MgA. Alžběta Pilka Brůhová


Zařazení / Funkce
Ateliér Architektury II / Odborný asistent
Ateliér Architektury I / Architektura I
Absolvent
8206R001
Absolvent
Kontakty

www.alzbetabruhova.cz

alzbeta.bruhova@gmail.com