DEADLINE 7. ZÁŘÍ!!! 

dotační řízení / ediční projekty 2021

Vytvořeno: 6. 8. 2020
 

Zápisy do 1. ročníku 2020/2021

K zápisu do 1. ročníku do budovy UMPRUM (nám. Jana Palacha 80, Praha 1, do místnosti č. 115 v 1. poschodí) se prosím dostavte následovně:

01. 09. 2020 v 10:00 hod.      bakalářský program Výtvarná umění a magisterský program Výtvarná umění, obor Architektonická tvorba,

01. 09. 2020 ve 14:00 hod.    navazující magisterský program Výtvarná umění a navazující magisterský program Teorie a dějiny moderního a současného umění, doktorský program Výtvarná umění a Teorie a dějiny výtvarných umění

K zápisu do 1. ročníku si s sebou prosím přineste:

  • občanský průkaz, v němž je uvedeno Vaše aktuální trvalé bydliště (cizinci cestovní pas),
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (v případě, že jste úředně ověřenou kopii k přihlášce nedoložil/a), příp. potvrzení o řádném ukončení studia,
  • 1 fotografii průkazového formátu,
  • propisku,
  • pokud dokládáte vysokoškolské vzdělání, které bylo absolvováno mimo ČR, je nezbytné přiložit i jeho nostrifikaci (úředně ověřenou kopii), jinak jej nelze akceptovat.

Dnem zápisu do studia se stanete studentem UMPRUM.

Pokud se k zápisu osobně nedostavíte a písemně se do pěti dnů ode dne zápisu neomluvíte, zaniká Vám podle čl. 9, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UMPRUM právo na zápis do studia.

Povinná imatrikulace proběhne dne 1. 10. 2020, zahájení výuky v zimním semestru dne 5. 10. 2020.

Vytvořeno: 5. 8. 2020
Úspěch 

Kolekce plavek Sáry Matysové na titulní straně Dolce Vita

Vytvořeno: 5. 8. 2020
Workshop u příležitosti výstavy Přihraj! 

Korálkový workshop "Lepší než Adidas"

Událost: 20. 8. 2020
novinka 

Clara

Vytvořeno: 30. 7. 2020
Výstava Galerie NIKA 

Marie Holá: Power Yoga

Událost: 24. 7. 2020 - 13. 8. 2020
Výroční výstava UMPRUM 

Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM

Událost: 12. 5. 2020 - 1. 11. 2020
 

Výsledky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/21 - navazující magisterského studium, Architektonická tvorba

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 29. 6. - 2. 7. 2020 byli do navazujícího magisterského studijního programu Architektonická tvorba přijati pro akademický rok 2020/2021 v příloze uvedení uchazeči (bez záruky).

Uvedení uchazeči se stanou studenty UMPRUM po zápisu do studia, který se bude konat 01. 09. 2020.

Vytvořeno: 3. 7. 2020
knižní novinka 

Dar jména, ale i nás...

Vytvořeno: 3. 7. 2020
 

Výsledky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/21 - magisterské studium, Architektonická tvorba

Na základě přijímacího řízení konaného ve dnech 29. 6. - 2. 7. 2020 byli do magisterského studijního programu Architektonická tvorba přijati pro akademický rok 2020/2021 v příloze uvedení uchazeči (bez záruky).

Uvedení uchazeči se stanou studenty UMPRUM po zápisu do studia, který se bude konat 01. 09. 2020.

Vytvořeno: 3. 7. 2020