, Bratislava, 7. 9. 2022.

- Designing a Transition. On the Political Multivalence of Change, příspěvek na odborné konferenci Transition - Design - Education, KISK FF MU, Praha, 6. - 7. 5. 2022.

- Transition Design, příspěvek na výzkumném semináři, SINTEF Digital, Sustainable Communication Technologies, Oslo, Norsko, 17. 3. 2022 (online).

- Designing a Transition. On the Political Multivalence of Change, přednáška na University of Oslo, Oslo, Norsko, 23. 2. 2022.

- Design a udržitelnost. Od zeleného kapitalismu k systémové transformaci, přednáška v rámci kurzu Design in Context, Masarykova Univerzita, 4. 11. 2021 (online)

- Designing a Transition. On the Political Multivalence of Change, přednáška v rámci kurzu Design in Context, Masarykova Univerzita, Brno, 23. 9. 2021 (online)

- Future Premium, příspěvek v rámci závěrečného sympozia výzkumného programu The Terraforming 2021, Strelka Institute for Media, Architecture and Design, 28. 7. 2021 (online)

- Hemispherical Stacks: RuStack, příspěvek v rámci kolokvia For Planetary Governance, Strelka Institute for Media, Architecture and Design + Berggruen Institute, 19. 5. 2021 (online)

- (Ne)udržitelnost v současné teorii designu, přednáška v rámci cyklu Blok expertů, Masarykova Univerzita, Brno, 27. 9. 2019.

- (Ne)udržitelnost v současné teorii designu, přednáška na Bratislava Design Week, 8. 6. 2019.

- Artalk.cz a editorská praxe, přednáška v rámci cyklu TIM Master Class, Masarykova Univerzita, Brno, 11. 1. 2019.

- Zviditelňování neviditelného, příspěvek v rámci tematického večera Obraz vs. vizuální aktivismus, Fresh Eye, Praha, 11. 12. 2018.