Ing. arch. Martin Kropáč


Zařazení / Funkce
ateliér Architektura II / Architektonická tvorba
Absolvent
/ Teorie a dějiny moderního a současného umění