MgA. Ilia Bazhanov


Zařazení / Funkce
ateliér Písmo a typografie / Grafika a vizuální komunikace
Absolvent
ateliér Písmo a typografie / Výtvarná umění