MgA. Nikola Ivanov


Zařazení / Funkce
ateliér Grafický design a vizuální komunikace / Výtvarná tvorba
Absolvent
Ateliér volného umění III (Intermédia) / Výtvarná tvorba