Ing. arch. Mgr. Michaela Jehlíková Janečková


Zařazení / Funkce
/ Lektor
/ Dějiny a teorie designu a nových médií
Absolvent
/ Kurátor a kritik designu a intermédií
/ Teorie a dějiny moderního a současného umění
Absolvent