Ing. MgA. Ladislav Vondrák


Zařazení / Funkce
/ Design
Absolvent
Ateliér volného umění II (Malba) / Výtvarná tvorba
Ateliér volného umění IV (Fotografie) / Design
Absolvent