Zlepšujeme cesty ke spolupráci 

UMPRUM jako platforma

Vytvořeno: 15. 5. 2020
Výstava 

Kontinuita lásky: práce zahraničních studentů Visual Arts UMPRUM

Událost: 14. 5. 2020 - 27. 5. 2020
Přijímací řízení 

Informace k průběhu přijímacího řízení do doktorského studia pro ak. rok 2020/21

Vážení a milí uchazeči,

v příloze naleznete čistopis "pozvánky " k přijímacímu řízení do doktorského studijního programu Výtvarná umění (P8206) a Teorie a dějiny výtvarných umění (P8101) na akademický rok 2020/2021, konané distančně na UMPRUM v Praze ve dnech 8. - 9. 6. 2020.

Z důvodů mimořádné situace (opatření proti šíření koronaviru)  vyzýváme uchazeče, aby nejpozději do 20. 5. 2020 doplnili přílohy k přihlášce (na e-mail studijni@vsup.cz). Podrobnější informace naleznete v čistopisu pozvánky – viz příloha.

Pokud byly tyto přílohy uchazečem již doloženy, není nutné je opět zasílat (posouzení o doplnění či nedoplnění daných příloh zůstává v kompetenci uchazeče).

Děkujeme za pochopení,

Studijní oddělení

 

 

 

Vytvořeno: 12. 5. 2020
Výstava v Galerii UM 

One-to-one. Výzvy bílé krychle

Událost: 10. 3. 2020 - 27. 6. 2020
Přijímací řízení 

Informace k průběhu přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Teorie a dějiny výtvarných umění pro ak. rok 2020/21

Vážení a milí uchazeči,

z důvodů mimořádné situace (opatření proti šíření koronaviru) proběhne přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu Teorie a dějiny výtvarných umění výjimečně distančně ve dnech 15. a 16. 6. 2020. Podrobnější informace naleznete v čistopisu pozvánky – viz příloha.

Ze stejného důvodu došlo k upřesnění některých příloh, které jste přikládali k elektronické přihlášce. Vyzýváme Vás, abyste nejpozději do 20. 5. 2020  (na e-mail studijni@vsup.cz) doplnili přílohy k přihlášce a to především:
  • Motivační dopis – 2 strany – podrobný výklad důvodů pro volbu studijního programu UMPRUM, očekávání na studium kladená, všechny dosavadní aktivity v oboru.
  • Přehled prostudované odborné literatury - obsahuje veškerou literaturu týkající se oboru teorie a dějiny umění, kterou uchazeči skutečně četli a to seřazenou sestupně podle významu, jaký konkrétní texty pro uchazeče měly.
  • Uchazeči mají možnost přepracovat i další podklady, které jsou součástí povinných příloh k přihlášce zveřejněných na stránkách UMPRUM www.umprum.cz v sekci uchazeč.
   
Pokud byly tyto přílohy uchazečem již doloženy, není nutné je opět zasílat (posouzení o doplnění či nedoplnění daných příloh zůstává v kompetenci uchazeče).
 
Prosím, do předmětu emailu napište - Dodatek k PŘ NMT/Vaše příjmení a jméno.


Děkujeme za pochopení,

Studijní oddělení

Vytvořeno: 12. 5. 2020
galerie otevřena, výprodej pokračuje!!! 

výprodej knih UMPRUM

Vytvořeno: 11. 5. 2020
PRODLOUŽENO AŽ DO 7. ZÁŘÍ!!! 

dotační řízení / ediční projekty 2021

Vytvořeno: 10. 5. 2020