MgA. Radim Langer


Zařazení / Funkce
Ateliér volného umění I (Sochařství) / Výtvarná tvorba
Absolvent
/ Teorie a dějiny moderního a současného umění
/ Sklo
Absolvent