MgA. Agáta Foukalová Mayerová


Zařazení / Funkce
/ Filmová a televizní grafika
Absolvent
Ateliér animace a filmu / Grafika a vizuální komunikace