BcA. Sofie Tobiášová


Zařazení / Funkce
Ateliér volného umění II (Malba) / Grafika a vizuální komunikace
Absolvent
Ateliér volného umění II (Malba) / Výtvarná tvorba