MgA. Nikola Kopp Lourková


Zařazení / Funkce
Ateliér volného umění III (Intermédia) / Výtvarná tvorba
Absolvent
Ateliér volného umění II (Malba) / Výtvarná tvorba
Absolvent