MgA. Adam Železný Ph. D.


Zařazení / Funkce
ateliér Keramika a porcelán / Vědecký pracovník
ateliér Keramika a porcelán / Design
Absolvent
ateliér Keramika a porcelán / Design
Absolvent
ateliér Keramika a porcelán / Design
Absolvent

420606822173

adam.zele@gmail.com