PORTRÉT - analogová studiová fotografie (BW)

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme zájemcům různého věku, vzdělání a odbornosti kurz PORTRÉT - analogová studiová fotografie (BW). Kurz se uskuteční  v průběhu dvou víkendů 11. - 12.2. a 18. - 19. 2. 2023. Kurz bude probíhat v Technologickém centru Mikulandská. 

PORTRÉT - analogová studiová fotografie (BW)

Dvou víkendový kurz je rozdělen na dvě praktické části  -  fotografování portrétu a práci ve fotokomoře. V prvním bloku kurzu se účastníci seznámí s technikami svícení portrétu spolu s praxí analogové středoformátové
i velkoformátové fotografické techniky a zpracováním negativu. Druhá část kurzu bude věnována práci ve fotokomoře a černobílé zvětšenině.

Výuka bude probíhat ve dnech 11. a 12. 2. a 18. a 19. 2 2023, vždy od 8:30 do 16:30

Program je připraven pro zájemce z řad široké veřejnosti se základními nebo středně pokročilými znalostmi oboru  fotografie a základními znalostmi s analogovou  fotografickou technikou.

Kurz bude probíhat v českém jazyce.

Zakončení studia:
Osvědčení o absolvování kurzu.

Kapacita programu:
5 účastníků

Podmínky přijímání zájemců:
Uchazeči budou po schválení lektorem přijímáni do  naplnění maximální kapacity.

Přihlášku posílejte na kurzy@umprum.cz

Vzhledem k omezené kapacitě kurzů vyčkejte na potvrzení o přijetí.

Kurz je  pro zájemce ZDARMA.

Realizace kurzu probíhá v rámci projektu UMPRUM inovativní a kreativní, číslo projektu NPO_UMPRUM_MSMT-16590/2022. Projekt je realizován v rámci Národního plánu obnovy.