Bc. MgA. Štefan Pecko


Zařazení / Funkce
Ateliér volného umění III (Intermédia) / Výtvarná tvorba
Absolvent