MgA. Richard Jaroš


Zařazení / Funkce
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace / Odborný asistent
Ateliér tvorby písma a typografie / Tvorba písma a typografie
Absolvent
Kontakty

tel.: +420 735 751 008

richard.jaros@umprum.cz