Mgr. Michal Vaníček


Zařazení / Funkce
Odborný asistent - metodik
Katedra teorie dějin a umění / Katedra dějin
Absolvent
Katedra teorie dějin a umění / Teorie a dějiny moderního a souč. umění
Kontakty

Michal Vaníček se narodil v Praze. Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a teorii a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM. Ve své práci se zabývá především českým uměním a architekturou 19. a 20. století, teorií a historií módy a designu a metodologií tvůrčího výzkumu. Úzce spolupracuje zejména s mladými módními tvůrci, kterým se snaží pomoci s teoretickým uchopením jejich vlastní tvorby. Jako kurátor se podílel na vzniku řady výstav u nás i v zahraničí. V současnosti působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze jako interní doktorand na katedře teorií a zároveň jako pedagog a metodik na katedře užitého umění, kde vede odborné kurzy v českém a anglickém jazyce pro studenty programu Design. Mezi lety 2021 a 2024 byl také členem Pedagogické komory Akademického senátu UMPRUM.

Pro zápis na konzultace využijte tento odkaz. // Use this link to register for consultations.

Pro vstup do databáze doporučené literatury k teorii módy využijte tento odkaz. // Use this link to enter the database of recommended literature on fashion theory.

 

Katedra užitého umění - odborný asistent, metodik
Department of Applied Arts - assistant professor, methodologist
 
člen Metodické rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
Member of the Council of Methodologists 
člen Pedagogické komory Akademického senátu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (2021-2024)
Member of the Pedagogical Chamber of the Academic Senate
člen Rady studijních programů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (2020-2024)
Member of the Council of Study Programs
 
konzultační hodiny // consultation hours

Středa // Wednesday 15:00-16:30
Čtvrtek // Thursday 13:00-14:30

hlavní budova, 4. patro, m.č. 411 // main building, 4th floor, office n. 411

e-mail
michal.vanicek@umprum.cz

Výuka // Courses

Teorie oděvu a módy 1 // Theory of Dress and Fashion 1 
Teorie oděvu a módy 2 // Theory of Dress and Fashion 2
Seminář k teorii módy // Seminar of Fashion Theory
Seminář akademického psaní // Academic Writing Seminar 
Seminář k tvůrčímu výzkumu // Creative Research Seminar
Seminář k současné metodologii designu // Seminar of Contemporary Design Methodology 
Theory and History of Fashion (for VA and Erasmus students)
Seminar on Creative Research (for VA students)

Zaměstnání // Professional Experience

2020-2023
Vysoká škola umělěckoprůmyslová v Praze, asistent Katedry teorie a dějin umění // Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, Assistent in the Department of Theory and History of Art
2019-2020
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, tajemník Katedry teorie a dějin umění // Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, Secretary of the Department of Theory and History of Art
od 2018 // since 2018
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, odborný asistent a metodik Katedry užitého umění // Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, Assistant Professor and Methodologist in the Department of Applied Arts
2017-2018
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, odborný asistent Ateliéru designu oděvu a obuvi // Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, Assistant Professor in the Studio of Fashion and Footwear Design
2016-2017
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, kurátor Galerie NIKA // Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, NIKA Gallery Curator
2013-2015
Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech v Praze, památkář // The National Heritage Institute, Central Bohemia Regional Office, Conservationist

Vzdělání // Education

2021-2022
Parsons School of Design - The New School, NY, USA, obor Fashion Studies, stipendium Fulbrightovy komise // Parsons School of Design - The New School, NY, USA, Fashion Studies, Fulbright Commission Scholarship
od 2018 // since 2018
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor Teorie a dějiny moderního a současného umění, Ph.D. // Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, Theory and History of Modern and Contemporary Art, Ph.D.
2015-2018
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor Teorie a dějiny moderního a současného umění, Mgr. // Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague, Theory and History of Modern and Contemporary Art, MA
2012-2015
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Dějiny umění, Bc. // Charles University, Faculty of Arts, Art History, BA
2008-2012
Akademické gymnázium Štěpánská, škola hl. m. Prahy, obor francouzský jazyk // City of Prague Academic Grammar School, French Language

Členství v odborných porotách // Memberships in Professional Councils and Committees

Porotce cen Czech Design Awards 2023 // Czech Design Awards 2023 jury member 
Porotce mezinárodní umělecké soutěže TALENTE 2023 // TALENTE 2023 jury member 
Porotce cen Czech Design Awards 2021 // Czech Design Awards 2021 jury member 
Porotce designérské soutěže Master of Crystal 2021 // Master of Crystal 2021 jury member
Porotce mezinárodní umělecké soutěže TALENTE 2020 // TALENTE 2020 jury member 

Členství v odborných organizacích // Membership in professional organizations

The Association of Dress Historians
Costume Society of America
American Craft Council
The Design Society
Uměleckohistorická společnost
Klub Za starou Prahu
International Council of Museums
Česká asociace doktorandů a doktorandek
Asociace výtvarných pedagogů
Centrum politických studií

Věda a výzkum // Research and Grant Projects

2021-2022, Stipendium Fulbrightovy komise, Parsons School of Desing, NY, USA // Fulbright Commission Scholarship, Parsons School of Design, NY, USA
2021-2022, Centralizovaný rozvojový projekt: Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení // Centralized Development Project: Strengthening the Academic Integrity of University Learners with a Focus on the Risks and Opportunities of Distance Learning and Assessment Methods 
2020-2022, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: Rozvoj výukových metod na UMPRUM // Operational Program Research, Development, and Education: Development of teaching methods for AAAD
2015-2019, NAKI II.: Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní kulturní identity ČR // NAKI II. Analysis and presentation of the values of the modern architecture of the 1960s and 1970s as part of the national and cultural identity of the Czech Republic

Publikace a konferenční příspěvky // Publications and conference papers

VANÍČEK, Michal, In America: An Anthology of Fashion, Fashion Theory: The Journal of Dress Body & Culture, 2023 (e)
VANÍČEK, Michal, In America: A Lexicon of Fashion, Fashion Theory: The Journal of Dress Body & Culture, 2022
VANÍČEK, Michal, Fashion Under Socialism, Fashion Criticism, 20/10/2021
VANÍČEK, Michal, Galerie NIKA - malá galerie UMPRUM, konference Univerzitní galerie - tradice, výstavní praxe a edukační potenciál, Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové, 10/11/2020
VANÍČEK, Michal, Between the Fashion Lines: československá móda a odívání v letech 1946-1959, konference Diktatura v technice: osobnosti a instituce v kontextu hospodářského a
společenského vývoje v Československu let 1939-1989, Národní technické muzeum, 13/11/2019
VANÍČEK, Michal, Malovat vlnou: Inez Tuschnerová v Moravské galerii, Artalk.cz, 22/11/2018
VANÍČEK, Michal, Městská spořitelna v Benešově, in: ŠLAPETA, Vladimír (ed.), Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018, Praha 2018
VANÍČEK, Michal, Budova bývalé Městské spořitelny v Rakovníku, in: ŠLAPETA, Vladimír (ed.), Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018, Praha 2018
VANÍČEK, Michal, Masarykova obchodní akademie v Rakovníku, in: ŠLAPETA, Vladimír (ed.), Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018, Praha 2018
VANÍČEK, Michal, Husův sbor Církve československé husitské v Čáslavi, in: ŠLAPETA, Vladimír (ed.), Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018, Praha 2018
VANÍČEK, Michal, Dát oděv na odiv. Současné přístupy k vystavování (nejen) oděvních sbírek, in: PACHMANOVÁ, Martina (ed.), Ex-pozice. O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury, UMPRUM 2018
VANÍČEK, Michal, So Different, So Close. Zevrubná analýza umělecké tvorby expertů na telekomunikace, in: Next Genetation Telekomunikace, 2017/04
VANÍČEK, Michal, Kuba Feranec & Michal Vaníček. Rozhovor o povaze módy a módní kritice, in: FERANEC, Kuba, Because of Fashion, Zlín 2017
VANÍČEK, Michal, Tenue Correcte Exigée. Hluboká sonda do jazyka módy, Fashion Criticism, 15/5/2017
VANÍČEK, Michal, Antropologie obrazu Hanse Beltinga ve vztahu k dějinám a teorii módy a oděvu, Praha 2017
VANÍČEK, Michal, Analytický kubismus a způsoby jeho vidění, in: Metodický portál Národního ústavu pro vzdělávání, k vydání podzim 2017
VANÍČEK, Michal, Střední zemědělská škola v Poděbradech, in: GALETA, Jan (ed.), Slavné školy Čech, Moravy a Slezska, Praha 2016
VANÍČEK, Michal, Základní škola Březnice. Obecná a měšťanská škola, in: GALETA, Jan (ed.), Slavné školy Čech, Moravy a Slezska, Praha 2016
VANÍČEK, Michal, Gymnázium v Kolíně, in: GALETA, Jan (ed.), Slavné školy Čech, Moravy a Slezska, Praha 2016
VANÍČEK, Michal, Masarykova obchodní akademie v Rakovníku. Masarykova veřejná obchodní škola, in: GALETA, Jan (ed.), Slavné školy Čech, Moravy a Slezska, Praha 2016
VANÍČEK, Michal, Nihon Lobendau. Tajemný půvab modelů Kateřiny Plamitzerové, Fashion Criticism, 7/9/2016
VANÍČEK, Michal, Výstava DůMódy. Smějeme se sami sobě, Fashion Criticism, 4/4/2016
VANÍČEK, Michal, Danit Peleg. 3D Liberty Fashion, Fashion Criticism, 28/3/2016
VANÍČEK, Michal, Nová kolekce Lukáše Macháčka. Dynamický minimalismus, Fashion Criticism, 21/3/2016
VANÍČEK, Michal, Volmanova vila v Záboří nad Labem, in: Památky středních Čech, 2/2015

Výstavy a přehlídky // Exhibitions and Art and Design Shows

19. 8. 2023 - 24. 9. 2023, Shluky / Clusters, Malá výstavní síň (Liberec), kurátor a architekt výstavy // exhibition curator and architect
29. 11. 2021 - 6. 3 2022, Ópera, Pasáž českého designu (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
6. 9. 2021 - 9. 9. 2021, Ópera, Centro Ceco (Milano), kurátor výstavy // exhibition curator
16. 7. 2020 - 24. 6. 2021, Brushes & Splashes, VVV Gallery (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
11. 10. 2019 - 9. 11. 2019, Směsi, Galerie UM (Praha), kurátor a architekt výstavy // exhibition curator and architect
13. 6. 2019 - 18. 6. 2019, uTržitelnost?, Galerie Kvalitář (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
16. 5. 2019 - 14. 6. 2019, Reality Check, Galerie U Prstenu (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
28. 1. 2019 - 29. 1. 2019, Power of Identity II., Bunka Fashion Graduate University Fashion Week (Tokio), produkční přehlídky (UMPRUM) // fashion show producer
9. 12. 2018 - 6. 1. 2019, Power of Identity II., Kensington Palace Gardens - London Czech Centre (Londýn), kurátor výstavy // exhibition curator
7. 12. 2018, Power of Identity - Czech Fashion Performance, Japan House (Londýn), produkční (UMPRUM) // fashion show producer
15. 6. 2018 - 8. 7. 2018, Směsi, Galerie Nika (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
12. 6. 2018 - 30. 8. 2018, Power of Identity: Memory Fashion Message, Fox Gallery (Hradec Králové), kurátor výstavy // exhibition curator
26. 4. 2018 - 17. 6. 2018, Přetlak, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (Praha), vystavující // exhibitor
17. 3. 2018, Power of Identity, Mercedes-Benz Prague Fashion Week (Praha), produkční (UMPRUM) // fashion show producer
29. 1. 2018 - 30. 1. 2018, Power of Identity, Bunka Fashion Graduate University Fashion Week (Tokio), produkční (UMPRUM) // fashion shows producer
21. 12. 2017 - 14. 1. 2018, Více než 9539 dní, Galerie Nika (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
29. 11. 2017 - 17. 12. 2017, Stránkování, Galerie Nika (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
1. 11. 2017 – 26. 11. 2017, Neodešel, Galerie Nika (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
26. 10. 2017 - 30. 10. 2017, Lord II., Erste Talent Display, Designblok 2017 (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
4. 10. 2017 – 29. 10. 2017, Kula, Galerie Nika (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
3. 10. 2017 - 4. 10. 2017, So Different, So Close, Altány Kampa (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
6. 9. 2017 – 1. 10. 2017, Urban Utopia, Galerie Nika (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
11. 8. 2017 – 2. 9. 2017, Black Mirror, Galerie Nika (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
14. 7. 2017 – 6. 8. 2017, Kožený, Galerie Nika (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
15. 6. 2017 – 9. 7. 2017, Vere Imo, Galerie Nika (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
18. 5. 2017 – 11. 6. 2017, výstava Tahem, Galerie Nika (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
25. 4. 2017 – 14. 5. 2017, Cmd: Start, Galerie Nika (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
22. 3. 2017 – 16. 4. 2017, Samples, Galerie Nika (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
22. 2. 2017 – 3. 3. 2017, Japonsko, klidná síla, Arkády Pankrác (Praha), vystavující // exhibitor
3. 2. 2017, Japan, Calm Force, Czech Centre Tokyo (Tokio), vystavující // exhibitor
30. 1. 2017 – 31. 1. 2017, Japan: Calm Force, Bunka Fashion Graduate University Fashion Week (Tokio), vystavující // exhibitor
27. 1. 2017 – 19. 2. 2017, Okno, Galerie Nika (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
22. 12. 2016 – 15. 1. 2017, Lord, Galerie Nika (Praha), kurátor výstavy // exhibition curator
5. 9. 2016, Mercedes-Benz Prague Fashion Week (Praha), vystavující // exhibitor
29. 6. 2016, Ostrov tiché krásy, palác Žofín (Praha), vystavující // exhibitor
7. 6. 2016, Japonsko, klidná síla, palác Kinských (Praha), vystavující // exhibitor
26. 11. 2015 – 9. 1. 2016, Iconic Recycling, Mario Mauroner Contemporary Art Vienna (Vídeň), asistent kurátor výstavy // assistant curator of the exhibition
7. 10. 2015 – 14. 10. 2015, Život umělce na 2000 m², Petrohradská kolektiv, garant projektu // project guarantor

Konzultované obhájené závěrečné práce // Consulted defended theses

2024
Batuzich Christopher - (NM) Visual Arts / K.O.V., Frank Filip - (NM) Sklo, Hájková Markéta - (B) Módní tvorba, Hanzáková Lenka - (NM) Módní tvorba, Humpolák Martin - (NM) Módní tvorba, Mareš Štěpán - (NM) Módní tvorba, Pachmannová Adéla - (NM) K.O.V., Repkovská Natália - (NM) Módní tvorba, Szegényová Natálie - (NM) Módní tvorba, Špontáková Noémi - (B) Módní tvorba, Vorlíková Karolína - (NM) Sklo
2023
Dvořáková Tatiana - (B) Módní tvorba, Hrušková Tereza - (NM) Keramika a porcelán, Jožová Anna - (NM) Sklo, Kordová Sára - (NM) Keramika a porcelán
2022
Khatiashvili Inga - (NM) Volné umění III, Mareš Štěpán - (B) Módní tvorba, Szegényová Natálie - (B) Módní tvorba, Stára Ondřej - (NM) K.O.V.. Šťastníková Magdalena - (NM) K.O.V.
2021
Dufková Natalie - (NM) Design oděvu a obuvi, Juhová Anežka - (NM) K.O.V., Kaliyeva Shynar - (NM) Sklo, Křelina Jakub - (NM) K.O.V., Nepovímová Natálie, (NM) Design oděvu a obuvi, Petrtýlová Dominika - (NM) Sklo, Steblovnik Brina - (NM) Visual Arts / Sklo, Tóth Zoltán - (NM) Design oděvu a obuvi
2020
Brukner Mikuláš - (NM) Módní tvorba, Dostal Ondřej - (NM) Design oděvu a obuvi, Grimberg Nataliya - (B) Módní tvorba, Chodilová Daniela - (NM) Sklo, Kinský Daniel - (NM) Sklo, Kotěšovcová Barbora - (B) Módní tvorba, Neubert Matěj - (B) Design nábytku a interiéru, Segura Espinel Sebastian - (NM) Visual Arts / K.O.V., Šedina David - (B) Sklo, Tedenacová Marieta - (B) Sklo, Tomišová Petra - (B) Sklo, Tranova Tra Vinh - (B) Módní tvorba, Zablotska Antonina - (NM) Design oděvu a obuvi
2019
Čapková Michaela - (NM) Design oděvu a obuvi, Kaliyeva Shynar - (B) Sklo, Kopecká Karin - (B) K.O.V., Kost Adam - (B) Design oděvu a obuvi, Monsportová Eliška - (B) Sklo, Nepovímová Natálie - (B) Design oděvu a obuvi, Petrtýlová Dominika - (B) Sklo, Procházková Barbora - (NM) Design oděvu a obuvi, Seeháková Agáta - (B) Design oděvu a obuvi, Stára Ondřej - (B) K.O.V., Šenkýř Vlastimil - (NM) Sklo, Šilpoch Marek - (NM) Sklo