doc. Mgr. Martina Pachmanová Ph.D.


Zařazení / Funkce
Katedra teorie dějin a umění / Docent
Kontakty

Doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D. je historička umění, kurátorka a umělecká kritička. Specializuje se na moderní a současné umění, vizuální kulturu a design především v kontextu genderu a feminismu. Během posledních 25 let byla kurátorkou řady monografických i skupinových a tematických výstav v České republice i v zahraničí. // Doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D. is an art historian, curator, and art critic. She specializes in gender, sexual politics and feminism in modern, post-war and contemporary art and visual culture, including design. During the last 25 years, she was a curator of numerous exhibitions in the Czech Republic and abroad.

 

Výuka // Courses

Umění po roce 1945 // Art after 1945

Umění a gender // Art and Gender

Muzeum a kurátor I, II // Museum and Curator I, II

Vizuální studia // Visual Studies

Seminář k současnému umění // Seminar on Contemporary Art

Týmový projekt // Team Project

 

Zaměstnání a spolupráce // Career

1996 – dosud

Oborná asistentka, docentka (od 2014), vedoucí katedry (od 2021), Katedra teorie a dějin umění, UMPRUM v Praze // Assistant Professor, Associate Professor (since 2014), Head (since 2021), Department of Art History and Theory, UMPRUM, Prague

1999 – 1998

Odborná náměstkyně, Sbírka moderního a současného umění, Národní galerie v Praze

2002 // Deputy Director, Collection of Modern and Contemporary Art, National Gallery in Prague

Vedoucí kurzu // Head of the course “Comparative History of Ideas“, University of Washington, Praha/Prague

2003

Vedoucí kurzu // Head of the course “Czech Art and Architecture“, “Gender and Culture“, New York University, Praha/Prague

2003

Vedoucí kurzu // Head of the course “Czech Modern and Contemporary Visual Culture: Art, Photography, Architecture“, American University, Praha/Prague

2005 – 2003

Prorektorka pro mezinárodní spolupráci a styk školy s veřejností, UMPRUM v Praze // Vice-rector for international cooperation and public affairs, UMPRUM, Prague

2012

Hostující profesorka // Guest Professor, „Gender and Identity in Modern and Contemporary East Central European Visual Arts“, Department of Slavic Languages, Brown University, Providence, RI

 

 

Výzkum // Research

1999–2000 Research Support Scheme, Re-Thinking Modernism: Women, Art, and Czech History, 1890–1939

2005 Výzkumný grant Ford Foundation (udělený Katedrou genderových studií FHS UK), výzkum díla Milady Marešové pro realizaci výstavy a publikace Milada Marešová: Malířka nové věcnosti (Brno: Moravská galerie v Brně; Praha: Argo 2008) // Research grant, Ford Foundation, Milada Marešová, Paintress of New Objectivity

2007–2009, Grant GAČR, Jiným hlasem. Prvorepubliková ženská výtvarná kultura, č. 408/07/0787 // Grant by Czech Science Foundation, In Other Voice: Female Visual Culture of the First Czechoslovak Republic

2011–2015 Grant NAKI, Umění, architektura, design a národní identita (č. DF12P01OVV041), Katedra teorie a dějin umění UMPRUM v Praze // Grant NAKI, Art, Architecture, Design and National Identity, Department of History and Theory of Art

2017–2019 Grant GAČR, Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury (spolu s Libuší Heczkovou a Kateřinou Svatoňovou) // Grant by Czech Science Foundation, Civilized Woman: Ideal and Paradox of the Visual Culture of the First Czechoslovak Republic

 

Studium // Education

1988–1993 Dějiny umění a estetika (magisterské studium), Ústav pro dějiny umění, FF UK // Art History and Aesthetics (MA), Institute for Art History, Charles University

1998–2003 Dějiny umění (Ph.D.), Ústav pro dějiny umění, FF UK // Art History (Ph.D.), Institute for Art History, Charles University, Prague

 

Zahraniční stáže // International Fellowships

1993 Sotheby’s Educational Studies, London, Post-War and Contemporary Art,

1999 Getty Summer School of Art History and Visual studies, University of Rochester, USA

1999 International Studio and Curatorial Program, New York, USA

2000 Fulbright Fellowship, Harvard University, USA

 

Členství // Membership

Uměleckohistorická společnost // Society of Czech Art Historians; Umělecká rada AVU // Artistic Board, Academy of Fine Arts, Prague; Umělecká rada UMPRUM // Artistic Board, UMPRUM, Prague; Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost PNP // Advisory Board for Acqjuisition, Museum of Czech Literature

 

Ocenění // Awards

2005 Cena Josefa Krásy (udělená Uměleckohistorickou společností) // Josef Krása Award

2013 Cena F. X. Šaldy za rok 2013 v oblasti výtvarné kritiky za knihu Zrození umělkyně z pěny limonády: Genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění, Praha: UMPRUM 2013 // F. X. Šalda Award

 

 

Odborné publikace // Scholarly Publications

 

Knihy // Books

 

PACHMANOVÁ, Martina, Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury, Praha: UMPRUM 2021

PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Ex-pozice: O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury, Praha: UMPRUM 2018

PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Milena Dopitová, "I stejné je jiné", Praha: NAVU 2017

PACHMANOVÁ, Martina, Erika Bornová, Křehké monumenty, Praha: KANT 2016

PACHMANOVÁ, Martina, Hana Autengruberová-Jedličková (1888–1970), Pacov: Městské muzeum Antonína Sovy 2016 (výst. kat.)

HECZKOVÁ, Libuše – PACHMANOVÁ, Martina – ŠÁMAL, Petr (eds.), Jak odlesk měsíce v jezeře: Česká teorie a kritika umění v genderových souvislostech, 1865–1945 Praha: Arbor vitae 2014 (fakticky 2016)

PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Z Prahy až do Buenos Aires: „Ženské umění“ a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa, Praha: UMPRUM 2014 (výst. kat.)

HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada – PACHMANOVÁ, Martina – PEČINKOVÁ, Pavla (eds.), Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870–1970, Praha: UMPRUM 2014

PACHMANOVÁ, Martina, Zrození umělkyně z pěny limonády: Genderové kontexty české teorie a kritiky umění, Praha: UMPRUM 2013

PACHMANOVÁ, Martina – FRANK BARNOVÁ, Michala, Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898–1963): Mezi sociálním uměním a magickým realismem, Brno: Moravská galerie v Brně – Praha: Galerie hlavního města Prahy – Řevnice: Arbor vitae, 2013 (výst. kat.)

HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada, PACHMANOVÁ, Martina, RESSOVÁ, Jitka (eds.), Zlínská umprumka: Od průmyslového výtvarnictví pod design, Praha: UMPRUM 2013

PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Madame Gali: Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880–1951), Plzeň: Západočeská galerie v Plzni – Řevnice: Arbor vitae 2011 (výst. kat.)

PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Milada Marešová: Domácí biograf, Praha: UMPRUM – Řevnice: Arbor Vitae 2009

PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Mít a být: Sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese, Praha: UMPRUM 2008

BARTLOVÁ Milena – PACHMANOVÁ Martina (eds.), Artemis a dr. Faust: Ženy v českých a slovenských dějinách umění, Praha: Academia 2008

PACHMANOVÁ, Martina, Milada Marešová: Malířka nové věcnosti, Praha: Argo – Brno: Moravská galerie v Brně 2008 (výst. kat.)

PACHMANOVÁ, Martina, Mobile Fidelities: Conversations on Feminism, History and Visuality. www.ukonline.co.uk/n.paradoxa [elektronická kniha nakladatelství a časopisu feministické umělecké kritiky n.paradoxa], London: n.paradoxa 2006

PACHMANOVÁ, Martina – PRAŽANOVÁ, Markéta (eds.), Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 1885–2005 / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, 1885 2005, Praha: UMPRUM 2005

PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Design: Aktualita, nebo věčnost? Antologie textů k dějinám a teorii designu, Praha: UMPRUM 2005

PACHMANOVÁ, Martina, Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu. Praha: Argo 2004

PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení o feminismu a vizuální kultuře, Praha: One Woman Press 2002

PACHMANOVÁ, Martina, Věrnost v pohybu: Hovory o feminismu, dějinách a vizualitě, Praha: One Woman Press 2001

PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Tělo a fotografie / Body and Photography, Praha: Pražský dům fotografie 1998

 

Kapitoly v knihách // Chapters in Publications

 

PACHMANOVÁ, Martina, Za moderní styl a novou ženu: Píšící architektky a designérky v boji proti prachu a bibelotům / For a Modern Lifestyle and a "New Woman": Writing Women Architects and Designers in the Struggle Against Dust and Bibelots, in: HUBER-DOUDOVÁ, Helena, Moderní žena  - architektka: Projekce a realita ve střední Evropě od roku 1900 / Modern Woman  - Architect: Projection and Reality in Central Europe since 1900, Praha: UMPRUM 2021

PACHMANOVÁ, Martina, Strange Bodies, Strange Nature: Corporeal and Environmental Artivisms of Lenka Klodová and Zdena Kolečková, in: DEEPWELL, Katy (ed.), Feminist Art, Activism and Artivism, Amsterdam: Valiz 2020

PACHMANOVÁ, Martina, in: JINDRA, Petr – VONDRÁČEK, Radim (eds.), Tvůrce jako předmět dějin umění: Pozice autora po jeho „smrti“, Praha: Artefactum 2020

PACHMANOVÁ, Martina, Mizející skvrny: Modrá pradlena a(lias) malířka s modrýma očima, in: ROLLOVÁ, Veronika – ŘÍHA, Cyril (eds.), Umění a evoluce: Sborník pro Jindřicha Vybírala, Praha: UMPRUM 2020

PACHMANOVÁ, Martina, From Within, From Without: Configurations of Feminism, Gender and Art in Post-Wall Europe, in: ROBINSON, Hillary – BUSZEK, Maria Elena (eds.), A Companion to Feminist Art, Wiley Blackwell 2019

PACHMANOVÁ, Martina, Silence surrounding feminism and femininity as an aesthetic value: Czech women artists through the eyes of Jindřich Chalupecký, in: Reader: Notebook for Art, Theory and Related Zones, 2007–2017, Praha: VVP AVU 2019

PACHMANOVÁ, Martina, The Poverty of the Matriarchal Ornament and the Gleam of the Civilised Woman, in: HOCK, Beáta, KEMP-WELSCH, Klara, OWEN, Jonathan (eds.), A Reader in East-Central-European Modernism 1918–1956, London: The Courtauld Institute of Art 2019

PACHMANOVÁ, Martina, Stát s obnaženým ňadrem na barikádě?: O umění, ženách, mužích a revoluci, in: LOMOVÁ, Johana – VYBÍRAL, Jindřich, Umění a revoluce: Pro Milenu Bartlovou, Praha: UMPRUM 2018

PACHMANOVÁ, Martina, „Flowing Time and Transient Bodies“, in: BUCHER TRANTOW, Katrin (ed.), Bittersweet Transformation: Alina Szapocznikow, Kateřina Vincourová and Camille Henrot, Graz: Kunsthaus Graz 2017

PACHMANOVÁ, Martina,„In? Out? In Between? Some Notes on the Invisibility of a Nascent Eastern European Feminist and Gender Discourse in Contemporary Art Theory“, in: ROBINSON, Hilary (ed.), Feminism – Art – Theory: An Anthology 1968–2014, Wiley – Blackwell 2015

PACHMANOVÁ, Martina, Výstavní praktiky státu: Export československého umění, in: BARTLOVÁ, Milena – VYBÍRAL, Jindřich (eds.), Budování státu: Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha: UMPRUM 2015

PACHMANOVÁ, Martina, Lidé, věci, paradoxy, 1946–1970, in: HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada  – PACHMANOVÁ, Martina – PEČINKOVÁ, Pavla (eds.), Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice, 1870–1970, Praha: UMPRUM 2014

PACHMANOVÁ, Martina, Laying Diapers, Loving Nature: Maternity as a Private Act and Political Gesture, in: KOBOLT, Katja – ZDRAVKOVIĆ, Lana (eds.), Performative Gestures, Political Moves, Ljubljana – Zagreb – Beograde: Red Athena University Press, 2014

PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Z Prahy až do Buenos Aires: „Ženské umění“ a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa, Praha: UMPRUM 2014 (výst. kat.)

PACHMANOVÁ, Martina, Výrobek jako věc vyššího řádu: Zlínská škola v teorii, in: HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada, PACHMANOVÁ, Martina, RESSOVÁ, Jitka (eds.), Zlínská umprumka: Od průmyslového výtvarnictví pod design, Praha: UMPRUM 2013

PACHMANOVÁ, Martina, Rozhovory: Ivan Dlabač, Vojtěch Linhart, in: HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada – PACHMANOVÁ, Martina – RESSOVÁ, Jitka (eds.), Zlínská umprumka: Od průmyslového výtvarnictví pod design, Praha: UMPRUM 2013

PACHMANOVÁ, Martina, Politizace soukromí, nebo privatizace politiky? Rod a umění v době transformace, in: ŠEVČÍK, Jiří – MORGANOVÁ, Pavlína – NEKVINDOVÁ, Terezie – SVATOŠOVÁ, Dagmar (eds.), České umění 1980–2010: Texty a dokumenty, Praha: VVP AVU 2011

PACHMANOVÁ, Martina, Rozum, cit, ženy a současné umění, in: ŠEVČÍK, Jiří – MORGANOVÁ, Pavlína – NEKVINDOVÁ, Terezie – SVATOŠOVÁ, Dagmar (eds.), České umění 1980–2010: Texty a dokumenty, Praha: VVP AVU 2011

PACHMANOVÁ, Martina, Three Wishes of Běla Kolářová, in: PEJIĆ, Bojana (ed.), Gender Check: A Reader. Art and Theory in Eastern Europe, ERSTE Foundation – Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna; Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne, 2010

PACHMANOVÁ, Martina, Láska, tělo a fotografie, in: POSPĚCH, Tomáš (ed.), Česká fotografie 1938–2000: V recenzích, textech, dokumentech, Hranice: DOST 2010

Milada Marešová, Waldheimská idyla; k 2., rozšířenému vydání připravila a doslovem opatřila PACHMANOVÁ, Martina, Praha: Academia, 2009

PACHMANOVÁ, Martina, Design jako životní praxe: Stlaní postele a rodičovství v domě IM systémů. Rozhovor s Ellen Lupton, in: ŘÍHA, Cyril (ed.), Nefoťte mě před knihovnou. Kniha pro Jana Rouse, Praha: UMPRUM 2009

PACHMANOVÁ, Martina, Genderové otázky, in: BALADRÁN, Zbyněk – HAVRÁNEK, Vít, Atlas transformace, Praha: tranzit 2009

PACHMANOVÁ, Martina, Slyšet šepot duše v dunění moderního pokroku: K počátkům české ženské umělecké kritiky, in: BARTLOVÁ, Milena – PACHMANOVÁ, Martina (eds.), Artemis a dr. Faust: Ženy v českých a slovenských dějinách umění, Praha: Academia, 2008

PACHMANOVÁ, Martina, Z „ženské“ republiky za oceán: Rozhovor se Charlottou Kotik, in: BARTLOVÁ, Milena – PACHMANOVÁ, Martina (eds.), Artemis a dr. Faust: Ženy v českých a slovenských dějinách umění, Praha: Academia, 2008

PACHMANOVÁ, Martina, Mezi mizogynií a avantgardou: Žena jako umělkyně Hanse Hildebrandta, in: ČADKOVÁ, Kateřina Čadková – LENDEROVÁ, Milena – STRÁNÍKOVÁ, Jana (eds.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, Pardubice: Východočeská univerzita Pardubice, 2006

PACHMANOVÁ, Martina, O sirotcích, melancholii a střetu minulosti s přítomností: Rozhovor s Michael Ann Holly, in: SLAVÍČEK, Lubomír (ed.), Pictura verba cupit. Artefactum, Praha, 2006

PACHMANOVÁ, Martina, Proměny a tabuizace mateřství v českém moderním umění: Od symbolické velké matky ke katastrofě mateřské identity, in: HANÁKOVÁ, Petra – KALIVODOVÁ, Eva – HECZKOVÁ, Libuše (eds.), V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. Praha: Slon, 2006

PACHMANOVÁ, Martina, Toyen (1902 – 1980), in: Francisca de Haan – Krassimira Daskalova – Anna Loutfi (eds.), A Bibliographical Dictionary of Women’s Movement and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries. Budapest – New York: Central European University Press, 2006

PACHMANOVÁ, Martina, Kapitoly z historie školy, 1947–1989, in: PACHMANOVÁ, Martina – PRAŽANOVÁ, Markéta (eds.), Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 1885–2005 / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, 1885 – 2005, Praha: UMPRUM, 2005

PACHMANOVÁ, Martina, Géniova mateřština: Ke konstrukci maskulinity v českém umění 20. století, in: BYDŽOVSKÁ, Lenka – PRAHL, Prahl (eds.), “V mužském mozku…”, Praha: Scriptorium, 2002

PACHMANOVÁ, Martina, Aktuálne tendencie dizajnu: 1965 – 2000, in: CÍSAŘ, Karel – PETIŠKOVÁ, Terezie (eds.), Dejiny umenia / 12, Bratislava: Ikar, 2002

PACHMANOVÁ, Martina, Aktuální tendence designu: 1965–2000, in: CÍSAŘ, Karel – PETIŠKOVÁ, Terezie (eds.), Dějiny umění / 12, Praha: Euromedia, 2002

PACHMANOVÁ, Martina, Tři přání Běly Kolářové / Three Wishes of Běla Kolářová, in: HAVRÁNEK, Vít (ed.), Akce Slovo Pohyb Prostor: Experimenty v umění 60. let / Action Word Movement Space: Experiments in the 1960s Art, Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1999

 

 

Studie v recenzovaných a odborných časopisech // Articles in Peer-Reviewed Journals and Academic Periodicals

 

PACHMANOVÁ, Martina, Nová věcnost nové ženy? K genderovým aspektům moderních realismů v době první československé republiky, Opuscula historiae atrium 67/2018, s. 56–64

PACHMANOVÁ, Martina, Proti panství ducha, vědy a rozumu: Mária Bartuszová mezi biomorfologií a fyzikou, PROFIL súčasného výtvarného umenia 23, 2016, č. 3

PACHMANOVÁ, Martina, Silence about feminism and ,femininity’ as an aesthetic value. The case of Jindřich Chalupecký’s post-1968 art theory regarding women artists, n.paradoxa. International Feminist Art Journal 18, 2015, No. 35

PACHMANOVÁ, Martina, Mlčení o feminismu a ženskost jako výtvarná hodnota: České umělkyně očima Jindřicha Chalupeckého, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2013, č. 14

PACHMANOVÁ, Martina, Domácí biograf Milady Marešové: Protokinematografický experiment v zrcadle (nejen) ženské umělecké tradice, Slovo a smysl / Word and Sense VIII, 2011, č. 15

PACHMANOVÁ, Martina, Uvnitř? Vně? Někde mezi? Poznámky o neviditelnosti vznikajícího východoevropského feministického a genderového diskurzu v současné teorii umění, 65. Bulletin Moravské galerie v Brně, 2009

PACHMANOVÁ, Martina, Zdenka Košáková: Architektka a literátka (spolu s Libuší Heczkovou), Slovo a smysl II, 2005, č. 3

PACHMANOVÁ, Martina, Revolutionary Power of Exiled Laughter, Umění 2/2002

PACHMANOVÁ, Martina, Collective Desires: Czech Avant-Garde Architecture and the Production of Degendered Space, Umění 1/2000

PACHMANOVÁ, Martina, Mechanické, sexuální a socialistické tělo v díle Karla Teiga, Estetika 4/1999

PACHMANOVÁ, Martina, Writing History “Otherly“: Interview with Linda Nochlin, Umění 6/1999

PACHMANOVÁ, Martina, Calling History Writing into Question: Interview with Natalie Boymel Kampen, Umění 6/1999

 

 

Příspěvky ve sbornících a kapitoly ve výstavních katalozích (výběr) // Papers in Proceedings and Exhibition Catalogues (Selection)

 

PACHMANOVÁ, Martina, Viola lutea sudetica: Výzkum, drama a katarze, in: KOLEČEK, Michal (ed.), Zdena Kolečková, Ústí nad Labem, FUD UJEP 2021

PACHMANOVÁ, Martina, Pokus o znovunalezení Liny, in: Alena Kotzmannová: Pokus o znovunalezení skutečnosti, Hradec Králové – Londýn: Galerie moderního umění – East Front 2021

PACHMANOVÁ, Martina, Šílenství je stráž noci (a narušitel zraku), in: Erika Bornová, Praha: KANT, 2021

PACHMANOVÁ, Martina, Od vlákna po fraktál: Třináct let Adély Matasové na UMPRUM, in: KRATOCHVÍL, Jen (ed.), Adéla Matasová (2014–2017): Interface, Praha: UMPRUM 2018

PACHMANOVÁ, Martina, Rozhovory: Milena Dopitová, Lenka Klodová, Alena Kotzmannová, in: MORGANOVÁ, Pavlína (ed.), Někdy v sukni: Umění 90. let, Brno: Moravská galerie, 2013

PACHMANOVÁ, Martina, Po mateřské linii: Pokus o diagram, in:  MORGANOVÁ, Pavlína (ed.), Někdy v sukni: Umění 90. let Brno: Moravská galerie, 2013

PACHMANOVÁ, Martina, „Moje výhoda je, že nic pořádně neumím“. Rozhovor s Ludmilou Padrtovou, in:  DANĚK, Ladislav (ed.), Ludmila Padrtová. Gesto, pohyb, barva (Dílo 1951–2013), Plzeň: Západočeská galerie v Plzni, 2013

PACHMANOVÁ, Martina, Hana Wichterlová a moje čtyři zastavení v čase, in: Momenty růstu. Sochařské dílo Hany Wichterlové, Hodonín: Galerie výtvarného umění v Hodoníně, 2013

PACHMANOVÁ, Martina, Figury, struktury, architektury, věci, místa: Dílo Zdeny Fibichové,, in: táž, Zdena Fibichová, Praha: Museum Kampa 2013

PACHMANOVÁ, Martina, O mezerách, které je třeba zaplnit. Rozhovor s Martinou Pachmanovou, in: ŠTEFKOVÁ, Zuzana (ed.), Svědectví. Ženským hlasem, Praha: UMPRUM, 2012

PACHMANOVÁ, Martina, Paralelní historie?: Krátká úvaha o hypotetickém uměleckém okraji, in: KOLEČEK, Michal (ed.), Paralelní historie, Ústí n. Labem: UJEP 2011

PACHMANOVÁ, Martina, In? Out? In Between? Some Notes on the Invisibility of a Nascent Eastern European Feminist and Gender Discourse in Contemporary Art Theory, in: PEJIĆ, Bojana (ed.), Gender Check: A Reader. Art and Theory in Eastern Europe (ERSTE Foundation – Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna; Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne, 2010

PACHMANOVÁ, Martina, Výstavy „ženského umění“ a mezinárodní reprezentace československého státu, 1918 – 1929, in: BLÜMLOVÁ, Dagmar (ed.), Čas optimismu a ctižádostivých nadějí: Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí československého státu, České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009

PACHMANOVÁ, Martina, Kdo je to kurátor/ka?, in: KORECKÝ, David, (ed.), Médium kurátor, Praha: UMPRUM, 2006/9

PACHMANOVÁ, Martina, „Vizuální sémiotika všednodenního života v díle Marthy Rosler“, in: FELIX, Zdeněk (ed.), Martha Rosler. Fotografické práce 1965–2008, Praha: Galerie Langhans, 2008

PACHMANOVÁ, Martina, Matky a otcové: K genderové genealogii v dějinách umění, in: HECZKOVÁ, Libuše a kol. (eds.), Vztahy, jazyky, těla: Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií, Praha: FHS UK, 2007

PACHMANOVÁ, Martina, Fotografická paměť rodiny, in: HAVELKOVÁ, Jolana – KOVÁŘÍKOVÁ, Naďa – MUSILOVÁ, Helena (eds.), Rodina (Fotografický festival Funkeho Kolín 2007), Kolín n. Labem: Funkeho Kolín, 2007

PACHMANOVÁ, Martina, Identität und Geografie: Kunst aus dem „anderen“ Europa / Identity and Geography: Art from the „Other“ Europe, in: Grenzgänger / Crossing Frontiers, Regensburg: Kiadja – Kunstforum Ostdeutsche Galerie, 2006

PACHMANOVÁ, Martina, Dílo Evy Kmentové a tradice „ženského umění“, in: KLIMEŠOVÁ, Marie – KUMSTÁTOVÁ, Jiřina Kumstátová – BERÁNKOVÁ, Alena (eds.), Téma Eva Kmentová, Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2004

PACHMANOVÁ, Martina, Frontiers of the Self: Femininity, Subjectivity, and New Media, in: VON FALKENHAUSEN, Susanne et. al. (eds.), Medien der Kunst: Geschlecht, Metapher, Code. Marburg: Jonas Verlag, 2004

PACHMANOVÁ, Martina, Pohádka o Klió a Narcisovi: Obraz dějin umění v zrcadle vizuálních studií, in: Milena Bartlová (ed.), Dějiny umění v české společnosti: Otázky, problémy, výzvy, Praha: Argo, 2004

PACHMANOVÁ, Martina, Bodies, Technologies, Identities: Manufacturing the Self, in: The Anatomy of the Reason, the Body, and the Soul, Budapest: Ludwig Museum, 2004

PACHMANOVÁ, Martina, Žena, růže, píseň, kost: Rody a paradigmata současného českého umění, in: GERŽOVÁ, Jana – RUSNÁKOVÁ, Katarína (eds.), 90-te+. Reflexia vizuálného umenia na prelome 20. a 21. storočia, Bratislava: AICA, 2003

PACHMANOVÁ, Martina, Peripheral Vision: Centers and Margins of Contemporary Art as Seen Through Czech Eyes, in: JANUŠKECIČIUTE, Virginia (ed.), Centre of Attraction, Vilnius: Contemporary Art Centre 2002

PACHMANOVÁ, Martina, A Response to Andras Zwickl’s Neo-Classicism in the 1920s, in: CASSLING, Robin – FRAGNIERE, Gabriel (eds.), Social Sciences and Political Change: Promoting Innovative Research in Post-Socialist Countries, Bruxelles: P.I.E. – Peter Lang, 2003

PACHMANOVÁ, Martina, Mimolimit a „jednota krásy v mnohosti“ / Mimolimit and the “Unity of Beauty in Multiplicity“, in: Mimolimit. Praha: Prostor, 2002

PACHMANOVÁ, Martina, Čeho se bojí dějiny umění?, in: ORAVCOVÁ, Jana (ed.), Genderová štúdia v umení a kulture, Bratislava: SCAAN, 2000

PACHMANOVÁ, Martina Současné umění a genius loci, in: ŠEVEČEK, Ludvík (ed.), Prezentace, interpretace a instalace současného umění, Zlín: Státní galerie ve Zlíně, 1997