MgA. Nikola Ivanov


Zařazení / Funkce
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace / Grafický design a vizuální komunikace
Absolvent
Ateliér volného umění III / Volné umění III
Absolvent