novinka 

Hlavu vzhůru! Furt se de! / Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová

Vytvořeno: 10. 8. 2022
Gratulujeme 

Filip Frank získal čestné uznání na The International Exhibition of Glass Kanazawa 2022

Vytvořeno: 9. 8. 2022
 

Zápisy do 1. ročníku 2022/2023

K zápisu do 1. ročníku do budovy UMPRUM (nám. Jana Palacha 80, Praha 1, do místnosti č. 115 v 1. poschodí) se prosím dostavte následovně:

01. 09. 2022 v 10:00 hod.      čtyřletý bakalářský a šestiletý magisterský studijní program 

01. 09. 2022 ve 14:00 hod.    dvouletý, dvouapůlletý a tříletý navazující magisterský studijní program

02. 09. 2022 v 10:00 hod.     čtyřletý doktorský studijní program

K zápisu do 1. ročníku si s sebou prosím přineste:

  • občanský průkaz, v němž je uvedeno Vaše aktuální trvalé bydliště (cizinci cestovní pas),
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (v případě, že jste úředně ověřenou kopii k přihlášce nedoložil/a), příp. potvrzení o řádném ukončení studia,
  • 1 fotografii průkazového formátu,
  • propisku,
  • pokud dokládáte vysokoškolské vzdělání, které bylo absolvováno mimo ČR, je nezbytné přiložit i jeho nostrifikaci (úředně ověřenou kopii), jinak jej nelze akceptovat.

 

Dnem zápisu do studia se stanete studentem UMPRUM.

Pokud se k zápisu osobně nedostavíte a písemně se do pěti dnů ode dne zápisu neomluvíte, zaniká Vám podle čl. 9, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UMPRUM právo na zápis do studia.

Povinná imatrikulace včetně školení proběhne dne 3. 10. 2022, zahájení výuky v zimním semestru dne 4. 10. 2022.

 

Vytvořeno: 8. 8. 2022
Úspěšná spolupráce 

Soňa Juríková autorkou nového vizuálního stylu Městského muzea Lanškroun

Vytvořeno: 5. 8. 2022
Úspěšná spolupráce 

Módní legendy dneška a zítřka

Vytvořeno: 2. 8. 2022
Přednáška a workshop 

Milan Pekař: Glazury v praxi

Událost: 10. 8. 2022
Přednáška a workshop 

Johnatan Keep: CLAY-BOT - přednáška a workshop keramického 3D tisku

Událost: 4. 8. 2022 - 5. 8. 2022
výstava Galerie NIKA 

Anna Fiedlerová: Nahá kůlna

Událost: 27. 7. 2022 - 15. 9. 2022
 

Mimořádný termín podání přihlášek do doktorského studia Teorie a dějin moderního a současného umění na UMPRUM

Vytvořeno: 21. 7. 2022
Výstava v Německu 

On the Road

Událost: 6. 7. 2022 - 29. 7. 2022
Výstava 

Jablko a jeho stín

Událost: 10. 7. 2022 - 9. 10. 2022