MgA. Jan Trejbal


Zařazení / Funkce
ateliér Architektura I / Architektonická tvorba
Absolvent

jAN tREJBAL , MgA., bc. 

Urbanista, pedagog, výtvarný umělec.

7 let praxe v oblasti specialista na mezioborový rozvoj

10 let výtvarník na pomezí terénního výzkumu a nových médií

6 let vysokoškolský pedagog

 


Jan nejprve absolvoval (po krásném dětství na Lhotě u Kamenice nad Lipou) stavební průmyslovku a poté obor Glass and Free-form architecture na Fakultě architektury ČVUT. Dále pokračoval na AVU v Praze, kde ukotvil svůj zájem do inter-disciplinárních souvislostí mezi umělecký a vědecký pohled na svět.

Výsledkem tohoto procesu bylo založení (2011)  interaktivní platformy Neolokator.cz, která se orientuje na tvorbu profesionálních studií a dlouhodobě podporuje regionální rozvoj. V roce 2011 byl také oceněn hlavní cenou Young Architecture Award za práci Český venkov (společně s Idou Čapounovou).

Ve svém odborném/vědeckém zaměření se I proto soustředí na aktuální možnosti identifikace potenciálů ve veřejném prostoru, které mohou sloužit například jako územně-analytické podklady pro místní samosprávy a místní aktéry.

Více než 3roky působil v autorském předmětu ,,Topologie tvorby kulturní krajiny” na AVU v Praze. Vedl také exkurzní část předmětu Prof.Gebauera ,,Veřejný prostor” na VŠUP Praha. Dále vyučoval ateliérovou výuku na ústavu urbanismu FA ČVUT (doc. Jehlík) + kresbu/základy navrhování na katedře Architektury a stavitelství ČVUT Praha.

Často produkuje mezi-univerzitní setkání, jako dnes potřebnou součást akademického prostředí (CTS Praha, SPOV ČR, VŠVU Bratislava, VŠUP, FA ČVUT…).

Nastavení celého projektu Neolokator mu současně umožňuje věnovat se i osvětové a publikační činnosti (např. Zlatý řez, ERA21, Česká Televize, Lidové noviny, Reportér, Deník.cz). Pravidelně vystavuje své výtvarné práce na pomezí terénního výzkumu, konceptuálního umění a urbanismu. Od roku 2010 spolu-pořádá letní mezioborová setkání v krajině.

Od roku 2017 vysílá pořady Vizitka a Reflexe na Českém rozhlasem 3 – Vltava.