MgA. Alžběta Pilka Brůhová


Zařazení / Funkce
ateliér Architektura II / Odborný asistent
/ Architektonická tvorba
Absolvent
ateliér Architektura I / Architektonická tvorba
Absolvent

www.alzbetabruhova.cz

alzbeta.bruhova@gmail.com