prof. ak. mal. Otakar Karlas


Zařazení / Funkce
Profesor
Kontakty

Otakar Karlas

se narodil 26. prosince 1956 v Praze. Studoval na Střední průmyslové škole grafické v Praze (od­dě­lení grafické úpravy tiskovin, 1972–76) a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (speciální ateliér knižní kultury a písma, prof. Milan Hegar, 1976–82). Jeho výtvarná práce je založena na písmu; vyznačuje se respektem a vědomým navázáním na tradici české typografie. Styl jeho práce je přesně promyšlený, úsporný, neokázalý. Jeho realizace jsou výrazné soustředěnou prací s několika prvky (sémantická hra slovního a typografického vyjádření, uměřená kontrastní barevnost grafických ploch). Navrhl řadu typografických plakátů výstavních (UPM, NG, FAMU), divadelních (Divadlo za branou II), autorských filmových (Kino Ponrepo). Graficky upravil knihy pro nakladatelství Albatros, Český spisovatel, Herrmann & synové, Kalich, KANT, Mladá fronta, NLN, Olympia, Paseka, Petrov, Portál, Prostor, Sursum, Zvon a výstavní katalogy (NG, UPM). Navrhuje autorské knižní vazby (realizace František Šiml) a značky. V letech 1991–92 se podílel na řešení grafického designu čsl. pavilonu na výstavě EXPO ’92 v Seville (s Janou Žemličkovou a Karlem Čapkem). V roce 1995 byla ve spolupráci s nakladatelstvím Sursum realizována autorská kniha Repoetitorium, jejíž poeticko typografický koncept je založen na užití písem minulosti. (Texty Přemysl Rut, typografie Otakar Karlas a Karel Čapek). S Františkem Štormem spolupracoval na digitalizaci Preissigovy antikvy z roku 1925 a knižních písem Johna Baskervilla a Justuse Ericha Walbauma. Od roku 1996 je členem TypoDesignClubu.

 

Autorské výstavy: 1993 – Typografie & knižní vazba, Ústav makromolekulární chemie a fyziky v Praze, (společně s Františkem Šimlem); 1993 – Plakáty, Městské divadlo v Kolíně; 2000 – Plakáty fotografických výstav z let 1979–2000, Galerie Milana Borovičky, Rališka – Pekárny, Horní Bečva; 2006 – Repoetitorium, výstava autorské knihy, Památník Petra Bezruče v Opavě (společně s Přemyslem Rutem a Karlem Čapkem); 2007 – Typografie, plakáty & knižní grafika, Kabinet fotografie, Dům umění Opava.

 

Kolektivní výstavy: 1982, 1984, 1992, 1994, 1996, 2000, 2008, 2010 – Bienále užité grafiky Brno; 1985 – Bienále plakátu v Lahti; 1987 –Užité umění výtvarných umělců do 35 let, Mánes, Praha; 1989 – Salón užitého umění, Praha; 1989 – Mezinárodní salón filmového plakátu Lodž; 1990 – Copyright, síň Academia Praha; 1995 – Fenomén logo, Design Centrum Praha; 1997, 1998 – TDC, Design Centrum Praha; 2001, 2002 – Pedagogové ITF FPF Slezské univerzity v Opavě, Dům umění Opava, Galerie fotografie Poznaň, Galerie Opera Ostrava; 2004 – TypoDesignClub ’04, v rámci V. přehlídky českého a zahraničního designu art & interior, Veletržní palác, Národní galerie v Praze, Salvátorský salon 2012, kostel Nejsvětějšího Salvátora Praha.

 

Zastoupen ve sbírkách: Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, Moravská galerie Brno, Muzeum plakátu Lahti, Finsko.

 

Pedagogická činnost: V letech 1985–95 vedl oddělení grafické úpravy tiskovin na Střední průmyslové škole grafické v Praze, od roku 1997 externě působí na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Od roku 1998 pedagogicky působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde vede předměty Nauka o písmu a Typografie. V roce 2003 byl jmenován docentem pro obor písmo a typografie.

 

Ocenění: Nejkrásnější knihy 1981, Cena Arna Sáňky za typografii; Ateliérová cena VŠUP v Praze, 1982; Nejkrásnější knihy 1990, Cena Ministerstva kultury ČR za knihu Umění lhát jako když tiskne (texty Přemysla Ruta); 1995 – Repoetitorium oceněno jako nejkrásnější česká kniha; 1999 – Výroční cena nakladatelství Mladá fronta za výtvarnou podobu výběrové řady Klubu přátel poezie; 2002 – kniha Jasná luna v prázdných horách získává 2. cenu města Havlíčkova Brodu v soutěži o nejkrásnější knihu 12. podzimního knižního trhu; Fotografické publikace roku (výběr): Vladimír Birgus, ­Fotograf František Drtikol; Jindřich Štreit, Cesta ke svobodě; Česká fotografka Dagmar Hochová; Pedagogové ITF FPF Slezské univerzity v Opavě; 2010 – Cena Vojtěcha Preissiga za mimořádný ediční počin (udělil Spolek českých bibliofilů v rámci soutěže Nejkrásnější české knihy 2009).