Mgr. Pavla Pauknerová Ph.D.


Zařazení / Funkce
Asistent
Odborný asistent - metodik
Katedra teorie dějin a umění / Odborný asistent
8101V006
Absolvent
8109T017
Absolvent
Kontakty

VÝUKA // COURSES

Proměny úpravy obsahu 1 // Graphic Design in Cultural Context 1

Proměny úpravy obsahu 2 // Graphic Design in Cultural Context 2

Současný design // Issues in Contemporary Design

Psáno o grafickém designu 1 // Graphic Design Theory 1

Psáno o grafickém designu 2 // Graphic Design Theory 2

Seminář k tvůrčímu výzkumu (pro studující z Katedry grafiky) // Seminar on Creative Research (for students from the Department of Graphic Arts)

Seminář akademického psaní (pro studující z Katedry grafiky) // Academic Writing Seminar (for students from the Department of Graphic Arts)

Cyklus přednášek s doktorandy // PhD Research Lecture Series

 

ZAMĚSTNÁNÍ // PROFESSIONAL EXPERIENCE

od 2013 odborná asistentka na Katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze // since 2013 Assistant Professor at the Department of Theory and History of Art at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

od 2016 metodička na Katedře grafiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze // since 2016 Methodologist at the Department of Graphic Arts at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

od 2022 přednášející ve studijním programu MA Future Design na Prague City University v Praze // since 2022 lecturer at the MA Future Design programme at Prague City University

2017–2019 přednášející ve studijním programu MA Future Design na Prague College v Praze // 2017–2019 lecturer at the MA Future Design programme at Prague College

2016–2018 přednášející na VOŠ Scholastika v Praze // 2016–2018 lecturer at Scholastika Higher School of Visual Communication

2011–2016 administrátorka pražské pobočky aukční síně Sotheby’s // 2011–2016 administrator at Sotheby’s Prague office

 

VZDĚLÁNÍ // EDUCATION

2011–2017 doktorské studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze – obor kurátor a kritik designu a intermédií (Utéci z plochy. Datová vizualizace a otevřené možnosti informačního chování) // 2011–2017 Doctoral studies at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague – Curator and Critic of Design and Media (Escaping the Flatland. Data Visualization and Open Modalities of Information Seeking Behaviour)

2008–2010 magisterské studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze – obor teorie a dějiny designu a nových médií (Věci dosud nespatřené: Dopad digitálních technologií na produktový design a hmotnou kulturu) // 2008–2010 Master studies at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague – Theory and History of Design and New Media (Things Unseen. The Impact of Digital Technologies on Product Design and Material Culture)

2003–2008 balakářské studium na University of New York in Prague, State University of New York, Empire State College – obor Communications and Mass Media (Visual Identity Systems of Art Museums and Galleries) // 2003–2008 Bachelor studies at the University of New York in Prague, State University of New York, Empire State College – Communications and Mass Media (Visual Identity Systems of Art Museums and Galleries

 

OCENĚNÍ // HONORS

Sekce bude aktualizována v brzké době // The following section will be updated shortly

 

VÝZKUMNÉ A JINÉ GRANTOVÉ PROJEKTY // RESEARCH AND OTHER GRANT PROJECTS

Sekce bude aktualizována v brzké době // The following section will be updated shortly

 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH RADÁCH A KOMISÍCH // MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL COUNCILS AND COMMITTEES

Sekce bude aktualizována v brzké době // The following section will be updated shortly

 

MONOGRAFIE // BOOKS

Lada Hubatová-Vacková – Pavla Pauknerová (eds.), Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze, Praha 2018.

Richard Jaroš – Pavla Pauknerová (eds.), Nejen kruhy. Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací, Praha 2017.

Lukáš Fišárek – Iva Knobloch – Petr Krejzek – Pavla Pauknerová (eds.), UMPRUM Attack!, Praha 2016.  

Lada Hubatová-Vacková – Pavla Pauknerová – Cyril Říha (eds.), Tam a zpátky – Současný design, architektura a urbanismus, Praha 2015.

 

TEXTY V ODBORNÝCH ČASOPISECH, MONOGRAFIÍCH A KATALOZÍCH VÝSTAV // TEXTS IN PUBLICATIONS AND EXHIBITION CATALOGUES

Pavla Pauknerová, Transformace designu, transformace designem. Proměny oboru v kontextu digitalizace, datafikace a dalších technologických změn, in: Daniela Kramerová (ed.), Design a transformace. Příběh českého designu 1990-2020, Praha – Brno 2022, s. 26-29.

Pavla Pauknerová, Prusa Research, in: Daniela Kramerová (ed.), Design a transformace. Příběh českého designu 1990-2020, Praha – Brno 2022, s. 112.

Pavla Pauknerová, Amanita Design, in: Daniela Kramerová (ed.), Design a transformace. Příběh českého designu 1990-2020, Praha – Brno 2022, s. 118.

Pavla Pauknerová, Transformation of Design, Transformation by Design. Transformations of the Field in the Context of Digitalization, Datafication and other Technological Changes, in: Daniela Kramerová (ed.), Design and Transformation. Stories of Czech Design 1990-2020, Praha – Brno 2022, s. 26-29.

Pavla Pauknerová, Prusa Research, in: Daniela Kramerová (ed.), Design and Transformation. Stories of Czech Design 1990-2020, Praha – Brno 2022, s. 112.

Pavla Pauknerová, Amanita Design, in: Daniela Kramerová (ed.), Design and Transformation. Stories of Czech Design 1990-2020, Praha – Brno 2022, s. 118.

Pavla Pauknerová, Vyjádření předsedů komisí NČKR 2017, Nejkrásnější české knihy roku, Praha 2018, s. 8-9.

Pavla Pauknerová, Digitální sbírky a otevřené možnosti informačního chování, Bulletin Moravské galerie, LXVI, 2018, s. 88-105.

Pavla Pauknerová, Zaměřeno na typografii, 28. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2018, Brno 2018, s. 100.

Pavla Pauknerová, Petra Dočekalová, 28. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2018, Brno 2018, s. 42.

Pavla Pauknerová, Věra Lišková, Dekorační ozdoba, in: Milena Bartlová, Jindřich Vybíral (eds.). Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha 2015, s. 310-311.

Pavla Pauknerová, Adolf Matura, Čajový soubor Irena, in: Milena Bartlová, Jindřich Vybíral (eds.). Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha 2015, s. 312.

Pavla Pauknerová, Jaroslav Červinka, Jawa 500 DT 890, in: Milena Bartlová, Jindřich Vybíral (eds.). Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Praha 2015, s. 315.

Medailony zastoupených autorů [Vladimír Bouček, Bohuslav Brouk, Karel Čapek, Miloš Černý, Karel Hetteš, Miroslav Holub, Karel Honzík, Otakar Chaloupka, Jindřich Chalupecký, Josef Kaplický, Miroslav Klivar, Zdeněk Kostka, Jan Kotík, Zdeněk Kovář, Karel Koželka, Milena Lamarová, Josef Richard Marek, Augusta Müllerová-Machoňová, Otakar Novotný, Josef Raban, Josef Karel Říha, Rudolf Stockar, Ladislav Sutnar, Josef Šíma, Dušan Šindelář, Jiří Štejn, Petr Tučný, Jan Vaněk, Josef Vydra, Vojtěch Wonka, Ladislav Žák], in: Lada Hubatová-Vacková – Martina Pachmanová – Pavla Pečinková (eds.), Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870–1970, Praha 2014.

Pavla Pauknerová, Suita Animata, in: David Kořínek – Marek Meduna – Robert V. Novák (eds.), UM-PRUM, Praha 2014, s. 72-74.

Pavla Pauknerová, Osobní design, in: David Kořínek – Marek Meduna – Robert V. Novák (eds.), UM-PRUM, Praha 2014, s. 88-90.

Pavla Pauknerová, The Moment of Strenght and the Moment of Weakness, in: David Kořínek – Marek Meduna – Robert V. Novák (eds.), UM-PRUM, Praha 2014, s. 118-119.

Pavla Pauknerová, AM ilustrovaná abeceda, in: David Kořínek – Marek Meduna – Robert V. Novák (eds.), UM-PRUM, Praha 2014, s. 126-128.

Pavla Pauknerová, Věci dosud nespatřené: Dopad digitálních technologií na produktový design a hmotnou kulturu, in: Mariana Dufková (ed.), Ad Akta 2: KDUE/VŠUP 2008-2011, texty z diplomových prací studentů Katedry dějin umění a estetiky na VŠUP v Praze, Praha 2012, s. 128-157.

Výběrová bibliografie Zdeňka Zieglera, in: Veronika Hudečková, Zuzana Lednická (eds.), Zdeněk Ziegler: For Eyes Only, Praha 2012.

Pavla Pauknerová, Moderní gramatika výstavního výtvarnictví, in: Mariana Dufková, Hana Buddeus (eds.), Ad Akta 1: Sborník ke konferenci Dějiny umění v rozšířeném poli, Praha 2011, s. 62-67.

Pavla Pauknerová, Kde leží Domurbia?, in: Karel Císař, Jan Wollner (eds.), Svést Labe do Berounky: K neuskutečněným projektům československého umění 60.–80. let, Praha 2011, s. 12-21.

Rozhovory s Jitkou Škopovou, in: Jitka Škopová, Pavla Pauknerová (eds.), Ateliér textilní tvorby VŠUP, Praha 2011, nestr.

 

VYBRANÉ ČLÁNKY V ČASOPISECH // SELECTED ARTICLES

Sekce bude aktualizována v brzké době // The following section will be updated shortly

 

VYBRANÉ VÝSTAVY // SELECTED EXHIBITIONS

BAOABC. Jak a proč vzniká kniha pro děti (spolu s Jurajem Horváthem), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň, 2020.

Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze (spolu s Ladou Hubatovou-Vackovou), Galerie UM, Praha, 2018.

UMPRUM Prague Calling (spolu s Petrem Krejzkem), Vienna Design Week, Vídeň, 2016.  

UMPRUM Attack! Výroční výstava Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (spolu s Petrem Krejzkem, Ivou Knobloch a Lukášem Fišárkem), Veletržní palác Národní galerie v Praze, Praha, 2016.

Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus (spolu s Ladou Hubatovou-Vackovou a Cyrilem Říhou), Galerie UM, Praha, 2015.

České avantgardní umění ze sbírky Roye a Mary Cullenových (spolu s Adrianem Biddellem, Tessou Kostrzewou a Filipem Marcem), Museum Kampa, Praha, 2015.

Czech Avant-Garde Art from the Roy and Mary Cullen Collection (spolu s Adrianem Biddellem, Tessou Kostrzewou a Filipem Marcem), Sotheby’s London, Londýn, 2014.

Předaukční výstava děl z rodinné sbírky Hascoe (spolu s Adrianem Biddellem, Tessou Kostrzewou a Filipem Marcem), Hotel InterContinental, Praha, 2011.

Hascoe Family Collection. Important Czech Art (spolu s Adrianem Biddellem, Tessou Kostrzewou a Filipem Marcem), Sotheby’s London, Londýn, 2011. 

Fotoateliér JIH (spolu se studenty a vedením ateliéru Fotografie VŠUP v Praze), festival Street for Art, Praha, 2010.

Nový (z)boží 2008 (spolu s Lenkou Žižkovou a Ditou Hálovou), České centrum, Praha, 2009.

 

VEŘEJNÉ PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY A JINÁ VYSTOUPENÍ // PUBLIC LECTURES

Sekce bude aktualizována v brzké době // The following section will be updated shortly